Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

Väli-Amerikka: Alankomaiden Antillit, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Costa Rica, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kuuba, Meksiko, Montserrat, Nicaragua, Panama, St. Vincent ja Grenadiinit, St. Kitts ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent ja Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, Turks- ja Caicossaaret, Yhdysvaltain Neitsytsaaret
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Väli-Amerikasta ja Suomen vienti Väli-Amerikkaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1440,0 1290,0 1810,0 1350,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut1440,0 1290,0 1800,0 1340,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu10,0
A 03 Kalastus ja vesiviljely
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,0 1.2810,3 840,0 1.0380,2 580,0 2.7290,4 1090,0 1.4970,2
B 07 Metallimalmien louhinta30,0 560,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta1.2811.0382.729
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta20,0
C TEOLLISUUS222.34751,9 408.74695,3 315.70657,0 516.85194,2 301.87661,0 711.10393,8 361.68765,6 598.77993,7
C 10 Elintarvikkeiden valmistus42.83010,0 12140.5777,3 5762.38112,6 8761.17311,1 46
C 11 Juomien valmistus4.6211,1 575.8341,1 975.1131,0 714.4880,8 116
C 13 Tekstiilien valmistus390,0 88110,0 411200,0 686520,0 846
C 14 Vaatteiden valmistus30,0 2710,0 7413320,0 34
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus116972072
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)210,0 441390,0 64778510,0 2.099
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus3.2530,8 101.0545450,1 121.6779000,2 160.6396220,1 108.632
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen79820,0 18410,0 1014
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus6160,1 23.0445810,1 23.89725.1385,1 27.95585.27015,5 25.720
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus4330,1 3.1843210,1 2.7363060,1 3.9441250,0 3.968
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus240,0 3.1885320,1 3.91520,0 5.28810,0 7.724
C 24 Metallien jalostus36.9618,6 45.288102.48218,5 46.82950.67710,2 22.96953.3229,7 46.242
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)1350,0 2.5201560,0 1.6351550,0 1.3591390,0 3.838
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus24.6375,7 35.02811.5912,1 46.18813.2472,7 135.89713.3902,4 66.714
C 27 Sähkölaitteiden valmistus2.0520,5 15.4622.7810,5 17.5653.6460,7 16.8252.4040,4 40.755
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2.2240,5 162.5452.2780,4 123.4643.9740,8 306.7735.1780,9 186.945
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus131.43726,5 4.306129.13123,4 3.400
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus2.0030,4 1.3537350,1 3.687
C 31 Huonekalujen valmistus50,0 344190,0 27250,0 314549
C 32 Muu valmistus2.6620,6 1.8192.2610,4 5.0042.0130,4 4.6011.2900,2 5.783
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus3080,1 6864670,1 1.5478560,2 6935680,1 1.193
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO30,0 80,0 40,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto30,0 80,0 40,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0 30,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys10,0 30,0
F RAKENTAMINEN7560,2 1080,0 7060,1 180,0 1.9270,4 1.1510,2 1.4800,3 2320,0
F 41 Talonrakentaminen20,0 140,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen140,0 102780,0 230
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta7400,2 56240,1 181.3310,3 21.4420,3 3
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS177.29641,4 1.6670,4 218.05839,4 2.4070,4 170.56334,5 4.5310,6 136.85624,8 5.1240,8
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus24.6065,7 1542.5487,7 1632.8946,6 1.71530.5935,5 1.049
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)148.43134,6 1.429169.33230,6 2.276133.12926,9 2.652102.33718,5 3.888
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)4.2591,0 2236.1781,1 1194.5400,9 1643.9260,7 188
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.2620,3 20,0 4830,1 5990,1 1550,0 110,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus200,0 80,0 10,0 20,0
H 50 Vesiliikenne20,0
H 51 Ilmaliikenne140,0 90,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.2400,3 14690,1 5850,1 71380,0 11
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA310,0 760,0 1290,0 1540,0
I 55 Majoitus
I 56 Ravitsemistoiminta310,0 760,0 1290,0 1540,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ20.6154,8 7020,2 11.5782,1 1000,0 12.8562,6 2670,0 30.6335,6 4010,1
J 58 Kustannustoiminta70,0 2370,0 390,0 51850,0 29
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen4
J 60 Radio- ja televisiotoiminta20,0
J 61 Televiestintä4450,1 285680,1 61.0390,2 39760,2 1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta19.4924,5 3219.2661,7 878.2511,7 2964.5300,8 368
J 63 Tietopalvelutoiminta1.6930,3 3.5080,7 24.9304,5
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA7570,2 40,0 40,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)7570,2 30,0 40,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA10,0 1050,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta10,0 1050,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA5850,1 3.0570,7 7160,1 5.8861,1 1.1790,2 6.0620,8 4240,1 5.2390,8
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut1
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi100,0 431080,0 334060,1 32640,0 282
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi4330,1 2.3582530,0 4752230,0 2.4782730,0 3.064
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen1330,0 6393980,1 5.3585390,1 3.550770,0 1.906
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus60,0 20,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle30,0 1530,0 21110,0 380,0 13
M 75 Eläinlääkintäpalvelut10,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA670,0 120,0 1080,0 1610,0 10,0 3040,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta30,0 400,0 20,0 40,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut90,0 320,0 1380,0 2930,1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito20,0 10,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle520,0 310,0 200,0 70,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS1050,0 10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus1050,0 10,0
P KOULUTUS70,0 140,0 270,0 190,0 10,0 160,0 60,0
P 85 Koulutus70,0 140,0 27190,0 1160,0 6
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1.5780,4 10,0 2.4830,4 1.3450,3 1.6760,3
Q 86 Terveyspalvelut1.5780,4 12.5410,5 1.3440,3 1.6760,3
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1430,0 1470,0 2740,1 80,0 960,0 30,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta210,0 7220,0 3
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut1420,0 720,0 2600,1 740,0
S MUU PALVELUTOIMINTA2.0180,5 160,0 1680,0 350,0 2430,0 320,0 1710,0
S 94 Järjestöjen toiminta2100,0 10,0 1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus1.8850,4 162270,0 30,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut1430,0 2050,0 1660,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA90,0
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta90,0
X Toimiala tuntematon1.5950,4 13.3743,1 2.9370,5 21.2783,9 3.6580,7 32.3344,3 17.3563,1 27.7844,3
A-X KAIKKI RYHMÄT 428.594100,0 428.958 553.466100,0 548.440 495.066100,0 758.151 551.714100,0 639.039

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Väli-Amerikasta Suomeen ja Suomen vientiä Väli-Amerikkaan
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot