Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ranskasta ja Suomen vienti Ranskaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET21.8301,2 27.5171,3 22.0691,1 43.8181,7 23.4761,2 28.6851,1
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut21.4611,2 1.69221.6461,1 622.2231,1 2.774
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet2470,0 1.4562920,0 1.5351.1230,1 1.900
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut1220,0 24.3691310,0 42.2771300,0 24.011
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA20.6351,1 1.0640,1 41.7592,1 7.6880,3 57.5912,9 6450,0
B 06 Raakaöljy ja maakaasu6.3031.6220,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet20.6351,1 1.06441.7592,1 1.38555.9692,8 645
C TEOLLISUUSTUOTTEET1.617.10989,2 1.958.72594,1 1.815.61690,2 2.386.48994,8 1.888.73194,1 2.460.55098,0
C 10 Elintarvikkeet115.8466,4 49.091137.1936,8 74.616156.2397,8 65.603
C 11 Juomat69.2253,8 38882.1084,1 93281.8464,1 788
C 12 Tupakkatuotteet1.1190,1 170,0
C 13 Tekstiilit10.9980,6 7.50911.4320,6 7.86710.9960,5 9.269
C 14 Vaatteet2.0250,1 10.5552.3970,1 15.4573.3380,2 15.913
C 15 Nahka ja nahkatuotteet8.8160,5 3.18512.2200,6 7.10117.8770,9 6.700
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet3.4010,2 202.5884.0470,2 178.7063.2750,2 150.575
C 17 Paperi ja paperituotteet14.4040,8 221.71119.6361,0 328.02018.3660,9 232.705
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut300,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus34.2771,9 70.42024.8841,2 49.94866.6323,3 88.527
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet264.60914,6 142.477302.10615,0 180.685310.30815,5 155.229
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet119.7856,6 68.053114.6615,7 74.528113.7915,7 87.758
C 22 Kumi- ja muovituotteet68.3193,8 71.71774.7073,7 74.79867.8003,4 65.291
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet75.5324,2 25.017100.7585,0 28.297102.3085,1 33.259
C 24 Perusmetallit77.9394,3 341.303129.1066,4 438.790113.4275,7 395.827
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet24.7901,4 46.79427.0011,3 75.68228.1331,4 68.413
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet51.2782,8 94.41760.4493,0 103.07867.3283,4 128.335
C 27 Sähkölaitteet73.1424,0 79.87075.4593,8 125.99886.8144,3 170.892
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat224.16612,4 404.808251.59212,5 494.147258.17612,9 625.365
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut283.91015,7 34.909310.87515,5 46.181305.20015,2 66.378
C 30 Muut kulkuneuvot68.7593,8 35.38042.9542,1 19.08648.8832,4 34.394
C 31 Huonekalut3.8960,2 7.4653.8620,2 11.9963.1420,2 11.134
C 32 Muut tehdasvalmisteet20.8421,2 41.06928.2771,4 50.60324.8521,2 48.196
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT18.3521,0 18.4150,9 22.2301,1 21.3200,8 27.2901,4 13.1200,5
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut18.3521,0 18.41522.2301,1 21.32027.2901,4 13.120
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT2.1330,1 9730,0 2.1300,1 6720,0 2.3160,1 7000,0
J 58 Kustannuspalvelut1.8660,1 4701.9050,1 4102.0780,1 450
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut2670,0 5032240,0 2622380,0 251
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT600,0 660,0 300,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut10,0
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut600,0 660,0 290,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT830,0 180,0 220,0 10,0 120,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut830,0 16220,0 1120,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut2
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ1.812.3311002.080.8711002.011.8561002.518.0751002.007.4821002.510.918100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ranskasta Suomeen ja Suomen vientiä Ranskaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot