Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

CPTPP maat: Australia, Brunei, Chile, Japani, Kanada, Malesia, Meksiko, Peru, Singapore, Uusi-Seelanti, Vietnam
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen CPTPP maista ja Suomen vienti CPTPP maihin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/9 - 2024/1


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
CPTPP maat: Australia, Brunei, Chile, Japani, Kanada, Malesia, Meksiko, Peru, Singapore, Uusi-Seelanti, Vietnam
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS730,0 671300,0 3191050,0 517790,0 831080,0 282
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 660,0 1230,0 1050,0 790,0 960,0 67
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 10,0 10,0 4 8 10,0 9
A 03 Kalastus ja vesiviljely 60,0 70,0 10,0 215
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA810,0 4.2982300,1 4.1138990,3 8.1801.6350,4 6.8893630,1 5.722
B 07 Metallimalmien louhinta 4.084 3.861 7.846 6.694 5.435
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 590,0 10,0 640,0 80,0
C TEOLLISUUS74.98431,8 324.480106.64538,3 320.691101.13135,7 305.45779.15817,4 277.29158.76422,8 324.344
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 1.1840,5 7.287 1.9220,7 5.291 1.4330,5 5.334 1.5380,3 5.272 1.7670,7 5.909
C 11 Juomien valmistus 1.2490,5 665 1.8550,7 481 1.7860,6 684 7150,2 547 1.3750,5 379
C 13 Tekstiilien valmistus 3240,1 232 4030,1 226 3770,1 139 3430,1 256 1920,1 537
C 14 Vaatteiden valmistus 2200,1 1.435 8190,3 1.403 2110,1 948 7370,2 1.338 7200,3 1.650
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1.3090,6 64 1.0530,4 56 7080,3 30 1.0250,2 25 1.1070,4 32
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 1690,1 20.321 710,0 20.919 20,0 22.938 1070,0 25.731 1450,1 19.734
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1.0720,5 40.140 7740,3 35.451 2.1910,8 35.048 5490,1 35.246 2040,1 47.531
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 480,0 2.497 10,0 2.489 1.1110,4 2.143 1630,0 1.979 370,0 1.922
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4.6042,0 16.792 7.1012,6 20.332 5.8832,1 15.821 6.7921,5 18.013 6.4032,5 16.756
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 4.1221,7 4.251 3.9561,4 3.342 2.4940,9 2.845 3.7430,8 2.471 2.1370,8 5.217
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 820,0 2.300 630,0 1.264 1090,0 1.459 1990,0 1.840 1360,1 1.478
C 24 Metallien jalostus 15.4126,5 18.215 30.04210,8 21.338 30.87410,9 20.402 20.9304,6 14.791 7.2892,8 18.966
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 4.9292,1 3.542 2.8211,0 5.941 2.1370,8 5.853 2.8860,6 5.309 2.1130,8 5.278
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 8.8513,8 31.936 12.8604,6 32.489 14.8305,2 26.832 7.6711,7 25.734 12.1314,7 44.306
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 2.9241,2 27.853 2.8681,0 31.118 2.3640,8 21.000 3.4330,8 21.952 2.3550,9 22.312
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 5.1232,2 108.222 6.2782,3 106.260 6.5292,3 112.140 4.5961,0 101.406 5.4822,1 114.584
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 7.8573,3 15.210 14.1965,1 16.655 19.0086,7 2.053 15.8503,5 771 7.7673,0
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2.2370,9 765 3.3441,2 18 3.0491,1 5.851 8230,2 1.341 2.4010,9
C 31 Huonekalujen valmistus 10,0 1.165 290,0 1.668 1110,0 566 1060,0 672 1340,1 1.270
C 32 Muu valmistus 4740,2 1.220 7710,3 2.461 1.4880,5 1.958 5550,1 1.884 1480,1 1.466
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2.7691,2 3.152 3.3641,2 3.724 2.5520,9 3.229 5.9271,3 2.373 2.5121,0 2.468
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO4.6161,7 7.2082,5 24.6075,4 11.6374,5
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 4.6161,7 7.2082,5 24.6075,4 11.6374,5
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO140,0 71580,0 1.400240,0 9054000,1 558490,0 821
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 210,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 140,0 715 80,0 1.400 30,0 905 4000,1 558 490,0 821
F RAKENTAMINEN2850,1 1.2193120,1 2071390,0 2251500,0 4111930,1 15
F 41 Talonrakentaminen 86 21 13 10,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 695 175 159 50 30,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 1640,1 437 2240,1 11 660,0 53 1360,0 361 1900,1 15
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS101.41643,0 24.83899.88835,9 24.138111.64739,5 36.461106.64023,5 16.88797.25137,8 10.928
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 24.21710,3 73 21.7257,8 172 27.1239,6 115 27.7046,1 162 25.71110,0 25
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 57.66224,4 24.260 61.22822,0 23.248 59.40921,0 35.273 66.43214,6 16.122 54.72321,2 10.315
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 19.5368,3 504 16.9346,1 718 25.1148,9 1.073 12.5042,8 604 16.8176,5 587
H KULJETUS JA VARASTOINTI1340,1 371770,1 86990,0 26208.40445,9 542670,1 53
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 90,0 27 10,0 3
H 51 Ilmaliikenne 140,0 29 10,0 27 60,0 16 208.35945,9 18 12
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 730,0 6 1630,1 32 820,0 9 260,0 35 2250,1 35
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta 2
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA250,0 1150,0 11750,0 5240,0 5290,0
I 55 Majoitus 10,0 20,0 1 10,0
I 56 Ravitsemistoiminta 250,0 1150,0 10 730,0 5 230,0 5 280,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ9.8624,2 2.00510.3953,7 2.11216.1335,7 1.49413.2622,9 1.76314.2605,5 850
J 58 Kustannustoiminta 240,0 295 690,0 202 660,0 500 670,0 336 6530,3 196
J 61 Televiestintä 3.8721,6 3 4.4611,6 46 4.4411,6 4 2.8670,6 19 5.2942,1 2
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 1.3830,6 1.559 6860,2 1.796 1.8160,6 924 1.1000,2 1.358 1.6900,7 644
J 63 Tietopalvelutoiminta 4.5161,9 5.1771,9 9.8103,5 9.2222,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA290,0 3210,0 360,0 2150,0 350,0 25
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 290,0 210,0 60,0 150,0 50,0 25
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA20,0 710,0 742000,1 71270,0 130,0 2
L 68 Kiinteistöalan toiminta 20,0 710,0 74 2000,1 71 270,0 1 30,0 2
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.3080,6 4.3518630,3 2.2891.8850,7 2.9651.6540,4 4.7372.0640,8 2.266
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 410,0 31 160,0 136 160,0 186 1010,0 1.801 770,0 292
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 8770,4 3.235 3240,1 1.071 8090,3 1.255 5340,1 740 7160,3 582
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 3790,2 979 4910,2 964 1.0280,4 1.421 9830,2 2.160 1.1950,5 1.341
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 40,0 1 10,0 1 90,0 10,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 70,0 105 320,0 117 320,0 100 280,0 36 760,0 51
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA3470,1 1761.2950,5 1772850,1 1.4202920,1 403210,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 10,0 47 130,0 250,0 281 530,0 9 360,0
N 78 Työllistämistoiminta 10,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 90,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 3190,1 6 2700,1 2220,1 1750,0 2680,1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 80,0 100,0 10,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 180,0 1.0110,4 280,0 550,0 160,0
P KOULUTUS4700,2 1472490,1 810,0 1940,0 560,0
P 85 Koulutus 4700,2 147 2490,1 810,0 1940,0 560,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT5660,2 23630,1 3570,1 64530,1 3720,1
Q 86 Terveyspalvelut 5620,2 2 3570,1 3530,1 6 4440,1 3690,1
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 50,0 70,0 40,0 90,0 20,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1910,1 1123570,1 1623370,1 1793080,1 152130,1 307
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 54 90,0 58 40,0 5 1240,0 1 60,0 3
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 1860,1 3440,1 2340,1 1670,0 2050,1
S MUU PALVELUTOIMINTA390,0 410,0 780,0 310,0 720,0
S 94 Järjestöjen toiminta 10,0 10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 260,0 130,0 430,0 200,0 550,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 120,0 280,0 340,0 110,0 170,0
X Toimiala tuntematon45.99719,5 8.36752.36318,8 7.98940.24914,2 8.16216.9593,7 8.88971.47527,8 23.043
A-X KAIKKI RYHMÄT 235.926100,0 370.897100,0 278.172100,0 363.777100,0 282.892100,0 366.085100,0 454.342100,0 317.637100,0 257.556100,0 368.666100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CPTPP maista Suomeen ja Suomen vientiä CPTPP maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot