Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Pohjois-Irlantin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlanti

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Pohjois-Irlantiin (XI) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat2.2734,6 2250,4 2600,5
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2.1444,3
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön2.1444,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1290,3 2250,4 2600,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön930,2 800,1 710,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön360,1 1450,2 1890,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty36.82674,3 48.44580,6 38.11777,4
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty4440,9
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty36.82674,3 48.44580,6 37.67376,5
3. Poltto- ja voiteluaineet2.0044,0 5310,9
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 2.0044,0 5300,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet6.02612,2 8.30713,8 10.07220,5
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)4.5219,1 7.47812,4 6.64613,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)1.5053,0 8291,4 3.4267,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet1840,4 3900,6 2710,6
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot270,1 1030,2 1170,2
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö110,0 580,1
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö270,1 920,2 590,1
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet1570,3 2870,5 1540,3
6. Kulutustavarat930,2 1450,2 2850,6
61. Kestokulutustavarat10,0 40,0
62. Puolikestokulutustavarat880,2 1370,2 2450,5
63. Kertakulutustavarat50,0 60,0 370,1
7. Muut tavarat2.1534,3 2.6464,4 2130,4
Kaikki ryhmät49.559100,0 60.113100,0 49.218100,0

Lähde: Tulli

Pohjois-Irlanti

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Pohjois-Irlannista (XI) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 300,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 300,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 300,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.9948,2 1.6688,7 3.95140,7
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 30,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.9918,2 1.6688,7 3.95140,7
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 6.59127,3 3.57818,8 2.71528,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 5.10921,1 2.68914,1 2.24823,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.4826,1 8894,7 4674,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 7733,2 1.1736,1 1.33713,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 4211,7 8744,6 1.23212,7
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 4211,7 8744,6 1.23212,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 3521,5 2991,6 1051,1
6. Kulutustavarat 1.6837,0 2.92715,3 1.70117,5
61. Kestokulutustavarat 10,0 650,3 1711,8
62. Puolikestokulutustavarat 8293,4 1.0495,5 1.02610,6
63. Kertakulutustavarat 8533,5 1.8139,5 5045,2
7. Muut tavarat 13.09954,2 12.16463,8
Kaikki ryhmät 24.170100,0 19.073100,0 9.704100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Pohjois-Irlannista Suomeen ja Suomen vientiä Pohjois-Irlantiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot