Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

Väli-Amerikka: Alankomaiden Antillit, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Costa Rica, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kuuba, Meksiko, Montserrat, Nicaragua, Panama, St. Vincent ja Grenadiinit, St. Kitts ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent ja Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, Turks- ja Caicossaaret, Yhdysvaltain Neitsytsaaret
in English

Väli-Amerikan ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Väli-Amerikka

Väli-Amerikka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Väli-Amerikkaan tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00,0 0283,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00,0 0283,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 042,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 28.27030,1 26.7365,7
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00,0 20-100,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 28.27030,1 26.7165,8
3. Poltto- ja voiteluaineet 27.61029,4 247..
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 730,1 246-70,5
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 27.53729,3 1..
321. Moottoripolttoaineet 27.53729,3 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00 1..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 32.56734,7 17.28388,4
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 28.22230,1 11.911136,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 4.3454,6 5.372-19,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.2111,3 231424,7
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 8170,9 0..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 8170,9 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 3940,4 23170,7
6. Kulutustavarat 3.0473,2 630383,2
61. Kestokulutustavarat 130,0 6100,9
62. Puolikestokulutustavarat 740,1 505-85,3
63. Kertakulutustavarat 2.9593,2 119..
7. Muut tavarat 1.1281,2 0..
Kaikki ryhmät 93.832100,0 45.127107,9

Lähde: Tulli

Väli-Amerikka

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Väli-Amerikasta (G-MAM) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 5.12718,2 8.134-37,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 4.32015,4 7.146-39,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 3.10711,1 3.973-21,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.2134,3 3.173-61,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 8072,9 987-18,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 30,0 8-55,8
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 8042,9 980-18,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.69613,1 35.732-89,7
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.6889,6 509427,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.0083,6 35.222-97,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 120,0 0..
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00,0 01.000,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 120,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 120,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 15.37454,7 13.53213,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 14.14950,3 12.30914,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.2254,4 1.2230,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 2.4398,7 15.431-84,2
51. Henkilöautot 1.8256,5 4.536-59,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 20,0 9.835-100,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 20,0 909-99,8
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 00 8.926..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 6122,2 1.059-42,2
6. Kulutustavarat 1.4485,2 1.23417,3
61. Kestokulutustavarat 7282,6 58724,0
62. Puolikestokulutustavarat 4951,8 4881,4
63. Kertakulutustavarat 2250,8 15941,5
7. Muut tavarat 110,0 5137,3
Kaikki ryhmät 28.107100,0 74.067-62,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Väli-Amerikasta Suomeen ja Suomen vientiä Väli-Amerikkaan
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot