Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maat: Intia, Iran, Kazakstan, Kiina, Kirgisian tasavalta, Pakistan, Tadzikistan, Uzbekistan, Venäjä
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maista ja Suomen vienti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maihin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/9 - 2024/1


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maat: Intia, Iran, Kazakstan, Kiina, Kirgisian tasavalta, Pakistan, Tadzikistan, Uzbekistan, Venäjä
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1940,0 171950,0 1580,0 511240,0 640,0 385
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 980,0 1490,0 1370,0 190,0 610,0 384
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 770,0 5 460,0 210,0 2 40,0 1
A 03 Kalastus ja vesiviljely 190,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA3820,1 12.9268780,1 3.3771740,0 1.7703070,0 12.9751430,0 17.732
B 07 Metallimalmien louhinta 12.421 2.854 1.393 12.809 17.448
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 2030,0 2640,0 880,0 2230,0 270,0
C TEOLLISUUS246.04437,0 372.061307.26539,7 326.398294.32038,0 324.614254.28931,4 438.796198.24532,6 340.857
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 1.5180,2 4.993 1.3670,2 5.456 1.4950,2 7.091 1.2060,1 8.037 1.0780,2 10.775
C 11 Juomien valmistus 620,0 26 270,0 53 360,0 122 500,0 15 400,0 104
C 13 Tekstiilien valmistus 1.2470,2 603 1.3220,2 398 7510,1 261 6420,1 298 8160,1 363
C 14 Vaatteiden valmistus 12.7051,9 296 7.8521,0 265 3.1760,4 177 6.2190,8 99 4.9490,8 144
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 2.5080,4 1.066 2.8840,4 525 2.1460,3 536 1.1710,1 492 1.3160,2 485
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 4800,1 9.769 6100,1 14.445 2220,0 17.600 2950,0 9.476 4220,1 7.895
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1010,0 121.254 3000,0 100.613 6410,1 127.485 5680,1 120.272 7870,1 138.720
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 4180,1 67 2170,0 30 2010,0 65 2070,0 48 2400,0 50
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 8.4691,3 20.079 17.7622,3 23.005 15.4862,0 12.163 18.1302,2 20.304 15.3732,5 20.618
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 4.0740,6 2.749 2.8260,4 3.941 3.1990,4 2.708 3.2350,4 3.944 3.1320,5 2.357
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1.7140,3 1.169 1.3740,2 1.519 2.2730,3 1.038 1.1750,1 854 1.1730,2 744
C 24 Metallien jalostus 95.92514,4 68.379 120.66315,6 12.568 95.83012,4 13.077 73.0249,0 127.761 68.56011,3 23.198
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 6.4131,0 4.826 5.2630,7 3.727 7.9191,0 6.467 3.8170,5 4.190 5.0240,8 7.044
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 19.7593,0 22.806 16.7852,2 27.463 18.0422,3 27.079 18.4992,3 24.172 14.7432,4 21.401
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 52.8337,9 19.809 90.39111,7 22.947 90.99211,7 18.916 56.5857,0 24.758 48.6468,0 21.803
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 23.1813,5 80.965 19.1792,5 96.310 19.4382,5 69.166 19.4222,4 74.454 18.6173,1 66.000
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 2.0870,3 833 3.3030,4 1.450 1.7620,2 869 1.4260,2 1.012 1.3720,2
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1.5330,2 255 1.1570,1 182 1.8190,2 44 3.6360,4 79 1.6850,3
C 31 Huonekalujen valmistus 3500,1 114 6760,1 162 4380,1 179 3590,0 275 8260,1 211
C 32 Muu valmistus 4.1210,6 3.191 3.8280,5 3.637 2.7270,4 3.332 2.4380,3 3.920 2.1560,4 2.755
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 1.0100,2 1.138 3.6680,5 1.402 1.4990,2 2.982 2.2030,3 3.684 1.5350,3 9.535
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO2.1830,3 4.3940,6 6590,1 3750,0 4.9780,8
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 2.1830,3 4.3940,6 6590,1 3750,0 4.9780,8
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO270,0 2.293490,0 2.090510,0 2.0091150,0 2.024940,0 1.530
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 110,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 270,0 2.293 490,0 2.090 510,0 2.009 1040,0 2.024 940,0 1.530
F RAKENTAMINEN4.1730,6 1.5552.3810,3 2.7313.3230,4 6001.7110,2 5682.3650,4 133
F 41 Talonrakentaminen 6 5 8 1210,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 1.437 1.500 332 155 1.3200,2 94
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 1.1130,2 113 1.2230,2 1.226 1.8320,2 267 8250,1 404 9240,2 39
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS351.75152,9 28.926348.78745,0 30.961382.02049,3 42.319299.14436,9 26.077310.08250,9 23.072
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 29.5974,4 1.621 30.2283,9 1.413 30.4333,9 1.244 30.0503,7 638 30.4215,0 1.058
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 196.90229,6 24.823 181.42523,4 25.573 190.64524,6 37.932 153.27618,9 22.341 167.13027,4 20.241
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 125.25318,8 2.483 137.13417,7 3.975 160.94320,8 3.142 115.81714,3 3.098 112.53118,5 1.773
H KULJETUS JA VARASTOINTI8500,1 2.69532.2304,2 3.0206980,1 2.086180.45322,3 1.3845630,1 1.569
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 1130,0 898 30,0 1.767 1120,0 1.106 70,0 565 10,0 173
H 51 Ilmaliikenne 70,0 7 11 5 70,0 4 10
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 3690,1 1.786 3910,1 1.242 5630,1 906 4150,1 682 5350,1 1.385
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA5530,1 53530,0 72820,0 65800,1 62260,0 1
I 55 Majoitus 890,0 400,0 180,0 2180,0 550,0
I 56 Ravitsemistoiminta 4640,1 5 3130,0 7 2640,0 6 3620,0 6 1710,0 1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ33.2035,0 1.53050.6526,5 2.38550.6476,5 1.64632.0784,0 2.54940.3346,6 3.831
J 58 Kustannustoiminta 1.0410,2 1.004 1.9980,3 1.465 2.7590,4 1.118 9390,1 1.940 2.8360,5 2.006
J 61 Televiestintä 26.7264,0 12 33.6564,3 4 37.1514,8 25.2023,1 8 31.1315,1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 3.7840,6 515 12.8031,7 865 6.6860,9 489 4.1050,5 559 4.1820,7 1.825
J 63 Tietopalvelutoiminta 1.6470,2 2.1900,3 4.0490,5 1.8150,2
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA6890,1 6220,1 1.2200,2 1.0900,1 1.2380,2 9
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 4550,1 3070,0 7200,1 9450,1 1.0050,2 9
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA1760,0 71290,0 15470,1 1572840,0 49600,0 53
L 68 Kiinteistöalan toiminta 1760,0 7 1290,0 1 5470,1 157 2840,0 49 600,0 53
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA7.1261,1 2.5458.0971,0 4.9757.6071,0 3.1646.3960,8 2.6547.2921,2 2.633
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 10,0 1 50,0 1 36 140,0 10,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 5850,1 163 4320,1 53 6850,1 227 2980,0 455 2470,0 242
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 2.9310,4 1.001 3.4310,4 3.378 3.9660,5 1.759 3.5320,4 593 3.8690,6 1.581
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 3.2840,5 1.330 3.8610,5 1.359 2.5330,3 940 2.1400,3 1.495 2.9190,5 704
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 1760,0 28 270,0 97 1450,0 202 1250,0 97 290,0 67
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1500,0 22 3250,0 87 2740,0 2680,0 14 2210,0 39
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 160,0 20,0 190,0 50,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1.6530,2 421.6990,2 1552.2770,3 2631.0390,1 119340,2
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 5770,1 5760,1 41 9540,1 2240,0 2530,0
N 78 Työllistämistoiminta 40,0 1 30,0 10,0 32 10,0 20,0 3
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 150,0 890,0 540,0 720,0 50,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 6820,1 10 5930,1 102 8240,1 5230,1 11 4250,1 16
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 170,0 1030,0 590,0 200,0 390,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 3590,1 3340,0 3840,0 1980,0 2090,0
P KOULUTUS1010,0 151930,0 1770,0 11080,0 740,0
P 85 Koulutus 1010,0 15 1930,0 1 770,0 1 1080,0 740,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1200,0 4850,0 11970,0 20770,0 52330,0
Q 86 Terveyspalvelut 1180,0 4 830,0 11 960,0 20 720,0 5 2310,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 10,0 20,0 10,0 40,0 10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS7230,1 148810,1 6137050,1 2316030,1 397250,1 626
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 460,0 1 1310,0 13 1840,0 1540,0 580,0 4
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 6670,1 7380,1 5080,1 4380,1 6600,1
S MUU PALVELUTOIMINTA1.1930,2 2.3920,3 1.6600,2 1.4590,2 1.2260,2
S 94 Järjestöjen toiminta 40,0 50,0 80,0 140,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 5820,1 7870,1 6970,1 4350,1 6300,1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 6070,1 1.6000,2 9550,1 1.0100,1 5960,1
X Toimiala tuntematon14.3822,2 19.08513.4721,7 12.45928.5653,7 23.51930.0353,7 6.45840.0456,6 8.565
A-X KAIKKI RYHMÄT 665.547100,0 443.730100,0 774.768100,0 389.219100,0 775.104100,0 402.917100,0 810.172100,0 493.653100,0 608.927100,0 401.021100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maista Suomeen ja Suomen vientiä Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot