Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Suomen vienti ja tuonti: Pohjois-Irlanti (XI) 2023 neljäs vuosineljännes

Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlanti

Taulukko: Suomen vienti Pohjois-Irlantiin (XI)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
0. Elintarvikkeet 740,6 50
04. Vilja ja viljatuotteet 620,5 29113,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 120,1 21-41,6
1. Juomat ja tupakka 170,1 0
11. Juomat 170,1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.80241,8 4.894
24. Puutavara ja korkki 4.80241,8 4.894-1,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 00 136
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 00 136..
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4864,2 464
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 00 410..
53. Väri- ja parkitusaineet 2502,2 26865,9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 80,1 3174,8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 00 2..
56. Lannoitteet, valmistetut 10,0 0..
57. Muovit, valmistamattomat 650,6 17287,4
58. Muovit, valmistetut 60,0 362,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1551,4 3..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.17527,6 5.900
62. Kumituotteet 20,0 2-7,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2402,1 303-20,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5865,1 1.536-61,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 00,0 0..
66. Kivennäisainetuotteet 170,1 1159,1
67. Rauta ja teräs 2.28019,8 3.970-42,6
68. Muut metallit 120,1 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista 380,3 79-52,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.66423,2 3.585
71. Voimakoneet ja moottorit 580,5 11424,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.0429,1 1.798-42,0
73. Metalliteollisuuskoneet 230,2 1827,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 530,5 23130,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 160,1 1..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4704,1 1.283-63,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.0018,7 450122,6
78. Moottoriajoneuvot 10,0 2-53,0
79. Muut kuljetusvälineet 10,0 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat 2051,8 91
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 10,0 10-92,5
82. Huonekalut 40,0 0..
84. Vaatteet 780,7 0..
85. Jalkineet 10,0 2-71,7
87. Kojeet,mittarit yms. 320,3 79-60,0
89. Muut valmiit tavarat 910,8 1..
9. Muut tavarat 650,6 18
93. Erittelemätön 650,6 18269,9
Kaikki ryhmät yhteensä 11.488100,0 15.138-24,1

Lähde: Tulli

Pohjois-Irlanti

Taulukko: Tuonti Pohjois-Irlannista (XI)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.37374,3 702
53. Väri- ja parkitusaineet 110,6 668,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 31016,8 469-33,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 20,1 6-67,2
57. Muovit, valmistamattomat 613,3 0..
58. Muovit, valmistetut 201,1 1..
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 96952,5 220340,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 100,6 160
62. Kumituotteet 70,4 491,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 30,1 10-73,6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 00,0 145-100,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 00,0 0-60,3
66. Kivennäisainetuotteet 00,0 1-62,5
67. Rauta ja teräs 00 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,0 0..
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 925,0 755
71. Voimakoneet ja moottorit 60,3 25-75,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 623,3 185-66,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 241,3 205-88,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 00 2..
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 00,0 1-91,9
78. Moottoriajoneuvot 10,0 337-99,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 37220,1 269
82. Huonekalut 00 0..
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10,0 7-92,8
84. Vaatteet 251,3 65-61,8
85. Jalkineet 30,2 4-24,1
87. Kojeet,mittarit yms. 23812,9 16543,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 00 0..
89. Muut valmiit tavarat 1055,7 27290,0
9. Muut tavarat 00,0 1
93. Erittelemätön 00,0 1-65,8
Kaikki ryhmät yhteensä 1.847100,0 1.886-2,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Pohjois-Irlannista Suomeen ja Suomen vientiä Pohjois-Irlantiin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot