Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

EFTA maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen EFTA maista ja Suomen vienti EFTA maihin toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
EFTA maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1.9550,1 1.0460,1 1.4480,1 5350,1 1.0180,1 5370,1 5190,0 1.3610,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut7850,0 5780,0 5140,0 3820,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu151750,0 313710,0 63860,0 100
A 03 Kalastus ja vesiviljely1.1710,1 6950,0 1330,0 510,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA6120,0 104.94710,8 1.8650,1 93.81410,4 6.5290,4 101.71211,1 5.2340,3 111.43211,1
B 07 Metallimalmien louhinta103.27691.998100.177109.864
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta3450,0 3950,0 4.7290,3 5.0600,3
C TEOLLISUUS1.350.18184,1 538.03355,2 1.327.79881,8 538.18759,6 1.291.86783,4 469.95351,4 1.515.15080,7 504.64650,4
C 10 Elintarvikkeiden valmistus33.1152,1 7.68841.9462,6 8.66144.3452,9 9.91535.2641,9 7.854
C 11 Juomien valmistus4920,0 4.3792190,0 6.0043460,0 5.5753490,0 4.386
C 13 Tekstiilien valmistus1370,0 7571500,0 5891750,0 4721780,0 539
C 14 Vaatteiden valmistus530,0 1.483130,0 852170,0 1.623420,0 1.317
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus320,0 3.210330,0 3.654260,0 3.247320,0 3.661
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)9980,1 25.4302.0850,1 25.6105550,0 15.8857000,0 15.493
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus6.1740,4 14.2049.9100,6 9.9191.3750,1 9.4281.5500,1 8.722
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen3.9150,2 1.7911.8950,1 1.9382.0490,1 2.3262.5810,1 874
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus24.2971,5 48.17446.2692,9 60.20326.4351,7 50.18236.0691,9 49.524
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus4.2200,3 43.8093.6170,2 37.5903.5120,2 41.4461.4120,1 41.958
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus5.0550,3 4.2915.1390,3 4.6822.2110,1 3.9522.2610,1 4.082
C 24 Metallien jalostus44.0782,7 44.80040.6572,5 57.30229.3331,9 45.28927.1371,4 42.903
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)18.0381,1 40.41020.2651,2 34.21517.9201,2 25.23823.0001,2 26.345
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus4.1820,3 23.3995.0440,3 17.5404.4290,3 17.9056.3540,3 21.731
C 27 Sähkölaitteiden valmistus31.2481,9 59.19826.8931,7 64.95719.1761,2 66.44723.2541,2 66.600
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus12.6260,8 123.37412.9640,8 110.19018.5381,2 98.03415.7120,8 109.764
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1.2350,1 54.2971.9050,1 43.0531.3810,1 41.5041.7140,1 54.919
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus4.6160,3 19.9182.9130,2 33.9713.8410,2 11.1317.3450,4 14.680
C 31 Huonekalujen valmistus7460,0 8.3636240,0 6.0007270,0 6.2415430,0 8.715
C 32 Muu valmistus9130,1 3.9241.5000,1 4.8401.2910,1 5.9421.3450,1 4.515
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus2.4840,2 2.0242.7870,2 3.2212.0140,1 5.8861.4410,1 4.330
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO7.9350,5 3.7560,2 3.8120,2 6.1130,3
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto7.9350,5 3.7560,2 3.8120,2 6.1130,3
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO2180,0 2.7050,3 1840,0 5.0740,6 4140,0 2.0130,2 4050,0 3.6020,4
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu220,0 10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1960,0 2.7051840,0 5.0744140,0 2.0132880,0 3.602
F RAKENTAMINEN3.3000,2 6.9300,7 4.3430,3 3.3630,4 3.2090,2 2.2180,2 1.6300,1 2.1820,2
F 41 Talonrakentaminen4.1831981951
F 42 Maa- ja vesirakentaminen3292267217
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta2.7400,2 2.7153.0460,2 3.0732.2700,1 1.9321.3230,1 1.915
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS220.01913,7 288.96329,7 263.38416,2 222.34024,6 213.87413,8 310.48834,0 278.75514,8 346.16934,5
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus9.2650,6 4.10012.7480,8 2.3835.9620,4 2.79910.6650,6 3.025
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)186.83111,6 281.697227.94914,1 216.772197.32212,7 304.513241.63912,9 339.834
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)23.9231,5 3.16622.6871,4 3.18510.5900,7 3.17626.4501,4 3.310
H KULJETUS JA VARASTOINTI6.6230,4 2690,0 4.7450,3 4.8160,5 3.3510,2 3670,0 5.5210,3 1.0680,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus1.9860,1 341.0580,1 147210,0 29790,1 29
H 51 Ilmaliikenne70,0 23130,0 5910,0 150,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta4.1970,3 1943.5550,2 2082.2880,1 3424.2320,2 927
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA1850,0 80,0 1370,0 390,0 530,0 150,0 4180,0 350,0
I 55 Majoitus740,0 3910,0 91090,0 17
I 56 Ravitsemistoiminta1850,0 11340,0 530,0 63090,0 19
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1.1910,1 2.3500,2 4600,0 1.6600,2 1.7760,1 2.6980,3 1.5830,1 1.6400,2
J 58 Kustannustoiminta1960,0 562540,0 982210,0 422590,0 70
J 61 Televiestintä230,0 390260,0 1302580,0 6268450,0 240
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta2860,0 1.8841550,0 1.4091.2690,1 1.4373740,0 1.200
J 63 Tietopalvelutoiminta6260,0 150,0 130,0 900,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA800,0 240,0 170,0 100,0 1360,0 50,0 360,0 1670,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)570,0 10,0 1350,0 220,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA960,0 1850,0 130,0 90,0 270,0 30,0 430,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta961850,0 1390,0 2730,0 43
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA4.4590,3 4.9810,5 5.2040,3 4.1810,5 3.3620,2 6.3340,7 3.8470,2 6.6320,7
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut60,0 20,0 10,0 10,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2300,0 1573410,0 961790,0 109480,0 189
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2.2870,1 2.6572.4700,2 3.0692.2270,1 5.1671.9490,1 4.710
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen1.7060,1 1.2902.1290,1 5387720,0 4611.6520,1 969
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus150,0 14150,0 2510,0 2210,0 9
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle2130,0 8632470,0 4531820,0 5941760,0 752
M 75 Eläinlääkintäpalvelut20,0 13
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA5590,0 3300,0 7280,0 3130,0 6910,0 3240,0 4130,0 1.6380,2
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta2960,0 2871550,0 2053380,0 1961440,0 1.606
N 78 Työllistämistoiminta
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut40,0 230,0 1510,0 1230,0 14
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut810,0 92530,0 231620,0 231140,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito30,0 430,0 900,0 680,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1760,0 2540,0 490,0 640,0
P KOULUTUS2870,0 1090,0 9790,1 420,0 1.0670,1 160,0 1830,0 300,0
P 85 Koulutus2870,0 1099790,1 421.0670,1 161830,0 30
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1570,0 1540,0 3170,0 1890,0 3230,0 1590,0 1.6340,1 2170,0
Q 86 Terveyspalvelut1530,0 1543170,0 1893180,0 1591.6320,1 217
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut40,0 40,0 30,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS6730,0 2510,0 2230,0 5500,1 1070,0 3380,0 4480,0 4360,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta460,0 250,0 6840,0 192330,0 7
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut421552
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut3210,0 2160,0 1030,0 4150,0
S MUU PALVELUTOIMINTA9090,1 1.9690,1 1.6360,1 1.2960,1
S 94 Järjestöjen toiminta580,0 23060,0 1010,0 19
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus440,0 26310,0 12430,0 41420,0 14
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut8070,1 1.6320,1 1.5920,1 1.2530,1
X Toimiala tuntematon4.9980,3 22.1962,3 4.3110,3 27.7623,1 16.2501,0 16.6641,8 51.9442,8 20.2782,0
A-X KAIKKI RYHMÄT 1.604.771100,0 973.954 1.622.293100,0 903.516 1.549.741100,0 914.082 1.878.474100,0 1.002.061

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia EFTA maista Suomeen ja Suomen vientiä EFTA maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot