Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kreikasta ja Suomen vienti Kreikkaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET31.18420,3 11.8596,8 39.53822,5 14.2756,9 37.06129,8 12.3895,4
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut31.17320,3 6.98339.51822,4 10.47037.03429,8 10.731
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet4.6383.8051.525
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut110,0 238200,0 260,0 133
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA3.1212,0 4840,3 4.5852,6 6260,3 7.2735,9 8500,4
B 07 Metallimalmit3.8723,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet3.1212,0 4844.5852,6 6263.4012,7 850
C TEOLLISUUSTUOTTEET112.64273,5 156.18189,8 125.83871,5 183.98589,3 79.91264,3 212.11893,2
C 10 Elintarvikkeet21.84414,2 2.06828.54716,2 3.10132.62826,3 4.086
C 11 Juomat3460,2 2474450,3 3082700,2 429
C 13 Tekstiilit5.8403,8 2.4936.6803,8 2.8064.6833,8 2.959
C 14 Vaatteet4030,3 1182970,2 2713750,3 151
C 15 Nahka ja nahkatuotteet30,0 45110,0 35100,0 34
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet480,0 22.2282750,2 25.0292990,2 20.936
C 17 Paperi ja paperituotteet7270,5 68.9661.0810,6 90.1489350,8 63.027
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus90,0 2870,0 1840,1 4
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet3.6482,4 14.9578.3704,8 20.4653.6432,9 21.136
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet6.4934,2 1.3125.7323,3 4.2015.6614,6 12.671
C 22 Kumi- ja muovituotteet3.7612,5 1.7142.7111,5 2.7732.8412,3 2.491
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet5600,4 8157200,4 1.0615940,5 1.767
C 24 Perusmetallit58.01237,8 13.41758.40533,2 1.6656.8325,5 29.891
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet1.8981,2 6131.9401,1 1.0042.2431,8 1.151
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet7.0034,6 6.1118.1594,6 6.48615.88012,8 11.871
C 27 Sähkölaitteet5410,4 7.1056590,4 7.5507340,6 7.295
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat1.2620,8 9.6511.5580,9 11.2011.7391,4 13.032
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1230,1 774140,0 499330,0 1.445
C 30 Muut kulkuneuvot30,0 1.420110,0 2.547420,0 14.344
C 31 Huonekalut320,0 357870,0 4331420,1 611
C 32 Muut tehdasvalmisteet870,1 1.769970,1 2.4012450,2 2.788
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT1650,1 8720,4 5820,3
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut165872582
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT190,0 7980,5 30,0 8540,4 1.1180,5
J 58 Kustannuspalvelut190,0 8130,0 11336
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut7177411.082
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT220,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut22
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ153.309100173.971100176.050100206.015100124.250100227.503100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kreikasta Suomeen ja Suomen vientiä Kreikkaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot