Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

Five-eyes maat: Australia, Iso-Britannia, Kanada, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Five-eyes maista ja Suomen vienti Five-eyes maihin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/9 - 2024/1


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
Five-eyes maat: Australia, Iso-Britannia, Kanada, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2800,1 161560,0 1954440,1 895290,1 551900,0 34
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 2020,0 1220,0 3860,1 5060,1 1300,0 1
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 390,0 14 50,0 10 140,0 33 30,0 8 34
A 03 Kalastus ja vesiviljely 380,0 280,0 440,0 210,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2.2370,4 4.2874.3620,8 4.0286.7661,2 8.0481.7430,3 6.8364.4240,8 6.862
B 07 Metallimalmien louhinta 4.084 3.816 7.846 6.695 6.701
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 1.0500,2 1.0970,2 1.0180,2 1350,0 1.0140,2
C TEOLLISUUS297.51653,8 773.049173.42533,6 857.652218.99237,7 2.618.103225.26440,7 683.690227.45738,7 759.704
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 2.2180,4 3.324 3.7010,7 4.835 2.5960,4 3.830 1.6840,3 4.632 1.8640,3 4.226
C 11 Juomien valmistus 3.3400,6 369 4.5110,9 1.920 4.9050,8 188 4.0580,7 318 1.4970,3 307
C 13 Tekstiilien valmistus 7930,1 1.211 7920,2 1.570 1.1020,2 1.748 1.0360,2 1.065 6520,1 958
C 14 Vaatteiden valmistus 270,0 1.174 560,0 722 280,0 1.116 670,0 1.162 120,0 915
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 990,0 180 30,0 193 2110,0 158 490,0 113 190,0 211
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 5740,1 17.194 4490,1 18.664 5300,1 16.609 4510,1 17.767 3500,1 18.650
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 29.0355,2 123.990 4.7120,9 145.898 3.0830,5 105.575 20.3133,7 105.707 28.4624,8 156.471
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 5030,1 61 5690,1 162 4860,1 126 4590,1 210 4520,1 194
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 12.2772,2 18.574 14.5462,8 28.407 15.0962,6 33.773 10.1501,8 23.314 18.9343,2 22.442
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 5.1870,9 19.565 4.6660,9 19.310 5.5651,0 17.999 4.3850,8 13.584 6.2441,1 19.621
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 7150,1 4.662 9760,2 5.841 1.3850,2 4.788 7780,1 6.147 1.5580,3 5.665
C 24 Metallien jalostus 27.7435,0 47.077 51.2839,9 46.458 46.3808,0 41.835 36.6966,6 46.887 24.5974,2 37.797
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 3.2000,6 13.480 2.5900,5 17.060 2.4280,4 14.675 2.2500,4 11.425 3.2560,6 18.966
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 15.4122,8 63.618 14.7122,8 54.883 13.5942,3 55.471 17.0203,1 60.498 14.7962,5 40.382
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 4.8640,9 55.656 5.5171,1 50.724 7.5771,3 52.130 4.8370,9 39.882 7.4031,3 43.382
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 15.6992,8 181.167 16.0653,1 187.379 14.5262,5 212.545 12.0622,2 140.315 13.1162,2 199.395
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 8.1041,5 20.138 11.3012,2 18.936 10.2751,8 7.086 8.2651,5 5.776 3.7580,6
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 3.8670,7 5.007 4.2290,8 4.175 3.3500,6 1.900.644 4.3740,8 3.502 3.0180,5
C 31 Huonekalujen valmistus 1940,0 4.207 3790,1 3.550 3860,1 4.062 3900,1 3.025 3630,1 2.998
C 32 Muu valmistus 1.6910,3 7.697 2.5840,5 8.870 1.2030,2 6.825 1.1070,2 6.050 1.8570,3 6.316
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 12.3602,2 34.169 14.4552,8 24.969 11.6652,0 14.806 16.6383,0 12.280 26.1714,5 15.777
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1.4090,3 5.0211,0 40.8557,0 24.6564,5 11.8062,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 1.4090,3 5.0211,0 40.8557,0 24.6564,5 11.8062,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1.3690,2 2.3691.0430,2 2.4451.5370,3 2.1548300,1 2.0503190,1 2.637
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 10,0 10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 1.3680,2 2.369 1.0190,2 2.445 1.5030,3 2.154 8290,1 2.050 3190,1 2.637
F RAKENTAMINEN8700,2 3931.2320,2 2021.6160,3 6059540,2 6507330,1 284
F 41 Talonrakentaminen 11 180,0 28
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 53 2 1 1 3100,1
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 4410,1 340 6790,1 189 1.3350,2 605 8390,2 650 4050,1 256
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS171.07230,9 137.104187.28836,3 49.368220.35437,9 90.947196.61535,5 67.690223.07637,9 84.138
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 27.4105,0 513 28.6815,6 259 24.8674,3 163 24.7534,5 89 26.7194,5 126
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 134.33024,3 134.911 149.00728,9 46.890 183.78431,6 88.053 162.03529,3 65.659 186.63531,7 82.230
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 9.3321,7 1.681 9.6011,9 2.219 11.7032,0 2.732 9.8271,8 1.942 9.7231,7 1.782
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.6520,3 4416300,1 2.2499780,2 5248.1471,5 1.4438080,1 217
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 260,0 160,0 1090,0 62 1050,0 1 170,0
H 51 Ilmaliikenne 7450,1 81 2030,0 66 2530,0 38 7.3421,3 1.029 46
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 8480,2 355 3620,1 2.171 6100,1 411 6630,1 406 6360,1 162
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta 9
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA1820,0 64670,1 12660,0 41790,0 42260,0 23
I 55 Majoitus 90,0 5 320,0 150,0 3 50,0 3 50,0 21
I 56 Ravitsemistoiminta 1730,0 1 4350,1 2520,0 1 1730,0 2210,0 1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ13.0762,4 4.78036.9027,1 4.33325.8894,5 7.61230.3255,5 5.18524.0424,1 5.176
J 58 Kustannustoiminta 1820,0 1.382 1.0210,2 680 2700,0 3.313 1480,0 1.225 1610,0 1.869
J 61 Televiestintä 300,0 33 80,0 26 1260,0 34 1060,0 30 150,0 18
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 5.6241,0 3.141 1.1520,2 3.329 7140,1 4.004 1.0830,2 3.868 7770,1 3.104
J 63 Tietopalvelutoiminta 7.1671,3 34.6836,7 24.6814,2 28.9165,2
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA370,0 10140,0 173740,1 100450,0 14140,0 42
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 350,0 130,0 3740,1 420,0 140,0 27
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA270,0 20530,0 219650,0 205460,0 3080,0 32
L 68 Kiinteistöalan toiminta 270,0 20 530,0 219 650,0 205 460,0 30 80,0 32
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA5.8551,1 19.9567.0441,4 8.6826.0211,0 24.1138.4811,5 4.1528.6751,5 7.669
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 60,0 80,0 10,0 2 30,0 50,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 1230,0 181 470,0 69 680,0 76 2830,1 57 340,0 105
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 2.9800,5 16.849 3.9880,8 5.480 2.8340,5 11.872 3.2740,6 1.484 5.5560,9 4.091
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 2.3090,4 1.897 2.5430,5 2.151 2.5330,4 11.302 4.3830,8 1.539 2.5350,4 2.414
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 3320,1 3 2670,1 11 4200,1 3 3480,1 16 3430,1 4
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 890,0 1.026 1170,0 968 1510,0 857 1830,0 1.056 1860,0 1.055
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 150,0 740,0 3 130,0 70,0 150,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1.5920,3 2454070,1 1918200,1 3468170,1 1321.4890,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 710,0 69 280,0 42 1050,0 316 810,0 30 3690,1 4
N 78 Työllistämistoiminta 1800,0 10,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 100,0 370,0 190,0 140,0 10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 2690,0 36 1830,0 46 2140,0 21 4780,1 53 1670,0 51
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 2540,0 1200,0 190,0 1790,0 570,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 9870,2 390,0 2820,0 650,0 8950,2
P KOULUTUS1.9910,4 1516590,1 371.3560,2 301.2460,2 216370,1 37
P 85 Koulutus 1.9910,4 151 6590,1 37 1.3560,2 30 1.2460,2 21 6370,1 37
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT5150,1 104410,1 63630,1 123780,1 277260,1
Q 86 Terveyspalvelut 5000,1 10 4320,1 6 3500,1 12 3640,1 27 7080,1
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 150,0 80,0 130,0 140,0 180,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS5920,1 5881.0050,2 6061.1520,2 6357360,1 1437280,1 215
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 500,0 16 610,0 12 740,0 66 930,0 25 1100,0 8
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 4950,1 8740,2 6870,1 6190,1 6110,1
S MUU PALVELUTOIMINTA6770,1 2800,1 1760,0 2380,0 1820,0
S 94 Järjestöjen toiminta 5650,1 34 200,0 1 180,0 2 170,0 5 140,0 53
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 380,0 10 210,0 33 220,0 7 320,0 23 90,0 18
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 730,0 2390,0 1370,0 1890,0 1590,0
X Toimiala tuntematon45.9258,3 54.50591.77517,8 73.77545.9577,9 58.64337.8826,8 70.52578.81213,4 74.936
A-X KAIKKI RYHMÄT 553.361100,0 998.183100,0 516.388100,0 1.004.246100,0 581.161100,0 2.812.562100,0 553.760100,0 843.095100,0 587.834100,0 942.362100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Five-eyes maista Suomeen ja Suomen vientiä Five-eyes maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot