Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Brasiliasta ja Suomen vienti Brasiliaan tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2022/Q42023/Q12023/Q22023/Q3
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET39.10115,6 17.6289,9 21.55513,2 28.95113,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut39.10115,6 17.6289,9 21.55513,2 28.95113,5
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA101.85140,7 220,0 93.98752,6 440,0 50.91931,1 290,0 124.28057,9 360,0
B 07 Metallimalmit100.69340,3 91.84051,4 48.55629,7 118.24455,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1.1580,5 222.1461,2 442.3631,4 286.0362,8 36
C TEOLLISUUSTUOTTEET109.19143,7 238.841100,0 67.06237,5 210.846100,0 91.25855,7 204.308100,0 61.36528,6 106.08899,8
C 10 Elintarvikkeet31.99112,8 2056.0073,4 668.0204,9 35616.5427,7 1.254
C 11 Juomat10,0 10,0 40,0 50,0 4
C 13 Tekstiilit20,0 71840,0 1.013810,0 91120,0 572
C 14 Vaatteet550,0 7430,0 231360,1 201350,1 4
C 15 Nahka ja nahkatuotteet6290,3 57440,4 44710,3 15300,2 2
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet6.8682,7 92.3391,3 2441.1350,7 1024430,2 45
C 17 Paperi ja paperituotteet36.69314,7 11.93124.23613,6 13.28617.18810,5 8.62518.8628,8 9.546
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut1
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus896
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet6.1682,5 11.4761.4190,8 35.24211.3857,0 33.5531.5940,7 5.014
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet5930,2 3.6293300,2 1.6017670,5 7.0353860,2 1.210
C 22 Kumi- ja muovituotteet2420,1 1.8641940,1 3.0911530,1 2.3716880,3 1.450
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet8710,3 6943260,2 7552080,1 1.1981400,1 898
C 24 Perusmetallit14.7915,9 5.35523.02412,9 1.54445.18827,6 11.35613.7326,4 3.375
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet8020,3 18.2274740,3 7.6125820,4 13.2664720,2 7.505
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet9990,4 9.0203340,2 6.5644210,3 5.1853150,1 5.634
C 27 Sähkölaitteet3.6571,5 8.6691.1110,6 6.7258420,5 7.4071.5000,7 7.443
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat4.3471,7 142.0005.9603,3 101.3483.3662,1 86.0293.4911,6 37.941
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1300,1 16.1921320,1 13.6319520,6 20.1074310,2 5.608
C 30 Muut kulkuneuvot210,0 39130,0 1480,1 21.6190,8 54
C 31 Huonekalut700,0 13220,0 35120,0 1090,0 6
C 32 Muut tehdasvalmisteet2620,1 8.7893510,2 18.0531960,1 6.7654700,2 18.513
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT10,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut10,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 620,0 20,0 430,0 10,0 300,0 30,0 1560,1
J 58 Kustannuspalvelut271210,0 2120,0 12
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut10,0 3520,0 3110,0 1010,0 144
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT20,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut20,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ250.149100238.926100178.689100210.933100163.745100204.367100214.615100106.280100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Brasiliasta Suomeen ja Suomen vientiä Brasiliaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot