Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

G20 maat: Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Sveitsi, Turkki, Venäjä, Yhdysvallat
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: G20 maat (G-G20) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

G20 maat

G20 maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti G20 maihin

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 88.7750,9 121.669
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 16.7250,2 26.332-36,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 2.3940,0 807196,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 14.3320,1 25.525-43,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 72.0500,7 95.338-24,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 16.0960,2 22.010-26,9
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 55.9530,6 73.328-23,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.481.17735,5 4.567.469
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 161.0291,6 186.945-13,9
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 3.320.14833,9 4.380.524-24,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 551.7785,6 659.308
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 2.9010,0 2.08039,5
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 548.8775,6 657.228-16,5
321. Moottoripolttoaineet 436.2774,5 517.957-15,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 112.6001,1 139.271-19,2
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 2.599.41426,5 2.941.066
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.974.53120,2 2.244.046-12,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 624.8836,4 697.020-10,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 2.667.61127,2 1.663.769
51. Henkilöautot 312.3663,2 245.76427,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.056.31921,0 1.199.09571,5
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 2.019.36720,6 1.133.79078,1
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 36.9520,4 65.305-43,4
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 298.9263,1 218.91136,6
6. Kulutustavarat 382.0783,9 336.526
61. Kestokulutustavarat 40.6900,4 41.577-2,1
62. Puolikestokulutustavarat 88.0180,9 98.492-10,6
63. Kertakulutustavarat 253.3712,6 196.45729,0
7. Muut tavarat 24.7390,3 11.611
Kaikki ryhmät 9.795.572100,0 10.301.419-4,9

Lähde: Tulli

G20 maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti G20 maista (G-G20)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 450.6026,5 475.136
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 82.3041,2 91.061-9,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 33.4880,5 41.828-19,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 48.8160,7 49.233-0,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 368.2975,3 384.075-4,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 31.0510,4 49.911-37,8
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 337.2464,9 334.1640,9
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.249.75632,4 2.995.296
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 371.2045,3 468.346-20,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.878.55227,1 2.526.949-25,7
3. Poltto- ja voiteluaineet 591.3488,5 1.237.729
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 293.6844,2 920.038-68,1
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 297.6644,3 322.609-7,7
321. Moottoripolttoaineet 3.3600,0 13.501-75,1
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 294.3044,2 309.108-4,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.792.09825,8 2.028.754
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.177.66917,0 1.306.481-9,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 614.4298,8 722.273-14,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.182.71517,0 1.319.475
51. Henkilöautot 547.8187,9 582.310-5,9
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 130.1181,9 193.167-32,6
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 101.1461,5 130.792-22,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 28.9730,4 62.375-53,6
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 504.7797,3 543.998-7,2
6. Kulutustavarat 650.3999,4 671.371
61. Kestokulutustavarat 126.5871,8 131.826-4,0
62. Puolikestokulutustavarat 147.8422,1 177.110-16,5
63. Kertakulutustavarat 375.9695,4 362.4353,7
7. Muut tavarat 27.2250,4 26.150
Kaikki ryhmät 6.944.143100,0 8.753.911-20,7

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia G20 maista Suomeen ja Suomen vientiä G20 maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot