Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ranskasta ja Suomen vienti Ranskaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS6860,1 3530,0 1.2780,2 970,0 1.0120,2 1250,0 8900,2 2080,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut6410,1 9820,2 8200,2 7810,2
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu250,0 811820,0 24920,0 66570,0 135
A 03 Kalastus ja vesiviljely190,0 1140,0 1000,0 520,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA15.8213,1 480,0 14.6902,7 630,0 11.0342,3 1630,0 9.4312,0 3610,1
B 07 Metallimalmien louhinta1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta14.3362,8 13.4202,4 10.2992,2 8.7531,8
C TEOLLISUUS165.36132,6 537.11475,0 174.72931,6 452.44871,3 161.30934,2 410.02168,5 165.73934,8 405.56272,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus9.5431,9 19.9559.0041,6 27.9228.6451,8 21.3229.5782,0 13.839
C 11 Juomien valmistus3.7580,7 1096.5981,2 705.8781,2 1346.4161,3 91
C 13 Tekstiilien valmistus1.3640,3 1.1351.3270,2 8419170,2 9808010,2 887
C 14 Vaatteiden valmistus1310,0 3.3511870,0 1.5552300,0 4.2681940,0 5.959
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus110,0 26830,0 40150,0 22640,0 37
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)2190,0 28.4372400,0 31.0921490,0 16.4851060,0 18.462
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus12.6742,5 89.71010.7661,9 88.09510.0332,1 62.8299.7662,1 64.171
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen8710,2 611.0800,2 498630,2 506570,1 226
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus36.5057,2 15.54322.6824,1 14.67323.1304,9 6.39634.6427,3 14.665
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus8.0631,6 13.4878.7811,6 13.9888.4851,8 14.8797.2301,5 15.344
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus7.9971,6 8.0237.4041,3 8.1705.6591,2 6.4458.6501,8 7.172
C 24 Metallien jalostus22.9534,5 37.74024.7894,5 38.40417.2023,7 30.51612.3882,6 31.321
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)11.3152,2 20.00516.0432,9 16.87114.2813,0 12.3639.7822,1 14.627
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus3.6920,7 24.5684.0800,7 21.1693.3160,7 23.7283.5080,7 28.948
C 27 Sähkölaitteiden valmistus5.1761,0 42.2936.4841,2 40.8897.9221,7 32.3116.7181,4 37.386
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus19.7503,9 110.20914.2092,6 76.09717.3683,7 91.46316.0513,4 70.678
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus4.1080,8 36.7154.3080,8 36.3193.3740,7 28.2955.2241,1 34.356
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1.3210,3 2.8161.0110,2 3.5318150,2 20.0478550,2 1.414
C 31 Huonekalujen valmistus940,0 1.7891220,0 2.114780,0 2.669360,0 2.870
C 32 Muu valmistus1840,0 2.7003350,1 2.8905630,1 3.2386660,1 2.824
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus9.2691,8 1.48913.6362,5 2.62016.6033,5 2.97916.5573,5 5.805
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1.9290,4 5420,1 1.0410,2 1.4940,3
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1.9290,4 5420,1 1.0410,2 1.4940,3
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO5780,1 3.4440,5 1.1710,2 3.0270,5 1.1940,3 1.8290,3 1680,0 9780,2
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu150,0 50,0 20,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys5760,1 3.4441.1160,2 3.0271.1810,3 1.8281470,0 978
F RAKENTAMINEN6.2301,2 1170,0 6.6111,2 4400,1 6.8911,5 3080,1 6.7601,4 3640,1
F 41 Talonrakentaminen27625077
F 42 Maa- ja vesirakentaminen814059
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta3.6860,7 825.2590,9 3774.7041,0 2174.3280,9 228
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS295.26458,3 150.61321,0 325.14358,7 154.97024,4 259.02455,0 169.93628,4 259.92454,6 130.99523,3
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus70.96814,0 1.470102.17818,5 77862.04113,2 1.08757.85812,2 3.116
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)202.67740,0 145.086203.04536,7 150.583177.87937,7 166.354178.14637,4 123.496
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)21.6194,3 4.05719.9203,6 3.60919.1044,1 2.49523.9205,0 4.383
H KULJETUS JA VARASTOINTI2.2560,4 1890,0 1.6410,3 1760,0 1.8260,4 1970,0 1.7180,4 1960,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus3370,1 1781810,0 1731560,0 1001600,0 102
H 51 Ilmaliikenne110,0 60,0 490,0 2040,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.8850,4 1.4130,3 11.5720,3 841.4260,3 53
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA1.3640,3 160,0 1.2030,2 190,0 1.0330,2 640,0 8820,2 170,0
I 55 Majoitus250,0 6920,0 530,0 27440,0 13
I 56 Ravitsemistoiminta1.3390,3 101.1100,2 199800,2 368380,2 4
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ2.0300,4 2.6960,4 2.4220,4 2.9800,5 1.7050,4 1.5210,3 1.7970,4 2.1140,4
J 58 Kustannustoiminta226201115280,0 137
J 61 Televiestintä3820,1 8574400,1 1.3122590,1 842310,0 300
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1.5990,3 1.4281.8110,3 1.4091.3830,3 1.2591.4360,3 1.653
J 63 Tietopalvelutoiminta30,0 420,0 40,0 600,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA2930,1 130,0 9530,2 370,0 1.2430,3 670,0 1.7290,4 1200,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)2810,1 8770,2 1.2250,3 1.7020,4
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA550,0 420,0 2290,0 540,0 930,0 260,0 680,0 300,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta550,0 422290,0 54930,0 26680,0 30
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA4.7120,9 7.5621,1 3.6980,7 6.3551,0 5.9061,3 6.1201,0 4.5110,9 7.6101,4
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut190,0 340,0 140,0 190,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi200,0 25680,0 71520,0 78490,0 69
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2.0970,4 2.3631.8410,3 1.6153.1540,7 1.2872.8020,6 3.213
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen7580,1 1.9206250,1 1.2388700,2 1.3814230,1 882
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1.7540,3 81.0630,2 111.7390,4 151.1120,2 20
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle580,0 3.246450,0 3.419780,0 3.3571050,0 3.425
M 75 Eläinlääkintäpalvelut70,0 230,0 80,0 110,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA2.6980,5 10.9271,5 7.9561,4 10.6871,7 5.8181,2 3.8990,7 3.2680,7 7.0221,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta9780,2 1725.3111,0 1693.1280,7 211.5170,3 13
N 78 Työllistämistoiminta90,0 2390,0 5350,0 4240,0 5
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut110,0 380,0 270,0 210,0 1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut1200,0 21780,0 71510,0 111060,0 18
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito520,0 1660,0 740,0 860,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1.5280,3 2.2240,4 2.4020,5 1.5140,3
P KOULUTUS6060,1 30,0 5920,1 170,0 3400,1 30,0 7190,2 230,0
P 85 Koulutus6060,1 35920,1 173400,1 37190,2 23
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT900,0 30,0 1100,0 230,0 850,0 350,0 1610,0 730,0
Q 86 Terveyspalvelut850,0 2780,0 21760,0 321480,0 73
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut30,0 170,0 60,0 80,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut10,0 1140,0 230,0 360,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS4740,1 1920,0 4130,1 2060,0 3100,1 1810,0 1.3380,3 1790,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta290,0 21120,0 20540,0 15340,0 17
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut1
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut4380,1 2390,0 2290,0 1.2880,3
S MUU PALVELUTOIMINTA1700,0 4860,1 2950,1 2100,0
S 94 Järjestöjen toiminta420,0 1260,0 310,0 2200,0 1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus240,0 41200,0 16540,0 14380,0 21
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut1040,0 3400,1 2090,0 1530,0
X Toimiala tuntematon4.0180,8 3.1880,4 7.8821,4 2.7320,4 8.5761,8 3.8870,6 10.6142,2 4.9540,9
A-X KAIKKI RYHMÄT 506.716100,0 716.602 553.651100,0 634.561 471.278100,0 598.554 475.837100,0 561.201

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ranskasta Suomeen ja Suomen vientiä Ranskaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot