Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

CPTPP maat: Australia, Brunei, Chile, Japani, Kanada, Malesia, Meksiko, Peru, Singapore, Uusi-Seelanti, Vietnam
in English

CPTPP maiden ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

CPTPP maat

CPTPP maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti CPTPP maihin tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 7.1461,9 6.9682,6
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 3530,1 942-62,5
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 10,0 149,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 3520,1 941-62,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6.7931,8 6.02612,7
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 2.6660,7 2.04730,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4.1271,1 3.9803,7
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 131.45635,7 159.459-17,6
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 5.3231,4 792572,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 126.13334,2 158.667-20,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 2810,1 24.294-98,8
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 2500,1 580-57,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 310,0 23.714-99,9
321. Moottoripolttoaineet 00 23.636..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 310,0 78-60,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 185.31450,3 169.3079,5
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 138.18937,5 134.1583,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 47.12412,8 35.14934,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 25.2576,9 31.180-19,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 19.2175,2 25.630-25,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 18.9435,1 24.782-23,6
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2740,1 848-67,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 6.0401,6 5.5508,8
6. Kulutustavarat 18.5955,0 30.960-39,9
61. Kestokulutustavarat 1.6050,4 2.329-31,1
62. Puolikestokulutustavarat 2.6610,7 2.975-10,5
63. Kertakulutustavarat 14.3293,9 25.656-44,1
7. Muut tavarat 6180,2 3.566-82,7
Kaikki ryhmät 368.666100,0 425.734-13,4

Lähde: Tulli

CPTPP maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti CPTPP maista (G-CPTPP) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 9.2153,6 12.332-25,3
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2.3890,9 5.158-53,7
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 6250,2 3.132-80,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.7640,7 2.026-12,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 6.8262,7 7.174-4,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 530,0 94-44,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 6.7732,6 7.080-4,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 93.74336,4 58.10861,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 71.64327,8 2.459..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 22.1008,6 55.649-60,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 16.3606,4 32.423-49,5
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 15.2065,9 17.432-12,8
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 1.1540,4 14.991-92,3
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 1.1540,4 14.991-92,3
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 82.07131,9 88.800-7,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 63.84624,8 71.722-11,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 18.2257,1 17.0776,7
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 32.91412,8 56.351-41,6
51. Henkilöautot 19.1037,4 28.163-32,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 3.9531,5 16.577-76,2
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1.1630,5 1.715-32,2
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2.7901,1 14.862-81,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 9.8573,8 11.611-15,1
6. Kulutustavarat 21.9228,5 27.950-21,6
61. Kestokulutustavarat 4.5941,8 4.4283,7
62. Puolikestokulutustavarat 12.2944,8 17.424-29,4
63. Kertakulutustavarat 5.0342,0 6.097-17,4
7. Muut tavarat 1.3310,5 448197,0
Kaikki ryhmät 257.556100,0 276.412-6,8

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia CPTPP maista Suomeen ja Suomen vientiä CPTPP maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot