Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Intiasta ja Suomen vienti Intiaan tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET3.4400,7 3.9670,5 4.6510,9 1.2010,2
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut3.3450,7 3.9624.5600,8 1.201
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet400,0 590,0
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut550,0 1040,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA8320,2 4900,1 30.8195,7 2770,0
B 05 Kivihiili ja ruskohiili
B 07 Metallimalmit20,0 30.3645,6
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet8300,2 4904550,1 277
C TEOLLISUUSTUOTTEET482.31299,0 696.27793,4 498.06192,4 544.31691,2
C 10 Elintarvikkeet10.0772,1 34810.3611,9 1.359
C 11 Juomat20,0 573040,1 116
C 12 Tupakkatuotteet510,0
C 13 Tekstiilit23.7564,9 2.54636.0116,7 4.458
C 14 Vaatteet40.0108,2 8445.6768,5 47
C 15 Nahka ja nahkatuotteet20.9594,3 1.22920.0273,7 1.821
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet1.3120,3 3.6921.4680,3 4.646
C 17 Paperi ja paperituotteet1.2480,3 62.5931.6160,3 64.777
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus5550,1 525.0554,6 5
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet17.6033,6 63.92232.0215,9 63.008
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet57.84011,9 5.50663.09311,7 6.105
C 22 Kumi- ja muovituotteet26.3135,4 6.36127.1525,0 11.128
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet5.7671,2 2.5897.7031,4 3.101
C 24 Perusmetallit14.2062,9 26.92324.9184,6 25.767
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet41.0718,4 7.83333.5176,2 11.520
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet13.9712,9 319.81411.4252,1 149.666
C 27 Sähkölaitteet44.2259,1 83.45544.5178,3 55.828
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat146.20630,0 73.89793.84217,4 116.378
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut4.8211,0 8.7914.2250,8 15.677
C 30 Muut kulkuneuvot1.6900,3 18.5013.6130,7 1.258
C 31 Huonekalut2.3600,5 2.8372.4370,5 1.376
C 32 Muut tehdasvalmisteet8.2691,7 5.2939.0901,7 6.276
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT110,0 42.6355,7 48.7868,2
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut110,0 42.63548.786
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT3770,1 1.7330,2 4950,1 1.9680,3
J 58 Kustannuspalvelut3730,1 904930,1 746
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut40,0 1.64320,0 1.222
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT320,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut32
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT50,0 10,0 280,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut40,0 10,0 28
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut10,0
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ487.378100,0 745.101539.175100,0 596.608

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Intiasta Suomeen ja Suomen vientiä Intiaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot