Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maat: Intia, Iran, Kazakstan, Kiina, Kirgisian tasavalta, Pakistan, Tadzikistan, Uzbekistan, Venäjä
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maista ja Suomen vienti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maihin toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maat: Intia, Iran, Kazakstan, Kiina, Kirgisian tasavalta, Pakistan, Tadzikistan, Uzbekistan, Venäjä
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS3230,0 3620,0 4970,0 50,0 4960,0 4420,0 3770,0 5110,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut3070,0 4810,0 3370,0 3050,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu150,0 20160,0 51400,0 412720,0 2
A 03 Kalastus ja vesiviljely10,0 50,0 190,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA5.9440,3 50.0013,2 1.3010,1 24.0071,7 1.1180,0 20.8261,6 1.3590,1 18.1221,4
B 07 Metallimalmien louhinta48.71522.93018.99117.055
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta1200,0 8390,0 7540,0 5750,0
C TEOLLISUUS1.027.84843,3 1.243.85079,8 695.15034,9 1.204.37983,3 823.92836,0 1.040.98779,7 855.87336,3 1.089.80884,8
C 10 Elintarvikkeiden valmistus5.1010,2 40.6234.2930,2 27.8614.4210,2 19.3924.0680,2 20.583
C 11 Juomien valmistus4240,0 4912560,0 1604460,0 1871130,0 190
C 13 Tekstiilien valmistus2.8190,1 1.2053.9890,2 1.4103.2800,1 1.4272.7150,1 956
C 14 Vaatteiden valmistus26.5401,1 3.20420.3731,0 1.32437.0471,6 89417.2460,7 541
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus9.2190,4 2.8576.3220,3 2.8677.4690,3 2.0426.2010,3 1.553
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)2.2640,1 19.2582.1840,1 12.6221.7080,1 19.2451.1260,0 41.521
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus10.1400,4 409.5103.9570,2 328.1651.2960,1 327.2821.5090,1 348.370
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen8870,0 1616990,0 1291.2090,1 1596250,0 144
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus28.2401,2 72.63625.3981,3 50.30327.0401,2 47.13051.3782,2 55.472
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus12.5130,5 8.90313.2610,7 8.77211.7040,5 7.7569.2600,4 10.592
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus5.2180,2 2.8295.8890,3 3.8195.4000,2 2.6044.8220,2 3.411
C 24 Metallien jalostus444.77118,8 89.556197.5009,9 124.400360.26915,8 149.025289.51612,3 153.406
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)27.5841,2 11.92623.4021,2 20.32319.5500,9 16.51416.9990,7 14.384
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus59.9752,5 211.21758.8673,0 229.53358.9222,6 96.87053.3252,3 78.713
C 27 Sähkölaitteiden valmistus185.0327,8 65.241184.5689,3 68.833162.0297,1 80.782237.96810,1 66.622
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus75.9673,2 252.96973.1233,7 279.46869.7013,0 226.50258.0392,5 239.930
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus4.9610,2 1.1775.5600,3 2.0906.6260,3 3.5626.4910,3 3.331
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus6.1620,3 578.4480,4 63210.2260,4 5616.6120,3 304
C 31 Huonekalujen valmistus1.3820,1 6121.3710,1 9191.6310,1 2.9171.4730,1 616
C 32 Muu valmistus5.5520,2 7.8129.0400,5 8.19310.2360,4 7.4948.9930,4 10.889
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus3.3640,1 7.0874.3110,2 18.3635.5460,2 12.8287.3700,3 8.068
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO5.5630,2 11.3540,6 32.3331,4 5.4290,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto5.5630,2 11.3540,6 32.3331,4 5.4290,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1780,0 5.7710,4 6810,0 4.4440,3 1390,0 5.9730,5 2150,0 6.1230,5
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu40,0 30,0 110,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1700,0 5.7716760,0 4.4441390,0 5.9732040,0 6.123
F RAKENTAMINEN37.7021,6 3.3940,2 52.5572,6 1.1800,1 16.4650,7 4.0640,3 7.4150,3 3.8990,3
F 41 Talonrakentaminen76816218713
F 42 Maa- ja vesirakentaminen1.503562.8491.988
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta5.7900,2 1.1234.6190,2 1.0174.5060,2 1.0283.8800,2 1.898
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.081.71945,6 107.1666,9 1.001.07350,2 106.3687,4 1.069.78646,8 107.4128,2 1.029.95143,6 99.3567,7
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus93.0483,9 8.59681.2504,1 4.457101.3744,4 4.45390.7113,8 3.295
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)657.56527,7 87.251596.59729,9 93.311588.88625,7 95.345525.34622,3 85.847
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)331.10614,0 11.319323.22516,2 8.601379.52516,6 7.614413.89417,5 10.215
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.9120,1 20.4831,3 19.2191,0 14.9501,0 150.5886,6 10.3970,8 213.3819,0 6.4900,5
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus520,0 1.25214.7460,7 6921450,0 2.5721220,0 3.438
H 51 Ilmaliikenne340,0 62350,0 19360,0 1170,0 21
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.6660,1 17.3384.2270,2 11.9671.6880,1 7.4531.3690,1 2.829
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA8950,0 130,0 9430,0 520,0 1.4760,1 140,0 1.2140,1 190,0
I 55 Majoitus1250,0 21910,0 392040,0 12760,0
I 56 Ravitsemistoiminta7700,0 117520,0 131.2710,1 139390,0 19
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ112.0354,7 6.1740,4 106.4675,3 5.5930,4 108.8854,8 7.1460,5 133.3785,7 6.5800,5
J 58 Kustannustoiminta6.7780,3 3.9117.5810,4 3.7053.8360,2 4.8745.6950,2 4.523
J 61 Televiestintä78.5573,3 1673.0193,7 2680.3473,5 2096.0094,1 12
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta16.2450,7 2.06018.2790,9 1.84916.1900,7 2.25123.5941,0 1.913
J 63 Tietopalvelutoiminta10.3530,4 7.5330,4 8.4140,4 8.0530,3
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA2.1470,1 70,0 2.0970,1 90,0 4.0490,2 20,0 2.9320,1
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1.3610,1 1.1490,1 3.4130,1 1.9720,1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA5350,0 1.3030,1 1220,0 9240,0 590,0 9600,0 2080,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta5350,0 1.3030,1 1229240,0 599600,0 208
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA33.0101,4 12.8020,8 22.3271,1 7.3490,5 19.5960,9 6.9090,5 22.1000,9 10.7920,8
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut100,0 180,0 350,0 1190,0 36
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2.8370,1 1.0002.0850,1 3851.8620,1 7201.4140,1 734
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi19.8720,8 9.49310.8410,5 4.8139.6910,4 3.64310.9290,5 5.731
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen8.8600,4 1.7307.7380,4 1.8636.8990,3 2.2118.5350,4 3.795
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus2930,0 3545170,0 2323130,0 2212980,0 395
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1.1040,0 2251.1740,1 567760,0 1138670,0 101
M 75 Eläinlääkintäpalvelut350,0 460,0 210,0 380,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA9.5110,4 8880,1 5.8090,3 4630,0 5.2780,2 4180,0 5.0160,2 4290,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta3.0380,1 1932.0280,1 3182.0180,1 281.7550,1 41
N 78 Työllistämistoiminta160,0 8160,0 23110,0 760,0 32
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut2.8960,1 162030,0 2170,0 2150,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut2.1720,1 92.0470,1 171.8140,1 431.9410,1 113
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito5200,0 2090,0 560,0 1830,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle8690,0 1.3060,1 1.1610,1 9170,0
P KOULUTUS3950,0 2060,0 5910,0 6480,0 3290,0 170,0 3780,0 20,0
P 85 Koulutus3950,0 2065910,0 6483290,0 173780,0 2
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT2950,0 1730,0 3910,0 20,0 3520,0 70,0 2590,0 350,0
Q 86 Terveyspalvelut2900,0 1733900,0 23380,0 62520,0 35
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut40,0 10,0 140,0 70,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS2.3340,1 1.5830,1 1.7050,1 6480,0 2.0610,1 3590,0 2.1900,1 8820,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta5420,0 752050,0 175370,0 64680,0 13
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut1.7660,1 1.4600,1 1.5130,1 1.6830,1
S MUU PALVELUTOIMINTA6.2810,3 5.1810,3 5.0350,2 5.5110,2
S 94 Järjestöjen toiminta220,0 710,0 110,0 270,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus1.7180,1 51.6190,1 11.9790,1 1.9200,1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut4.5400,2 3.4910,2 3.0450,1 3.5640,2
X Toimiala tuntematon42.8751,8 104.4866,7 64.1663,2 75.1635,2 44.1071,9 100.9967,7 72.0733,1 42.4353,3
A-X KAIKKI RYHMÄT 2.371.515100,0 1.557.743 1.992.843100,0 1.445.646 2.286.974100,0 1.306.055 2.360.044100,0 1.285.789

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maista Suomeen ja Suomen vientiä Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot