Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Brasiliasta ja Suomen vienti Brasiliaan toimialoittain (NACE*)) 2023 tammi-lokakuu


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS30,0 50,0 50,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut30,0 50,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu5
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA230,0 920,0 100,0 650,0
B 07 Metallimalmien louhinta100,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta65
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
C TEOLLISUUS331.49452,6 532.72893,8 294.71942,1 630.95795,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus97.97815,5 1.862102.55114,7
C 11 Juomien valmistus20,0 20,0 1
C 13 Tekstiilien valmistus10,0 138450,0 527
C 14 Vaatteiden valmistus380,0 250,0
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus6060,1 3130,0
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)7690,1 3921810,0 156
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus64.74610,3 34.83770.15010,0 28.892
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen20,0 360
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus12.5872,0 79.89615.2832,2 166.773
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus1.0690,2 1.9601.3700,2 2.895
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus5500,1 3.9352.5140,4 3.232
C 24 Metallien jalostus80.25112,7 18.33469.68610,0 34.876
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)420,0 2.3248090,1 1.572
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus4830,1 13.0767840,1 14.180
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.3000,2 19.8422.4890,4 19.497
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus5.1810,8 295.1649.7171,4 307.304
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus8.2241,3 9.3799.7621,4 9.007
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus80,0 3610,0
C 31 Huonekalujen valmistus10,0
C 32 Muu valmistus850,0 83620,0 1.819
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.8480,3 4.1623730,1 4.341
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO190,0 10,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto190,0 10,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
F RAKENTAMINEN170,0 10,0 2640,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta40,0 10,0 65
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS239.34638,0 3.6940,7 402.53557,5 2.0660,3
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2.7580,4 651.9730,3 269
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)232.87336,9 3.575396.69756,7 1.749
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)3.7160,6 543.8640,6 48
H KULJETUS JA VARASTOINTI340,0 8070,1 10,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus70,0
H 51 Ilmaliikenne
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta80710,0 2
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA380,0 320,0
I 56 Ravitsemistoiminta380,0 320,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ150,0 6070,1 110,0 1130,0
J 58 Kustannustoiminta10,0 743
J 61 Televiestintä65
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta140,0 525100,0 104
J 63 Tietopalvelutoiminta
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA
L 68 Kiinteistöalan toiminta
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA3070,0 3.1070,5 3260,0 2.6920,4
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi20,0 310,0 1
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2950,0 2.3302500,0 1.877
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen10,0 744590,0 808
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus70,0 50,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle30,0 30100,0 6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA10,0 5750,1 710,0 1390,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0 2650,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus10,0
P KOULUTUS60,0 170,0
P 85 Koulutus60,0 170,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT20,0
Q 86 Terveyspalvelut20,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS80,0 80,0 250,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut80,0 70,0
S MUU PALVELUTOIMINTA30,0 10,0 20,0
S 94 Järjestöjen toiminta2
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut30,0 10,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon58.9979,4 26.4884,7 1.9940,3 26.0463,9
*A-X KAIKKI RYHMÄT630.313100,0 568.104699.663100,0 662.371

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Brasiliasta Suomeen ja Suomen vientiä Brasiliaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot