Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

G20 maat: Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Sveitsi, Turkki, Venäjä, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen G20 maista ja Suomen vienti G20 maihin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/9 - 2024/1


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
G20 maat: Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Sveitsi, Turkki, Venäjä, Yhdysvallat
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2.6370,1 7031.7510,1 1.1531.8170,1 1.6481.8780,1 8741.5260,1 780
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 2.0440,1 1.1450,0 1.4080,1 1.5550,1 1.1560,1 311
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 2330,0 453 3330,0 502 2100,0 962 1570,0 604 229
A 03 Kalastus ja vesiviljely 3590,0 2720,0 1990,0 1660,0 239
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA8.4330,4 34.8948.8590,4 40.61210.6000,4 54.6668.0400,4 37.3137.6140,3 49.460
B 07 Metallimalmien louhinta 33.450 39.149 52.968 36.256 48.500
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 5.0300,2 4.6120,2 4.4120,2 2.5030,1 3.4010,2
C TEOLLISUUS991.82643,2 2.093.983972.71640,8 2.109.164994.18941,0 3.974.918870.04140,8 1.951.596927.95341,1 1.993.058
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 45.1812,0 23.047 44.7521,9 21.375 50.6942,1 19.437 41.9002,0 18.685 44.7792,0 22.589
C 11 Juomien valmistus 9.2050,4 1.876 11.4270,5 3.622 12.4700,5 2.151 9.4960,4 1.711 6.9940,3 1.622
C 13 Tekstiilien valmistus 4.1500,2 4.036 4.8840,2 4.694 4.7600,2 5.069 4.5840,2 3.919 4.7880,2 5.305
C 14 Vaatteiden valmistus 3.3490,1 11.338 2.6290,1 11.908 3.0280,1 6.202 3.2820,2 6.141 3.5080,2 4.067
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 3.0370,1 1.054 1.6770,1 832 1.8700,1 879 1.3590,1 817 8350,0 725
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 2.2340,1 69.489 2.5080,1 70.642 2.5580,1 72.263 1.8350,1 64.817 1.8290,1 67.321
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 45.0582,0 357.269 19.3180,8 359.078 25.3761,0 340.753 46.8092,2 360.924 49.3472,2 427.792
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 3.6220,2 1.221 2.8010,1 375 3.5950,1 1.191 3.4630,2 2.350 3.5870,2 1.894
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 73.3163,2 80.292 88.1053,7 103.439 82.4923,4 109.532 66.1983,1 87.696 99.8014,4 92.422
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 32.1961,4 57.279 32.1691,4 56.725 30.9951,3 52.619 25.0471,2 45.852 32.3921,4 60.770
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 17.1370,7 18.277 16.4870,7 18.958 15.8650,7 17.601 13.8780,7 15.051 14.2080,6 21.080
C 24 Metallien jalostus 193.0568,4 277.417 235.2589,9 216.014 220.7009,1 209.610 141.7166,6 293.271 165.3677,3 218.258
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 36.0301,6 33.814 34.8561,5 41.260 30.0071,2 38.097 23.2721,1 31.805 28.2921,3 38.698
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 35.2291,5 123.323 37.6571,6 110.388 33.6881,4 114.630 38.8621,8 123.406 37.3861,7 101.057
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 70.3583,1 213.331 69.8612,9 204.443 76.7153,2 190.669 74.2573,5 135.775 75.5113,3 197.096
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 116.2085,1 438.318 113.2684,8 444.026 115.8684,8 533.515 101.9014,8 379.651 107.1244,7 408.071
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 65.8162,9 97.106 92.1633,9 137.946 108.6334,5 147.584 67.8703,2 130.016 66.0962,9
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 11.9350,5 8.538 10.4260,4 8.150 9.1400,4 1.904.781 43.5982,0 7.292 17.9100,8
C 31 Huonekalujen valmistus 2.2300,1 8.141 2.3120,1 7.540 2.3440,1 9.514 2.7890,1 7.057 2.2770,1 6.140
C 32 Muu valmistus 7.5160,3 13.868 9.5010,4 16.659 7.4020,3 14.692 9.5870,4 12.556 9.1140,4 12.816
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 30.0231,3 43.000 35.9521,5 31.146 33.1671,4 28.373 39.0211,8 19.236 44.3342,0 37.977
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO3.9110,2 19.0820,8 44.5321,8 28.8611,4 20.0210,9
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 3.9110,2 19.0820,8 44.5321,8 28.8611,4 20.0210,9
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO5.1490,2 22.0785.2920,2 15.1432.8770,1 17.0193.8090,2 11.3221.1490,1 9.160
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 200,0 100,0 340,0 190,0 160,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 5.1020,2 22.077 5.2320,2 15.142 2.7450,1 17.019 3.6360,2 11.322 1.0760,0 9.159
F RAKENTAMINEN19.1040,8 1.82117.5060,7 2.00720.9730,9 2.48320.4051,0 1.98713.1230,6 1.282
F 41 Talonrakentaminen 127 179 191 75 9900,0 69
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 645 460 657 496 5.0640,2 329
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 8.7770,4 1.049 11.6380,5 1.368 12.4000,5 1.634 7.9890,4 1.415 7.0690,3 884
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.025.13144,7 460.4571.083.99345,5 371.1061.081.95644,6 388.121955.04744,7 322.433999.53244,3 324.115
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 275.00712,0 4.249 280.04611,8 6.404 264.74610,9 3.998 251.14811,8 4.316 232.19810,3 3.301
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 652.21028,4 447.353 699.82829,4 354.965 710.19829,3 371.558 618.22829,0 306.558 676.52230,0 310.241
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 97.9144,3 8.855 104.1194,4 9.737 107.0124,4 12.566 85.6714,0 11.558 90.8124,0 10.574
H KULJETUS JA VARASTOINTI10.5540,5 5.0655.8300,2 6.9695.8840,2 7.85411.9250,6 8.0745.7230,3 10.709
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 5.9490,3 809 1.7160,1 1.817 1.2970,1 1.162 1.2380,1 602 1.1970,1 299
H 50 Vesiliikenne 22
H 51 Ilmaliikenne 7690,0 115 3140,0 101 2890,0 58 7.6590,4 1.052 69
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 3.6170,2 4.082 3.7310,2 4.992 4.1490,2 6.591 2.9020,1 6.383 3.7150,2 10.262
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta 57
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA1.5690,1 1332.5530,1 812.3000,1 362.0030,1 291.8920,1 39
I 55 Majoitus 1760,0 6 1970,0 49 2230,0 17 1810,0 14 2060,0 29
I 56 Ravitsemistoiminta 1.3930,1 127 2.3550,1 32 2.0770,1 19 1.8220,1 15 1.6860,1 10
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ29.8331,3 8.47356.5532,4 8.46545.5121,9 14.87643.7022,0 10.26640.7761,8 8.900
J 58 Kustannustoiminta 2320,0 1.739 1.0970,0 990 3940,0 4.778 3280,0 2.391 8870,0 2.649
J 61 Televiestintä 3.3170,1 83 6.0070,3 105 3.2830,1 118 1.1040,1 367 4.3000,2 502
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 9.9700,4 6.123 4.0320,2 6.770 4.4430,2 9.593 3.8940,2 7.181 3.6580,2 5.508
J 63 Tietopalvelutoiminta 16.0260,7 45.1491,9 37.0571,5 37.9161,8
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA3.3370,1 3194.8680,2 2644.1040,2 3462.6190,1 1204.1510,2 2.497
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 3.2510,1 4.7230,2 4.0260,2 2.4420,1 4.0020,2 43
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA6130,0 1385590,0 3604330,0 5362640,0 2432870,0 154
L 68 Kiinteistöalan toiminta 6130,0 138 5590,0 360 4330,0 536 2640,0 243 2870,0 154
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA26.0871,1 44.94326.1611,1 22.84922.9640,9 40.81026.8061,3 21.93220.8800,9 24.146
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 290,0 2 420,0 3 570,0 4 640,0 4 440,0 6
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 1.5680,1 559 1.2350,1 545 1.3360,1 559 1.4880,1 369 1.2030,1 622
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 18.2260,8 35.659 16.6200,7 14.340 14.6880,6 22.750 16.0770,8 10.812 12.6770,6 13.366
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 3.9550,2 5.502 5.9720,3 4.708 4.6990,2 13.754 7.4870,4 7.603 4.9270,2 6.845
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 9080,0 43 8970,0 135 8950,0 253 6780,0 117 6760,0 88
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1.3440,1 3.177 1.2740,1 3.145 1.2150,1 3.488 9810,0 3.024 1.2850,1 3.218
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 570,0 1210,0 3 740,0 3 300,0 3 680,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA8.9820,4 7.5357.5430,3 3.46310.2240,4 38.0144.3740,2 5436.5670,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 4.8370,2 268 3.4860,1 414 6.2920,3 583 1.3180,1 127 2.5370,1 467
N 78 Työllistämistoiminta 1970,0 17 1370,0 10 2370,0 1 560,0 29 1040,0 9
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 1110,0 1760,0 7 1200,0 2 1040,0 3 1010,0 1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 8610,0 166 7210,0 307 7250,0 102 9700,0 132 6230,0 157
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 5870,0 3430,0 4010,0 3950,0 2830,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 2.3900,1 2.6790,1 2.4500,1 1.5310,1 2.9200,1
P KOULUTUS3.2900,1 1702.5530,1 453.1210,1 1414.3350,2 1701.7950,1 162
P 85 Koulutus 3.2900,1 170 2.5530,1 45 3.1210,1 141 4.3350,2 170 1.7950,1 162
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT2.1680,1 652.0830,1 1072.3560,1 1413.3650,2 673.6460,2
Q 86 Terveyspalvelut 2.0930,1 59 2.0080,1 105 2.2790,1 140 3.3070,2 64 3.5610,2
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 290,0 260,0 370,0 290,0 410,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 460,0 6 500,0 2 400,0 300,0 3 440,0 8
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS2.4440,1 2.1813.8630,2 1.5033.2910,1 1.9953.6800,2 5193.6440,2 1.213
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 2090,0 101 2320,0 109 2960,0 124 3790,0 43 2680,0 23
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 2.0520,1 3.4680,1 2.5020,1 3.2020,1 3.2840,1
S MUU PALVELUTOIMINTA2.7740,1 2.2690,1 1.8200,1 1.8710,1 1.6110,1
S 94 Järjestöjen toiminta 7740,0 40 880,0 27 1320,0 4 1420,0 7 720,0 58
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 2900,0 35 2810,0 70 2220,0 63 2170,0 54 2370,0 72
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 1.7100,1 1.9000,1 1.4660,1 1.5120,1 1.3020,1
X Toimiala tuntematon139.0836,1 83.364152.8946,4 115.426156.2296,4 78.306124.3745,8 102.545189.1378,4 107.982
A-X KAIKKI RYHMÄT 2.294.791100,0 2.766.918100,0 2.382.666100,0 2.699.590100,0 2.427.055100,0 4.623.387100,0 2.134.422100,0 2.472.595100,0 2.255.825100,0 2.557.393100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia G20 maista Suomeen ja Suomen vientiä G20 maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot