Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kreikasta ja Suomen vienti Kreikkaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS150,0 90,0 80,0 30,0 60,0 30,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut100,0 160,1 150,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu30,0 310,0 310,0 2
A 03 Kalastus ja vesiviljely10,0 20,0 10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1920,3 1930,2 1360,4 10,0 1640,4
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta10,0 10,0 10,0
C TEOLLISUUS4.78010,4 38.44561,8 5.87723,1 39.23447,8 3.12916,9 25.77469,2 3.81211,1 33.64373,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1.1162,4 1.0901.4235,6 1.2851.5248,2 1.4811.2333,6 225
C 11 Juomien valmistus920,0 190,0 9
C 13 Tekstiilien valmistus420,1 75270,0 722210,1 670370,1 672
C 14 Vaatteiden valmistus15630,0 870,0 93
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus212
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)4.2085.7043.06020,0 3.388
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus780,2 19.570230,1 19.50110,0 10.87020,0 13.631
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen37200,1 19100,0 4
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1.3973,0 2472.0177,9 557350,2 3421.0753,1 1.698
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus4831,0 9361.1104,4 7686813,7 4172760,8 700
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus520,1 3051000,4 2831130,6 134360,1 406
C 24 Metallien jalostus60360,1 157650,4 16340,1 64
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)4260,9 2992801,1 1871941,0 193600,2 282
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus430,1 2.2311310,5 2.9501390,7 1.3871090,3 2.648
C 27 Sähkölaitteiden valmistus200,0 1.53360,0 2.07150,0 1.42450,0 1.190
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus30,0 2.9861.70620,0 2.998120,0 5.238
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus10,0 361410,0 430,0 2
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus500,1 1.3311240,5 676400,2 170,0 882
C 31 Huonekalujen valmistus19440,0 8740,0 24110,0 16
C 32 Muu valmistus12421810,0 35260,0 157
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus80,0 27140,1 6060,0 35170,1 354
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO30,0 40,0 130,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto30,0 40,0 130,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO20,0 2650,3 20,0 3180,9 10,0 10,0
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys10,0 26510,0 31820,0 2
F RAKENTAMINEN2510,5 80,0 2881,1 110,0 1150,6 20,0 1440,4 90,0
F 41 Talonrakentaminen61122
F 42 Maa- ja vesirakentaminen14011
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta2230,5 2210,9 780,4 810,2 6
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS35.66177,4 10.76017,3 15.29760,1 40.01548,8 10.78258,3 10.14527,3 25.42574,2 9.84321,4
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1150,2 1121060,4 58560,3 38430,1 218
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)33.71773,2 10.40413.27652,2 39.7099.16649,6 9.93423.85269,6 9.473
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.8294,0 2431.9157,5 2491.5608,4 1731.5304,5 152
H KULJETUS JA VARASTOINTI760,2 11.26518,1 420,2 280,0 330,2 10,0 600,2 70,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus70,0 1429120,1 6110,0 7
H 51 Ilmaliikenne100,1 120,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta690,1 460,2 350,2 2520,2 1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA50,0 40,0 10,0 30,0 20,0 40,0
I 55 Majoitus210,0 110,0
I 56 Ravitsemistoiminta50,0 210,0 31100,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ590,1 510,1 270,1 460,1 520,1
J 58 Kustannustoiminta16710,0 620,0 12
J 61 Televiestintä120,0 10,0 10,0 16
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta383920430,1 24
J 63 Tietopalvelutoiminta20,0 20,0 20,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA30,0 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)20,0 50,0 20,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA60,0 100,0 10,0 10,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta61010,0 10,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA4.81610,5 2340,4 3.53613,9 4590,6 4.10722,2 2040,5 4.45513,0 1500,3
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut10,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi67230,0 1
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi4.78410,4 313.39213,3 694.01421,7 1564.38512,8 127
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen1723714320,0 16
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus2120,0 30,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle320,1 241440,6 12930,5 2640,2 5
M 75 Eläinlääkintäpalvelut
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA510,1 1.0011,6 90,0 1.4971,8 140,1 2760,7 50,0 1.9664,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta70,0 360,0 630,0 65
N 78 Työllistämistoiminta11
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut120,0 10,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito20,0 20,0 20,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle510,1 100,0 90,0 40,0
P KOULUTUS10,0 10,0 20,0 20,0 10,0
P 85 Koulutus1120,0 20,0 1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT10,0 10,0 30,0 10,0 20,0 10,0
Q 86 Terveyspalvelut10,0 1310,0 30,0 1
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS520,1 130,0 30,0 110,0 30,0 110,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta1310,0 10,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut60,0 60,0 80,0
S MUU PALVELUTOIMINTA60,0 60,0 30,0
S 94 Järjestöjen toiminta
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus1310,0 10,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut40,0 40,0 20,0
X Toimiala tuntematon4230,9 1590,3 3921,5 2170,3 3071,7 3300,9 2920,9 2040,4
A-X KAIKKI RYHMÄT 46.064100,0 62.208 25.441100,0 82.017 18.480100,0 37.223 34.264100,0 46.055

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kreikasta Suomeen ja Suomen vientiä Kreikkaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot