Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Algeriasta ja Suomen vienti Algeriaan tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET60,0 90,4 310,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut60,0 90,4 31
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA27.78135,4 1070,1 1780,2
B 06 Raakaöljy ja maakaasu27.78135,4
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet107178
C TEOLLISUUSTUOTTEET50.73464,6 118.65799,9 2.39199,2 102.64799,8
C 10 Elintarvikkeet1950,2 19
C 11 Juomat
C 13 Tekstiilit11049
C 14 Vaatteet
C 15 Nahka ja nahkatuotteet
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet71.23558.635
C 17 Paperi ja paperituotteet29.06726.451
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet50.72364,6 3.5612.33696,9 5.052
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet48
C 22 Kumi- ja muovituotteet10,0 34385
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet37
C 24 Perusmetallit19451,9 1
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet40,0 2511
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet40,0 1.05520,1 1.117
C 27 Sähkölaitteet20,0 1.40120,1 1.250
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat10,0 11.7679.877
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut2919
C 30 Muut kulkuneuvot
C 31 Huonekalut11
C 32 Muut tehdasvalmisteet2126
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0
J 58 Kustannuspalvelut1
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ78.522100,0 118.7652.411100,0 102.856

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Algeriasta Suomeen ja Suomen vientiä Algeriaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot