Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kreikasta ja Suomen vienti Kreikkaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS50,0 360,0 460,0 360,0 140,0 300,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut50,0 36420,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu10150,0 8
A 03 Kalastus ja vesiviljely40,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA3560,3 4920,3 4710,2 10,0 6840,3
B 07 Metallimalmien louhinta1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta35649247120,0
C TEOLLISUUS49.75743,8 102.31578,3 63.93341,8 128.16373,8 61.95335,2 157.22276,3 17.59714,2 137.09560,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus8810,8 2.3741.7121,1 2.0702.7801,6 3.1175.2964,3 4.081
C 11 Juomien valmistus1120,0 219110,0 20
C 13 Tekstiilien valmistus20,0 2.3382.5752.7881080,1 2.817
C 14 Vaatteiden valmistus170,0 12770,0 7630,0 207100,0 122
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus10,0 10,0 5
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)11.24719.36319.08120,0 16.359
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1.4511,3 55.6141.1720,8 72.2337480,4 94.2111040,1 63.572
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen50,0 86731130,1 79300,0 33
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus3.4173,0 4.6994.8293,2 6.1215.7093,2 5.1004.5243,6 2.843
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus9840,9 1.4991.0350,7 1.1491.0660,6 2.4552.5492,1 2.821
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus970,1 661810,1 7141440,1 9103010,2 1.127
C 24 Metallien jalostus35.26831,0 28446.69030,5 27443.64924,8 1851360,1 297
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)1.3721,2 6141.6541,1 9211.8791,1 9379600,8 960
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1420,1 3.7624170,3 3.4012560,1 4.0734220,3 9.216
C 27 Sähkölaitteiden valmistus110,0 4.5611190,1 6.481480,0 6.541360,0 6.218
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus360,0 9.8381.9641,3 8.7811.7001,0 10.267170,0 12.928
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus340,0 1940,0 56
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus2750,2 2.5462210,2 2.890
C 31 Huonekalujen valmistus10,0 98222163190,0 322
C 32 Muu valmistus10,0 45341658770,0 852
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus14130,0 156200,0 173460,0 476
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1050,1 200,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1050,1 200,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO140,0 1450,1 70,0 2200,1 40,0 8760,4 40,0 5850,3
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu40,0 20,0 10,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto30,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys20,0 14522087650,0 586
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut20,0
F RAKENTAMINEN7140,6 490,0 1.2400,8 120,0 1.0990,6 40,0 7990,6 300,0
F 41 Talonrakentaminen470,0 40400,0 21
F 42 Maa- ja vesirakentaminen142
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta6670,6 91.2000,8 129520,5 6030,5 6
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS60.95353,7 23.44017,9 85.10255,6 40.54923,3 107.33861,0 41.55420,2 87.16570,2 70.76231,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus990,1 3181990,1 2343570,2 2863200,3 426
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)54.64148,1 22.78478.87351,6 39.682100.07756,8 40.35980.01164,4 69.520
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)6.2135,5 3386.0243,9 6296.9043,9 9096.8335,5 816
H KULJETUS JA VARASTOINTI1830,2 1280,1 4220,3 4290,2 2110,2 11.3005,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus740,0 9300,0 55
H 50 Vesiliikenne40,0 1
H 51 Ilmaliikenne2220,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1790,2 1174230,3 1923550,2 722020,2 2
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA100,0 1280,1 280,0 50,0 370,0 110,0 100,0 100,0
I 55 Majoitus12420,0 3
I 56 Ravitsemistoiminta100,0 127280,0 3370,0 8160,0 7
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ2160,2 740,1 330,0 1480,1 1730,1 470,0 1900,1
J 58 Kustannustoiminta760,1 40330,0 10,0 1130,0 42
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
J 60 Radio- ja televisiotoiminta1
J 61 Televiestintä24430,0 17
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1400,1 3294158430,0 121
J 63 Tietopalvelutoiminta60,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA100,0 100,0 120,0 10,0 110,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)280,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA10,0 20,0 170,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta120,0 17
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA8790,8 2.6062,0 1.2350,8 2.4851,4 2.6641,5 1.6340,8 16.91413,6 1.0470,5
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut100,0 80,0 110,0 10,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi10,0 2120,0 10,0 330,0 15
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi7940,7 2.3351.1300,7 2.2412.5781,5 1.33016.57613,3 383
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen630,1 218880,1 215120,0 23020,0 602
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus9850,0 4
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle50,0 2514630,0 623320,3 43
M 75 Eläinlääkintäpalvelut70,0 70,0 60,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA130,0 800,1 300,0 5030,3 270,0 1.1530,6 780,1 4.7402,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta10,0 6830160,0 73
N 78 Työllistämistoiminta1100,0 10,0 2
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut1110,0 710,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut30,0 2
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito950,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle30,0 1170,0 479150,0 730,1
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P KOULUTUS10,0 60,0 30,0 110,0 40,0 40,0 30,0
P 85 Koulutus10,0 63110,0 440,0 3
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT200,0 10,0 780,1 230,0 230,0 30,0 50,0
Q 86 Terveyspalvelut110,0 700,0 180,0 2150,0 4
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut50,0 40,0 40,0 10,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut40,0 50,0 240,0 1
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS260,0 220,0 300,0 70,0 870,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta4260,0 4320,0 4
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut30,0 200,0
S MUU PALVELUTOIMINTA80,0 120,0 670,0 420,0 80,0 540,0 150,0
S 94 Järjestöjen toiminta190,0 110,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus1120,0 4
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut110,0
X Toimiala tuntematon6560,6 1.2030,9 7240,5 6670,4 2.4361,4 2.7061,3 1.4141,1 9100,4
A-X KAIKKI RYHMÄT 113.587100,0 130.663 152.927100,0 173.667 176.056100,0 206.016 124.250100,0 227.503

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kreikasta Suomeen ja Suomen vientiä Kreikkaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot