Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR): Argentiina, Brasilia, Chile, Ecuador, Kolumbia, Paraguay, Peru
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)sta ja Suomen vienti The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)n toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2820,0 1520,0 2250,0 3500,0 2540,0 3300,0 2540,0 1320,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut1620,0 2240,0 2540,0 12540,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu152229132
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2000,0 1.2150,1 3200,0 8960,1 1220,0 1.5270,1 300,0 1.1590,1
B 07 Metallimalmien louhinta10,0 1220,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta88520,0 8961.482
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta33045
C TEOLLISUUS325.63533,2 1.030.27789,7 294.32725,5 947.32888,8 642.02338,8 1.662.69492,7 589.93240,3 1.137.90291,1
C 10 Elintarvikkeiden valmistus133.90313,7 758130.41911,3 1.638226.10413,7 487168.49211,5 2.053
C 11 Juomien valmistus10.0111,0 188.7760,8 129.4690,6 19.5350,7 29
C 13 Tekstiilien valmistus1210,0 4381250,0 442940,0 719380,0 391
C 14 Vaatteiden valmistus550,0 431230,0 111750,0 8740,0 20
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus2230,0 3920,0 254980,0 148290,1 26
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)38210,0 5562040,0 7698370,1 678
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus47.4624,8 157.91112.1941,1 164.220107.8376,5 205.60176.4795,2 151.300
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen240,0 649300,0 972210,0 404130,0 41
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus27.5732,8 73.71723.7622,1 191.23015.6270,9 245.00419.1881,3 138.933
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus1.7570,2 3.2042.8240,2 4.9501.5360,1 7.4391.3880,1 4.730
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1.7330,2 2.3321.8340,2 3.1433.0690,2 4.0827160,0 5.665
C 24 Metallien jalostus91.7459,4 24.89794.2638,2 22.215227.31013,7 59.120215.69414,7 31.824
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)170,0 6.359370,0 6.7678440,1 8.482490,0 10.464
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus5130,1 34.6702820,0 34.6801.6300,1 32.7637190,0 32.039
C 27 Sähkölaitteiden valmistus9730,1 52.2971.4580,1 42.2112.8200,2 56.9441.6640,1 65.537
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus4.2940,4 628.9668.9760,8 399.85012.6950,8 647.0737.6000,5 597.493
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus11.3110,7 13.07111.0240,8 11.301
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus910,0 1021.3490,1 37
C 31 Huonekalujen valmistus10,0 32516730,0 11040,0 140
C 32 Muu valmistus120,0 2.8341500,0 1.5543480,0 5.9422440,0 13.924
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus4460,0 5.8412650,0 5.7744130,0 8.5681.9340,1 8.726
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO91.9535,6 3.8130,3
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto91.9535,6 3.8130,3
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
F RAKENTAMINEN5510,1 2190,0 480,0 1920,0 860,0 6980,0 4320,0 1.8600,1
F 41 Talonrakentaminen40,0 137330,0 138734
F 42 Maa- ja vesirakentaminen10,0 10,0 1240
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta5450,1 82130,0 4280,0 14550,0 1.085
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS637.86365,1 8.4750,7 856.13174,1 8.0670,8 915.04755,3 7.7870,4 603.02441,2 9.2860,7
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2.3990,2 6373.4680,3 9013.4280,2 1.4153.4820,2 1.523
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)623.09563,6 7.730839.96072,7 7.066903.70654,7 6.200593.65140,5 7.664
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)12.3691,3 10712.7031,1 1007.9130,5 1725.8910,4 99
H KULJETUS JA VARASTOINTI300,0 960,0 530,0 140,0 360,0 3.3090,3
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus6130,0 310,0 8870,0 27
H 50 Vesiliikenne
H 51 Ilmaliikenne20,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta90,0 34160,0 2.212120,0 20110,0 3.271
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA540,0 1450,0 1700,0 520,0
I 55 Majoitus
I 56 Ravitsemistoiminta540,0 1450,0 1700,0 520,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ30,0 6210,1 90,0 4390,0 310,0 1.1750,1 260,0 1.4660,1
J 58 Kustannustoiminta3181100,0 151
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen1
J 61 Televiestintä2297
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta10,0 20580,0 419240,0 979150,0 1.291
J 63 Tietopalvelutoiminta
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA160,0 10,0 70,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1310,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA
L 68 Kiinteistöalan toiminta
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1030,0 6.7730,6 4140,0 7.5110,7 4370,0 14.1160,8 3900,0 14.3231,1
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi180,0 34260,0 41990,0 55580,0 2.177
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi40,0 5.145720,0 4.4952830,0 11.1653020,0 9.082
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen180,0 1.6241840,0 2.576900,0 2.380130,0 3.004
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus20,0 230,0 50,0 170,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle520,0 561300,0 21590,0 14600,0 60
M 75 Eläinlääkintäpalvelut110,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA700,0 1450,0 3460,0 2180,0 990,0 6340,0 780,0 1.0670,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta130,0 479754
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut62650,0 24
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito40,0 10,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle570,0 733430,0 1202890,0 130,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS10,0 110,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus10,0 110,0
P KOULUTUS530,0 10,0 920,0 10,0 450,0 10,0 610,0
P 85 Koulutus530,0 1920,0 1450,0 1610,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT480,0 40,0 190,0 340,0 290,0 50,0
Q 86 Terveyspalvelut480,0 3210,0 340,0 290,0 5
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS70,0 120,0 210,0 500,0 3.0890,2 940,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta20,0 40,0 130,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut60,0 80,0 160,0 3.0870,2
S MUU PALVELUTOIMINTA60,0 530,0 80,0 790,0 20,0 710,0 50,0
S 94 Järjestöjen toiminta7610,0 2
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus60,0 21
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut10,0 20,0 40,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon15.0141,5 101.0728,8 3.8150,3 99.5139,3 3.2650,2 104.3435,8 263.42018,0 78.8066,3
A-X KAIKKI RYHMÄT 979.922100,0 1.149.194 1.155.953100,0 1.066.966 1.653.475100,0 1.793.653 1.464.670100,0 1.249.406

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)sta Suomeen ja Suomen vientiä The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)n
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot