Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Brasiliasta ja Suomen vienti Brasiliaan tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET78.15812,4 10,0 98.76314,1
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut78.15812,4 198.76014,1
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut30,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA314.52149,9 1150,0 371.71853,1 800,0
B 06 Raakaöljy ja maakaasu44.5917,1
B 07 Metallimalmit258.64041,0 356.85751,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet11.2911,8 11514.8602,1 80
C TEOLLISUUSTUOTTEET237.58837,7 567.73099,9 228.60332,7 661.88699,9
C 10 Elintarvikkeet36.8675,8 2.15417.8222,5 284
C 11 Juomat160,0 490,0 63
C 13 Tekstiilit870,0 2.5091290,0 2.163
C 14 Vaatteet3760,1 562090,0 46
C 15 Nahka ja nahkatuotteet1.9320,3 81.3510,2 9
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet4.0450,6 39214.9412,1 131
C 17 Paperi ja paperituotteet62.4649,9 34.42763.7689,1 37.026
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut1
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus245
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet14.8872,4 87.30412.9911,9 180.980
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet2.1070,3 10.0071.1260,2 7.910
C 22 Kumi- ja muovituotteet1.0690,2 7.0927290,1 5.398
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet7810,1 3.1662.5200,4 2.747
C 24 Perusmetallit88.05814,0 17.51783.45911,9 28.432
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet1.6200,3 29.9201.3810,2 20.624
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1.2580,2 21.4031.4180,2 24.335
C 27 Sähkölaitteet3.7860,6 23.6146.0740,9 49.023
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat13.5792,2 240.13019.4342,8 230.618
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1.7580,3 42.3183090,0 38.851
C 30 Muut kulkuneuvot1.7830,3 75310,0 35
C 31 Huonekalut480,0 54700,0 32
C 32 Muut tehdasvalmisteet1.0680,2 45.5568360,1 33.178
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT10,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut10,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT70,0 2580,0 20,0 4040,1
J 58 Kustannuspalvelut30,0 7210,0 329
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut30,0 18610,0 75
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT20,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut20,0 10,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ630.313100,0 568.104699.663100,0 662.371

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Brasiliasta Suomeen ja Suomen vientiä Brasiliaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot