Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Intiasta ja Suomen vienti Intiaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS900,0 20,0 1160,0 1790,0 950,0 10,0 610,0 130,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut440,0 220,0 640,0 1280,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu2130,0 13
A 03 Kalastus ja vesiviljely200,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA3.5531,0 1410,0 5250,1 2420,0 12.6942,0 1110,0 6820,1 2530,0
B 07 Metallimalmien louhinta3.5521,0 272912.6932,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta11421411150,0
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
C TEOLLISUUS143.93841,1 404.45287,4 184.05244,4 456.69984,1 303.15247,6 650.98985,6 207.98135,6 741.30488,1
C 10 Elintarvikkeiden valmistus3.9151,1 193.1420,8 224.3190,7 2544.0560,7 64
C 11 Juomien valmistus20,0 870,0 815310,0 19
C 13 Tekstiilien valmistus2.9690,8 1.0353.9190,9 1.9275.8250,9 2.8303.1770,5 1.625
C 14 Vaatteiden valmistus5.7481,6 174.9131,2 307.2451,1 95.6731,0
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus4.8081,4 3.0396.2671,5 3.8639.7711,5 6.0648.4101,4 3.435
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1540,0 2.0962870,1 2.4781670,0 2.586990,0 4.245
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus2.8620,8 64.6658830,2 73.3093.7300,6 86.1301.5410,3 81.332
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen70,0 95240,0 86420,0 273300,0 209
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus17.3434,9 43.19520.4044,9 44.89518.3162,9 54.99614.5802,5 68.198
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus3.8741,1 3.6003.0130,7 7.7224.4550,7 7.8694.3960,8 5.414
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1.4890,4 2.6412.2270,5 3.3883.7670,6 3.9296250,1 4.247
C 24 Metallien jalostus1.4880,4 13.3391.7250,4 17.90333.3525,2 28.8791.8580,3 28.829
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)9.0162,6 5.52712.8513,1 9.31821.7423,4 11.96311.1751,9 4.652
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus10.1862,9 63.25318.0234,3 93.66310.7291,7 211.7295.7821,0 320.392
C 27 Sähkölaitteiden valmistus14.5164,1 44.72518.2114,4 50.55035.2035,5 59.44220.3243,5 77.307
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus19.6415,6 152.13241.1179,9 140.91368.71210,8 166.53958.62710,0 112.796
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1.3670,2 831.3380,2 574
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus4740,1 72800,0
C 31 Huonekalujen valmistus2780,1 9594170,1 1.1631580,0 1.7371320,0 2.982
C 32 Muu valmistus2410,1 6515140,1 2511.2540,2 51313.0262,2 888
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.7640,5 3.1203.0200,7 4.6146.0991,0 5.0535.0170,9 23.607
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO2.6840,8 4.7351,1 4270,1 4.1670,7
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto2.6840,8 4.7351,1 4270,1 4.1670,7
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1.6090,5 11.3952,5 6450,2 14.1862,6 150,0 21.6532,8 6530,1 18.6512,2
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1.6090,5 11.3956450,2 14.186150,0 21.6536530,1 18.651
F RAKENTAMINEN3.9641,1 1460,0 9.4602,3 7130,1 8.9731,4 7010,1 9460,2 680,0
F 41 Talonrakentaminen330,0 6520,0 1
F 42 Maa- ja vesirakentaminen3.7441,1 9.0562,2 353
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1870,1 1403520,1 3595050,1 7011400,0 68
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS186.21653,1 23.5685,1 199.73848,1 39.9037,3 239.57237,6 50.1206,6 232.90939,9 52.0356,2
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus16.6974,8 9522.8465,5 17722.3143,5 30222.9783,9 418
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)103.95529,7 23.322114.90327,7 39.340143.00622,5 49.698144.39424,7 51.373
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)65.56418,7 15061.97614,9 38674.25211,7 12065.53711,2 243
H KULJETUS JA VARASTOINTI3070,1 1250,0 1830,0 1000,0 1580,0 1010,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus300,0 1320,0 520,0 1220,0
H 50 Vesiliikenne760,0 60,0
H 51 Ilmaliikenne6190,0 71
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta2000,1 1151450,0 2.330260,0 247250,0 30
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA960,0 1220,0 2730,0 480,0 10,0
I 55 Majoitus70,0 50,0 20,0 1
I 56 Ravitsemistoiminta890,0 1220,0 2680,0 460,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1.1910,3 3380,1 1.1600,3 7130,1 9990,2 4020,1 7.8661,3 1.0960,1
J 58 Kustannustoiminta3390,1 664330,1 4000,1 1353160,1 299
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen1
J 61 Televiestintä1070,0 7700,0 142370,0 246.9781,2 44
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta5480,2 2653290,1 5231960,0 1915430,1 743
J 63 Tietopalvelutoiminta3200,1 1650,0 290,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA5300,2 190,0 7690,2 80,0 8640,1 3370,1 110,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)5300,2 7670,2 8640,1 3370,1
K 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta8
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA10,0 20,0 90,0 450,0 150,0 4740,1 360,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta10,0 20,0 9450,0 154740,1 36
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA2.1420,6 7.3281,6 1.8780,5 8.3411,5 2.4150,4 8.4451,1 2.0060,3 6.1270,7
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut20,0 10,0 60,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi740,0 251650,0 263550,1 2.7531830,0 1.397
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1.5030,4 3.7371.3180,3 5.4911.2420,2 3.9511.3910,2 3.628
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen3600,1 3.5511910,0 2.7344810,1 1.6992760,0 1.092
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus300,0 370,0 740,0 300,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1750,1 161640,0 1272620,0 421200,0 11
M 75 Eläinlääkintäpalvelut
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA6870,2 80,0 2480,1 80,0 1530,0 340,0 1450,0 1060,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta2340,1 500,0 1260,0 210,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut3070,1 80,0 3410,0 102
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito40,0 10,0 50,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle2050,1 11950,0 7210,0 1230,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS30,0 7.2021,1 280,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus30,0 7.2021,1 28
P KOULUTUS110,0 6700,2 720,0 980,0 650,0 250,0 410,0
P 85 Koulutus110,0 6700,2 72980,0 65250,0 41
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT30,0 30,0 50,0 20,0 580,0
Q 86 Terveyspalvelut330,0 50,0 2560,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut20,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS680,0 8820,2 4.6520,7 1870,0 3.7990,7 3180,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta140,0 280,0 350,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut540,0 8540,2 4.6250,7 3.7630,6
S MUU PALVELUTOIMINTA130,0 50,0 380,0 250,0 400,0 360,0
S 94 Järjestöjen toiminta320,0 130,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus30,0 330,0 70,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut190,0 360,0 160,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon3.4641,0 14.6713,2 9.7622,4 19.1673,5 54.9448,6 27.8033,7 121.13520,8 21.0262,5
A-X KAIKKI RYHMÄT 350.584100,0 462.588 414.979100,0 543.171 636.719100,0 760.914 583.496100,0 841.366

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Intiasta Suomeen ja Suomen vientiä Intiaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot