Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

Gulf Cooperation Council: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Gulf Cooperation Councilista ja Suomen vienti Gulf Cooperation Counciliin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1380,0 720,0 370,0 380,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu367217
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2190,0 2940,1 30,0 3180,0 170,0 1480,0
B 07 Metallimalmien louhinta
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta21929430,0 318
C TEOLLISUUS56.05580,6 547.57292,8 50.80769,2 478.28589,9 220.74682,1 626.30291,6 176.63490,0 682.01791,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus9.1734370,6 12.2843360,1 11.46112.834
C 11 Juomien valmistus10,0 18719310,0 340280
C 13 Tekstiilien valmistus9931,4 3787451,0 1.4562.0020,7 1.1081.1730,6 634
C 14 Vaatteiden valmistus8510,0 9840,0 11860,0 177
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus77133
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1190,2 67.25980.47170.03140.710
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus370,1 125.502920,1 129.788670,0 145.3091090,1 147.476
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen70,0 85520,0 216130,0 9481.406
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus5.6268,1 17.7619.86513,4 19.54017.3756,5 15.48712.3686,3 10.469
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus5.8438,4 2.23311.59715,8 2.06913.7835,1 2.1496.4743,3 2.557
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus790,1 2.5188931,2 3.2301.5020,6 4.5873570,2 4.800
C 24 Metallien jalostus10.78415,5 16.47512.92017,6 6.52925.5339,5 19.7957.4513,8 22.982
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)230,0 8.2451280,2 5.6673660,1 9.6343340,2 7.867
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1650,2 59.2762650,4 34.8151.2600,5 52.8492840,1 62.049
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.2091,7 50.9761.4772,0 50.63213.4545,0 65.83719.93910,2 84.983
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2790,4 158.6811.1241,5 113.5022950,1 113.6253830,2 160.737
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1540,1 3619140,5 623
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus620,0 95.039610,0 104.236
C 31 Huonekalujen valmistus6991.6652.4213.080
C 32 Muu valmistus240,0 5.012490,1 4.448440,0 9.1299210,5 5.631
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus540,1 2.7571700,2 6.6533620,1 2.9481480,1 3.693
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO170,0 580,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto170,0 580,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO270,0 2040,0 1140,0 610,0 70,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys270,0 20495597
F RAKENTAMINEN130,0 3790,1 210,0 1.2380,2 870,0 2340,0 650,0 1.6910,2
F 41 Talonrakentaminen40,0 8665
F 42 Maa- ja vesirakentaminen50,0 163191310
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta80,0 208200,0 382470,0 197650,0 1.381
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS12.58618,1 8.0251,4 20.28927,6 16.0113,0 46.86517,4 22.3473,3 17.4898,9 19.4502,6
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus3670,5 5331530,2 5132030,1 5202440,1 968
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)11.89117,1 6.04419.69226,8 13.92146.35817,2 18.49414.4857,4 16.009
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)3280,5 1.4474450,6 1.5833040,1 3.3332.7591,4 2.473
H KULJETUS JA VARASTOINTI130,0 1420,0 680,1 80,0 20,0 4070,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus1490,1 10,0 70
H 50 Vesiliikenne
H 51 Ilmaliikenne350,0 10,0 89
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta100,0 13650,0 5520,0 10310,0 243
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta33
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA20,0 60,0 160,0 80,0 140,0 10,0 2100,0
I 55 Majoitus4
I 56 Ravitsemistoiminta20,0 60,0 1680,0 13206
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1910,3 8080,1 2120,3 2.9670,6 680,0 5.1590,8 620,0 4.0080,5
J 58 Kustannustoiminta870,1 82540,1 250,0 207190,0 526
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen3
J 61 Televiestintä1004334975
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1030,1 6251570,2 2.731280,0 4.595410,0 3.347
J 63 Tietopalvelutoiminta10,0 150,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA10,0 860,0 3070,1 20,0 50,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)10,0 8610,0 10
K 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA490,1 1620,1 20,0 150,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta490,1 1620,1 2150,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA640,1 7.1581,2 430,1 10.8512,0 1880,1 6.3320,9 400,0 15.0702,0
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut20,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi40,0 3.63510,0 4.5001040,0 411670
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi330,0 1.949100,0 2.15440,0 2.57520,0 7.336
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen150,0 1.505230,0 4.014620,0 3.166310,0 6.929
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus10116157
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle100,0 26100,0 82170,0 16350,0 19
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1890,3 2410,0 9161,2 1.0570,2 210,0 1.1080,2 850,0 1.9030,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta780,1 8721,2 29100,0 2121.056
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut20,0 1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut20,0 139830,0 72
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito30,0 410,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1060,2 430,1 97190,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus10,0
P KOULUTUS1690,0 60,0 10,0 280,0
P 85 Koulutus169610,0 28
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT100,0 10,0 350,0 100,0 190,0
Q 86 Terveyspalvelut1010,0 35100,0 19
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS30,0 30,0 1590,0 410,0 2120,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta281050,0 56
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut30,0 360,0
S MUU PALVELUTOIMINTA40,0 1010,0 60,0 1240,0 30,0 550,0 50,0
S 94 Järjestöjen toiminta1020,0 10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus10,0 701
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut40,0 40,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA10,0
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta1
X Toimiala tuntematon3450,5 24.4964,2 1.0271,4 20.5653,9 7780,3 20.8793,1 1.7590,9 21.6002,9
A-X KAIKKI RYHMÄT 69.507100,0 589.831 73.450100,0 532.154 268.998100,0 683.439 196.225100,0 746.721

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Gulf Cooperation Councilista Suomeen ja Suomen vientiä Gulf Cooperation Counciliin
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot