Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Intian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Intia

Intia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Intiaan (IN) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 50,0 310-98,3
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00 295..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00 295..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 50,0 14-63,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 50,0 14-63,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 20.30233,9 22.304-9,0
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.1515,3 3.427-8,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 17.15128,7 18.877-9,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 20,0 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 20,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 20,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 31.01651,9 42.697-27,4
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 21.51336,0 34.390-37,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 9.50315,9 8.30714,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 8.19513,7 1.262549,6
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 00 1.151..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 00 1.151..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 8.19513,7 111..
6. Kulutustavarat 2830,5 360-21,4
61. Kestokulutustavarat 80,0 83,0
62. Puolikestokulutustavarat 2420,4 266-8,7
63. Kertakulutustavarat 320,1 86-62,7
Kaikki ryhmät 59.803100,0 66.932-10,7

Lähde: Tulli

Intia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Intiasta (IN) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 7451,4 1.091-31,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2840,5 302-6,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 550,1 3177,7
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2290,4 271-15,6
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 4610,9 789-41,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 90,0 659,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4520,8 783-42,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 13.89525,9 8.50163,5
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1110,2 230-51,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 13.78425,7 8.27166,7
3. Poltto- ja voiteluaineet 500,1 52-4,6
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 500,1 52-4,6
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 500,1 52-4,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 22.83342,6 14.98052,4
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 8.23815,4 5.46550,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 14.59527,2 9.51653,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 2.5754,8 2.06924,4
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 510,1 17190,9
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 510,1 17190,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 2.5244,7 2.05223,0
6. Kulutustavarat 13.48225,1 14.576-7,5
61. Kestokulutustavarat 1.1872,2 1.191-0,3
62. Puolikestokulutustavarat 5.0079,3 6.834-26,7
63. Kertakulutustavarat 7.28813,6 6.55211,2
7. Muut tavarat 500,1 3636,2
Kaikki ryhmät 53.628100,0 41.30629,8

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Intiasta Suomeen ja Suomen vientiä Intiaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot