Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

EFTA maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi
in English

EFTA maiden ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

EFTA maat

EFTA maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti EFTA maihin vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat45.0641,8 44.2661,7 52.9431,8 52.3301,4 55.4211,5
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 3.5260,1 3.7950,1 3.9450,1 1.8770,0 3.3480,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön2.0840,1 2.2740,1 1.8000,1 2670,0 7070,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1.4420,1 1.5210,1 2.1450,1 1.6100,0 2.6420,1
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 41.5381,7 40.4701,6 48.9991,6 50.4531,3 52.0731,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön6.0620,2 3.3370,1 8.8360,3 5.3910,1 5.0420,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön35.4761,4 37.1341,4 40.1621,3 45.0621,2 47.0311,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty1.262.90350,9 1.512.30858,6 1.855.81961,5 2.429.31963,1 2.287.76960,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty77.6743,1 126.1924,9 197.2136,5 231.3546,0 136.9413,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty1.185.22947,8 1.386.11653,7 1.658.60654,9 2.197.96557,1 2.150.82856,7
3. Poltto- ja voiteluaineet37.9531,5 25.4401,0 44.7791,5 50.4261,3 16.1260,4
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 7810,0 7190,0 7710,0 1.3130,0 6040,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 37.1711,5 24.7221,0 44.0091,5 49.1131,3 15.5220,4
321. Moottoripolttoaineet33.6581,4 22.2850,9 30.0071,0 20.8750,5 9.1090,2
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet3.5130,1 2.4360,1 14.0020,5 28.2380,7 6.4130,2
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet640.59625,8 600.02323,3 653.04921,6 779.02520,2 862.61222,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)510.47520,6 464.93318,0 524.29717,4 632.38516,4 676.27717,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)130.1215,2 135.0905,2 128.7524,3 146.6403,8 186.3354,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet336.42613,6 275.62610,7 275.2019,1 390.58010,1 410.15710,8
51. Henkilöautot7.2300,3 4.2970,2 1.7000,1 5.5380,1 5.9880,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot246.2709,9 202.4037,8 184.8376,1 256.4916,7 275.3927,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö150.8966,1 119.1474,6 100.5413,3 126.3663,3 181.9134,8
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö95.3753,8 83.2563,2 84.2962,8 130.1253,4 93.4802,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet82.9253,3 68.9262,7 88.6652,9 128.5513,3 128.7773,4
6. Kulutustavarat142.9185,8 116.5594,5 132.4614,4 138.2733,6 136.6813,6
61. Kestokulutustavarat17.8570,7 15.1640,6 19.7340,7 19.0750,5 21.3700,6
62. Puolikestokulutustavarat53.4802,2 53.8012,1 68.2882,3 72.4861,9 62.4461,6
63. Kertakulutustavarat71.5822,9 47.5941,8 44.4391,5 46.7121,2 52.8651,4
7. Muut tavarat14.3120,6 5.0120,2 5.3470,2 8.9530,2 24.8390,7
Kaikki ryhmät2.480.171100,0 2.579.233100,0 3.019.600100,0 3.848.906100,0 3.793.606100,0

Lähde: Tulli

EFTA maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti EFTA maista (G-EFTA) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 347.37417,1 343.03017,0 356.62415,3 512.5507,1 420.7896,3
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 238.27011,7 238.17811,8 255.72211,0 376.0465,2 295.9484,4
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 2330,0 1930,0 4050,0 3170,0 1270,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 238.03711,7 237.98511,8 255.31711,0 375.7305,2 295.8214,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 109.1045,4 104.8525,2 100.9024,3 136.5031,9 124.8421,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 4.7210,2 6.1930,3 7.0070,3 5.9540,1 6.0100,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 104.3835,1 98.6594,9 93.8954,0 130.5501,8 118.8321,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 584.82928,7 573.03728,4 727.65231,2 1.049.21114,4 789.19111,9
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 63.0753,1 43.3882,2 51.4742,2 57.5590,8 53.0510,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 521.75425,6 529.64926,3 676.17829,0 991.65213,7 736.14011,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 591.58829,1 591.21429,3 721.43731,0 5.070.39069,8 4.868.42573,2
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 554.44927,2 562.66427,9 660.90628,4 4.919.83967,7 4.654.07169,9
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 37.1391,8 28.5501,4 60.5312,6 155.4692,1 214.3543,2
321. Moottoripolttoaineet 1.9740,1 1.5420,1 1.9710,1 3.4140,0 440,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 35.1661,7 27.0091,3 58.5612,5 152.0542,1 214.3103,2
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 254.38912,5 260.65812,9 275.19411,8 326.9824,5 315.5964,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 163.3248,0 179.1788,9 180.4117,7 216.8093,0 210.1403,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 91.0654,5 81.4814,0 94.7834,1 110.1731,5 105.4561,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 37.9351,9 39.8612,0 43.9011,9 84.2341,2 55.9260,8
51. Henkilöautot 2730,0 5010,0 5.3550,2 35.0670,5 18.5790,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 18.4720,9 21.8531,1 18.7190,8 27.4290,4 21.2940,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 16.1040,8 19.6851,0 15.3910,7 23.0420,3 17.8320,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2.3680,1 2.1680,1 3.3280,1 4.3870,1 3.4620,1
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 19.1900,9 17.5080,9 19.8270,9 21.7370,3 16.0530,2
6. Kulutustavarat 209.84310,3 192.5689,6 189.7718,1 198.8982,7 189.5192,8
61. Kestokulutustavarat 48.2542,4 29.5361,5 36.3271,6 47.9950,7 46.0760,7
62. Puolikestokulutustavarat 31.0901,5 28.5541,4 29.2931,3 29.0650,4 24.7790,4
63. Kertakulutustavarat 130.4996,4 134.4786,7 124.1515,3 121.8381,7 118.6641,8
7. Muut tavarat 8.8580,4 15.0630,7 15.6240,7 19.6590,3 15.7780,2
Kaikki ryhmät 2.034.814100,0 2.015.430100,0 2.330.201100,0 7.261.923100,0 6.655.223100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia EFTA maista Suomeen ja Suomen vientiä EFTA maihin
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot