Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR): Argentiina, Brasilia, Chile, Ecuador, Kolumbia, Paraguay, Peru
in English

The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)n ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)

The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)n tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 370,0 2265,7
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 370,0 2265,7
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 100,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 270,0 2221,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 24.80828,1 43.509-43,0
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 60,0 19-67,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 24.80128,1 43.489-43,0
3. Poltto- ja voiteluaineet 770,1 301-74,4
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 710,1 301-76,4
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 60,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 60,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 54.04361,3 89.589-39,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 30.39934,5 47.323-35,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 23.64426,8 42.266-44,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 3.0953,5 7.027-55,9
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 1.6741,9 4.833-65,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1.6671,9 4.833-65,5
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 70,0 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1.4211,6 2.193-35,2
6. Kulutustavarat 4.8585,5 1.986144,7
61. Kestokulutustavarat 610,1 3477,6
62. Puolikestokulutustavarat 2100,2 351-40,1
63. Kertakulutustavarat 4.5875,2 1.600186,6
7. Muut tavarat 1.2801,5 137831,5
Kaikki ryhmät 88.198100,0 142.571-38,1

Lähde: Tulli

The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)sta (G-PROSUR) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 22.54020,2 15.85842,1
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 16.21014,5 10.85149,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 12.11510,9 7.84854,4
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4.0943,7 3.00336,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6.3305,7 5.00826,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 4570,4 177158,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 5.8735,3 4.83121,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 79.19471,0 85.473-7,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 62.10755,7 59.1525,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 17.08815,3 26.321-35,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 5.4974,9 10.100-45,6
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 3.794..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 5.4974,9 6.306-12,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 5.4974,9 6.306-12,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 2.2032,0 1.72227,9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 9540,9 1.080-11,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.2491,1 64394,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.3431,2 2.103-36,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 00 3..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 00 3..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1.3431,2 2.099-36,0
6. Kulutustavarat 5660,5 42931,9
61. Kestokulutustavarat 170,0 163,5
62. Puolikestokulutustavarat 2330,2 13474,1
63. Kertakulutustavarat 3170,3 28013,3
7. Muut tavarat 2210,2 71212,0
Kaikki ryhmät 111.564100,0 115.756-3,6

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)sta Suomeen ja Suomen vientiä The Forum for the Latin American Progess and Development (PROSUR)n
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot