Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Meksikosta ja Suomen vienti Meksikoon toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS10,0 10,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA10,0 5910,6 30,0 3070,2 60,0 2020,2 990,1 2820,3
C TEOLLISUUS49.20765,0 97.81093,4 50.64166,5 137.22096,6 29.34353,7 117.53195,4 31.90038,6 100.14394,8
C 10 Elintarvikkeiden valmistus5000,7 1.4771,9 211.8583,4 38311,0 23
C 11 Juomien valmistus5540,7 1.2801,7 6371,2 310,0
C 13 Tekstiilien valmistus120,0 160250,0 12840,0 322110,0 226
C 14 Vaatteiden valmistus331
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus11
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)28510,0 2571.106
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1580,2 19.0891670,2 19.8141480,3 20.6331480,2 17.317
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen111
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1710,2 4.541170,0 5.2772690,5 2.7732490,3 2.797
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus370,0 553310,0 552220,0 561350,0 380
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus10,0 1.8202.1692.1891.506
C 24 Metallien jalostus90,0 17.39130,0 6.7371.3542,5 9.55110,0 12.563
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)200,0 484480,1 567370,1 734290,0 845
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus2.7053,6 18.2034.0365,3 18.2213.5066,4 12.7182.9573,6 11.406
C 27 Sähkölaitteiden valmistus6870,9 4.8715750,8 4.2166101,1 4.8364360,5 5.796
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1.2041,6 22.0641.0871,4 42.9131.2892,4 45.8201.4911,8 40.861
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus42.56356,3 89941.36754,3 1.78219.22335,2 60925.35230,7 78
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1680,2 23490,5 2311270,2 24890,1 138
C 31 Huonekalujen valmistus862717535
C 32 Muu valmistus2030,3 5741030,1 200730,1 2.0401600,2 150
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus2140,3 66750,1 691790,3 304770,1 201
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO30,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys30,0
F RAKENTAMINEN2710,4 2300,2 4880,6 5811,1 10,0 1130,1
F 42 Maa- ja vesirakentaminen230
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta2640,3 4770,6 5641,0 11110,1
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS23.49531,1 2370,2 22.26229,2 1830,1 18.52033,9 1290,1 19.35423,4 1.0501,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus9.97613,2 77.5669,9 86.13911,2 146.7158,1 7
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)12.89917,0 17913.97618,3 13611.67321,4 7411.82614,3 1.000
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)6210,8 527190,9 387081,3 418141,0 43
H KULJETUS JA VARASTOINTI640,1 10,0 380,1 50,0 400,1 110,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus20,0
H 51 Ilmaliikenne40,0 50,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta640,1 1340,0 5350,1 40,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA170,0 180,0 140,0 880,1
I 56 Ravitsemistoiminta170,0 180,0 140,0 880,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1.7802,4 950,1 1.8762,5 1200,1 5.1009,3 200,0 21.84726,4 110,0
J 58 Kustannustoiminta30,0 1750,2 310,0 410,0 2
J 61 Televiestintä2120,3 5750,8 1510,3 380,0 1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1.2491,7 956710,9 1165931,1 152.0032,4 7
J 63 Tietopalvelutoiminta3160,4 4550,6 4.3508,0 19.80424,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA470,1 580,1
L 68 Kiinteistöalan toiminta470,1 580,1
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA590,1 8080,8 1220,2 1.3080,9 790,1 1.0390,8 1330,2 1.8471,7
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi140,0 1650,0 6570,0 12390,0 185
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi170,0 5441150,2 1.137650,1 871700,1 411
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen220,0 24720,0 10670,0 147230,0 1.251
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle60,0 110,0 1810,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA340,0 100,0 2290,4 170,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta10,0 10,0 20,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut260,0 100,0 2290,4 150,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle70,0
P KOULUTUS30,0 60,0 10,0 10,0 30,0
P 85 Koulutus30,0 610,0 10,0 30,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT4620,6 3960,5 3660,7 3830,5
Q 86 Terveyspalvelut4620,6 3960,5 3660,7 3830,5
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS160,0 10,0 150,0 10,0 270,0 10,0 160,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta60,0 1130,0 190,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut100,0 150,0 240,0 70,0
S MUU PALVELUTOIMINTA40,0
S 94 Järjestöjen toiminta10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus30,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut
X Toimiala tuntematon1610,2 4.9314,7 2230,3 2.8922,0 1910,3 4.2393,4 8.51510,3 2.2882,2
A-X KAIKKI RYHMÄT 75.668100,0 104.710 76.204100,0 142.036 54.648100,0 123.163 82.645100,0 105.622

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Meksikosta Suomeen ja Suomen vientiä Meksikoon
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot