Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

Gulf Cooperation Council: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Gulf Cooperation Councilista ja Suomen vienti Gulf Cooperation Counciliin tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
Gulf Cooperation Council: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET90,1 3530,1 130,1 2170,1 60,0 220,0 140,0 5740,3
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut90,1 353130,1 21760,0 16140,0 574
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet6
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1350,1 260,1 620,0 2.2543,0 260,0 440,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet135260,1 622.2543,0 2644
C TEOLLISUUSTUOTTEET15.44494,0 239.97099,8 20.19990,3 185.00199,8 71.14494,6 155.96299,7 80.35397,7 163.55399,6
C 10 Elintarvikkeet200,1 3.870240,1 3.450590,1 2.92470,0 3.274
C 11 Juomat68140,0 1.69620,0 64661
C 13 Tekstiilit20,0 46430,0 223560,1 622690,1 251
C 14 Vaatteet350,2 418220,1 346250,0 366140,0 466
C 15 Nahka ja nahkatuotteet40,0 18960,0 8530,0 11150,0 94
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet20.95224.50212.37917.949
C 17 Paperi ja paperituotteet200,1 22.87510,0 40.521190,0 27.233180,0 24.312
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus2411,5 77243,2 1954.63172,6 4567.84682,5 6
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet7.41245,1 4.5476.78930,3 4.1526.3338,4 4.6605.5366,7 5.491
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet40,0 1.75060,0 1.58040,0 1.73720,0 1.987
C 22 Kumi- ja muovituotteet2451,5 1.2132161,0 1.1832790,4 1.7294800,6 1.302
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet4522,8 1.3446733,0 1.3271.1951,6 7151.0911,3 1.168
C 24 Perusmetallit5.69134,6 3.3789.86844,1 3.8676.6218,8 5.3874.2065,1 6.898
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet230,1 2.9196923,1 2.4473380,4 7.130140,0 5.894
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1881,1 10.410920,4 34.1602260,3 18.280950,1 17.967
C 27 Sähkölaitteet4822,9 21.6264271,9 21.3023840,5 28.1414180,5 22.041
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2901,8 34.6311630,7 39.3484550,6 35.891960,1 46.248
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1220,7 1.2284031,8 1.3914530,6 4.9213560,4 2.133
C 30 Muut kulkuneuvot470,3 104.40040,0 95650,0 609190,0 997
C 31 Huonekalut70,0 72260,0 753110,0 519120,0 1.645
C 32 Muut tehdasvalmisteet1591,0 2.346750,3 1.690460,1 1.919670,1 3.369
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT9145,6 2.0699,2 390,0 1.7442,3 1.7672,1 10,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut9145,6 2.0699,2 391.7442,3 1.7672,1 1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT80,0 730,0 50,0 710,0 160,0 1530,1 110,0 1170,1
J 58 Kustannuspalvelut80,0 4650,0 38160,0 3590,0 25
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut273411810,0 92
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT130,0 10,0 20,0 3050,2 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut1310,0 20,0 220
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut851
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ16.429100240.54610022.373100185.38910075.221100156.46910082.202100164.290100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Gulf Cooperation Councilista Suomeen ja Suomen vientiä Gulf Cooperation Counciliin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot