Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Brasiliasta ja Suomen vienti Brasiliaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS20,0 390,0 30,0 270,0 50,0 30,0 50,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut20,0 30,0 50,0 30,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu39275
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA20,0 200,0 20,0 910,0 550,0 810,0 230,0 1440,0
B 07 Metallimalmien louhinta10,0 550,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta2020,0 9181
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
C TEOLLISUUS214.17855,2 534.40294,3 184.92742,0 468.36591,8 403.40547,3 789.93494,9 401.29551,1 626.76993,8
C 10 Elintarvikkeiden valmistus80.97120,9 26783.22618,9 1.440155.10818,2 125.16415,9 1.895
C 11 Juomien valmistus20,0 10,0 20,0 120,0
C 13 Tekstiilien valmistus820,0 194360,0 339450,0 52710,0 139
C 14 Vaatteiden valmistus230,0 1160,0 3250,0 380,0
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus2200,1 3910,1 4980,1 8290,1
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)2910,0 2142040,0 1568370,1 397
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus47.33412,2 35.11312.0912,7 31.716107.41412,6 37.51476.3389,7 43.353
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen610250,0 95230,0 360
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus26.9306,9 62.06823.5315,3 133.69015.3061,8 175.48818.6372,4 96.366
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus1.6610,4 1.4392.4330,6 2.3661.4960,2 3.6451.3430,2 2.275
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1.5860,4 1.9901.6640,4 2.8192.8290,3 3.7176060,1 5.279
C 24 Metallien jalostus45.87311,8 16.22742.9989,8 10.72379.1039,3 38.24791.33611,6 24.405
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)90,0 3.392240,0 2.1438120,1 1.977450,0 3.555
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus3780,1 19.3471330,0 18.6851.4380,2 16.3535850,1 14.784
C 27 Sähkölaitteiden valmistus8880,2 16.3871.3680,3 15.8482.6840,3 23.1541.5170,2 22.921
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus3.2180,8 344.4448.4891,9 206.39511.8591,4 426.4056.3970,8 340.998
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus11.3091,3 13.06210.8111,4 11.282
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus60,0 80,0 36
C 31 Huonekalujen valmistus2113010,0 343
C 32 Muu valmistus90,0 94270,0 77520,0 3.9241300,0 1.059
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus4360,1 3.2282610,1 4.0043800,0 5.6821.9230,2 5.666
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO10,0 190,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto10,0 190,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
F RAKENTAMINEN120,0 10,0 20,0 20,0 2640,0 180,0
F 41 Talonrakentaminen
F 42 Maa- ja vesirakentaminen10,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta120,0 110,0 20,0 6550,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS158.99441,0 2.3860,4 250.85757,0 4.4950,9 446.95952,4 2.5240,3 246.88631,4 4.7740,7
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2.1360,6 1032.6150,6 2832.4240,3 2823.3010,4 427
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)152.56839,3 2.255243.03455,2 4.167439.67551,5 2.156239.40730,5 4.284
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)4.2911,1 275.2091,2 454.8600,6 854.1780,5 63
H KULJETUS JA VARASTOINTI300,0 110,0 360,0 20,0 340,0 3.1910,5
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus920,0 70,0
H 51 Ilmaliikenne10,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta90,0 220,0 23.190
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA100,0 640,0 840,0 420,0
I 56 Ravitsemistoiminta100,0 640,0 840,0 420,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 760,0 30,0 650,0 110,0 2470,0 200,0 6300,1
J 58 Kustannustoiminta28060,0 77
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
J 61 Televiestintä2156
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta7320,0 61100,0 161140,0 546
J 63 Tietopalvelutoiminta
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA70,0 70,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)7
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA
L 68 Kiinteistöalan toiminta
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA300,0 3.0610,5 2710,1 1.8440,4 3630,0 8.2991,0 3190,0 3.2100,5
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi10,0 11820,0 130,0 3
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi30,0 2.352710,0 9472820,0 7.4213010,0 2.432
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen130,0 7071750,0 873640,0 87160,0 744
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus10,0 220,0 50,0 70,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle120,0 6100,0 630,0 30
M 75 Eläinlääkintäpalvelut110,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA140,0 870,0 2530,1 2170,0 750,0 2490,0 20,0 6330,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta130,0 97
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut124
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito40,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0 722530,1 1202650,0 10,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS100,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus100,0
P KOULUTUS300,0 10,0 860,0 270,0 600,0
P 85 Koulutus300,0 1860,0 270,0 600,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT70,0 40,0 20,0
Q 86 Terveyspalvelut70,0 40,0 20,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS70,0 70,0 80,0 280,0 80,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta10,0 10,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut60,0 60,0 70,0 80,0
S MUU PALVELUTOIMINTA10,0 20,0 10,0 60,0 20,0 50,0 30,0
S 94 Järjestöjen toiminta35
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut10,0 20,0 30,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon14.8043,8 26.6654,7 3.4970,8 32.9896,5 2.3010,3 30.4883,7 136.66817,4 28.8084,3
A-X KAIKKI RYHMÄT 388.122100,0 566.834 440.014100,0 509.959 853.241100,0 832.121 785.400100,0 668.165

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Brasiliasta Suomeen ja Suomen vientiä Brasiliaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot