Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Brasilia (BR) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Brasilia

Brasilia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Brasiliaan (BR)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 5730,4 205
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 5730,4 205179,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 5730,4 204180,9
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 1-73,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 52.16435,6 31.559
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 590,0 22167,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 52.10435,6 31.53765,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 20,0 2
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 20,0 20,7
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 20,0 20,7
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 80.47055,0 184.946
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 54.85437,5 109.980-50,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 25.61617,5 74.967-65,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 11.6478,0 18.231
51. Henkilöautot 3600,2 0..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 8.0345,5 12.787-37,2
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 8.0305,5 12.787-37,2
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 40,0 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 3.2522,2 5.444-40,3
6. Kulutustavarat 1.5801,1 3.974
61. Kestokulutustavarat 1450,1 1375,4
62. Puolikestokulutustavarat 1350,1 179-24,9
63. Kertakulutustavarat 1.3010,9 3.657-64,4
7. Muut tavarat 00 9
Kaikki ryhmät 146.435100,0 238.926-38,7

Lähde: Tulli

Brasilia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Brasiliasta (BR)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 48.18221,1 71.087
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 34.27515,0 39.147-12,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 28.94512,7 34.393-15,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 5.3312,3 4.75412,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 13.9076,1 31.940-56,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 6.6252,9 25.128-73,6
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 7.2823,2 6.8126,9
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 126.89555,7 167.763
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 84.07836,9 108.222-22,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 42.81818,8 59.542-28,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 44.59119,6 0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 44.59119,6 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 3.2191,4 6.810
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.6500,7 5.350-69,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.5690,7 1.4607,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 3.6901,6 2.837
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 3.6901,6 2.83730,1
6. Kulutustavarat 1.3160,6 1.175
61. Kestokulutustavarat 380,0 85-54,9
62. Puolikestokulutustavarat 7050,3 727-3,0
63. Kertakulutustavarat 5720,3 36357,5
7. Muut tavarat 140,0 477
Kaikki ryhmät 227.908100,0 250.149-8,9

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Brasiliasta Suomeen ja Suomen vientiä Brasiliaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot