Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Meksikosta ja Suomen vienti Meksikoon toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS30,0 10,0 10,0 20,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut20,0 10,0 10,0 10,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu10,0
A 03 Kalastus ja vesiviljely
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,0 1.2050,5 840,0 9550,3 580,0 2.6140,4 1090,0 1.3820,3
B 07 Metallimalmien louhinta30,0 560,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta1.2059552.614
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta20,0
C TEOLLISUUS147.01055,3 247.05795,4 182.09453,4 306.19693,8 169.07359,2 592.66895,8 161.09255,7 452.70595,2
C 10 Elintarvikkeiden valmistus4.3171,6 4.0371,2 4.8761,7 874.6661,6 46
C 11 Juomien valmistus3.2311,2 4.1021,2 153.1251,1 2.5020,9
C 13 Tekstiilien valmistus360,0 88100,0 411200,0 685520,0 836
C 14 Vaatteiden valmistus2710,0 7413210,0 34
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus12
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)210,0 361360,0 18629810,0 1.648
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus3.2531,2 81.4025270,2 87.5309000,3 114.1986220,2 76.853
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen420,0 110,0 103
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus6150,2 18.2075770,2 20.8334850,2 20.1637050,2 15.388
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus4290,2 1.9713210,1 2.0882650,1 2.3471250,0 2.047
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus30,0 2.8715320,2 3.91520,0 5.28810,0 7.685
C 24 Metallien jalostus4.0441,5 45.1498.4572,5 46.8053.5841,3 22.9351.3670,5 46.242
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)1340,1 4451450,0 4741530,1 5501340,0 2.630
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus24.1109,1 28.53711.4623,4 42.56913.0274,6 130.93413.2044,6 60.548
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.9060,7 8.8682.5720,8 10.7513.4231,2 12.0252.3070,8 19.717
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1.9250,7 45.5302.2010,6 81.7613.7901,3 261.0165.0701,8 151.657
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus131.41846,0 4.301128.50544,4 3.368
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1.9340,7 27330,3 396
C 31 Huonekalujen valmistus50,0 27310,0 246301323
C 32 Muu valmistus1.2540,5 4221.4010,4 1.0671.2520,4 9955380,2 2.964
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus2710,1 3574670,1 1.4548160,3 5685450,2 640
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO30,0 80,0 40,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto30,0 80,0 40,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0 30,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys10,0 30,0
F RAKENTAMINEN7480,3 1040,0 7050,2 20,0 1.9040,7 1.1500,2 1.4540,5 2310,0
F 41 Talonrakentaminen10,0 140,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen140,0 102780,0 230
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta7330,3 26230,2 21.3080,5 11.4150,5 1
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS99.13937,3 9720,4 141.24741,4 1.2860,4 95.02333,3 1.5790,3 83.63128,9 1.5990,3
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus24.4969,2 1442.52712,5 1532.55611,4 2130.39610,5 35
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)72.44927,2 75494.75127,8 1.16659.38720,8 1.40750.37417,4 1.389
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2.1930,8 2053.9711,2 1053.0801,1 1512.8621,0 174
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.2520,5 20,0 4740,1 5940,2 1530,1 50,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus200,0 80,0 10,0 20,0
H 50 Vesiliikenne20,0
H 51 Ilmaliikenne140,0 90,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.2300,5 14600,1 5800,2 1360,0 5
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA150,0 590,0 1140,0 1370,0
I 55 Majoitus
I 56 Ravitsemistoiminta150,0 590,0 1140,0 1370,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ14.0115,3 850,0 11.5313,4 240,0 12.8244,5 1920,0 30.60310,6 2460,1
J 58 Kustannustoiminta50,0 1370,0 230,0 41790,1 10
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen4
J 60 Radio- ja televisiotoiminta20,0
J 61 Televiestintä4440,2 275680,2 61.0390,4 39760,3 1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta12.2224,6 549.2572,7 148.2542,9 1794.5161,6 233
J 63 Tietopalvelutoiminta1.6570,5 3.4931,2 24.9258,6
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA7570,3 40,0 40,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)7570,3 30,0 40,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA10,0 1050,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta10,0 1050,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA5190,2 1.6140,6 5230,2 5.4341,7 9330,3 5.3260,9 3930,1 5.0021,1
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi100,0 361080,0 264050,1 21640,0 278
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi3790,1 1.1141730,1 3412170,1 1.9672660,1 2.963
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen1280,0 4502400,1 5.0563010,1 3.335550,0 1.750
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle30,0 1530,0 11110,0 380,0 10
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA280,0 950,0 1290,0 10,0 2910,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta30,0 400,0 20,0 40,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut230,0 1210,0 2810,1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito20,0 10,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle210,0 270,0 60,0 70,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS1050,0 10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus1050,0 10,0
P KOULUTUS60,0 80,0 170,0 90,0 60,0
P 85 Koulutus60,0 80,0 170,0 90,0 6
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1.5710,6 10,0 2.5000,7 1.2860,5 1.6060,6
Q 86 Terveyspalvelut1.5710,6 12.5190,7 1.2860,5 1.6060,6
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1290,0 1370,0 2720,1 70,0 740,0 30,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta210,0 7180,0 3
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut1290,0 620,0 2570,1 560,0
S MUU PALVELUTOIMINTA780,0 160,0 180,0 40,0 120,0 50,0
S 94 Järjestöjen toiminta1100,0 10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus510,0 162270,1 30,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut10,0 20,0 10,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA90,0
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta90,0
X Toimiala tuntematon7520,3 7.9873,1 1.2090,4 12.6373,9 3.2691,1 14.8042,4 9.0893,1 14.3503,0
A-X KAIKKI RYHMÄT 266.028100,0 259.043 340.822100,0 326.578 285.530100,0 618.342 289.165100,0 475.531

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Meksikosta Suomeen ja Suomen vientiä Meksikoon
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot