Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Algeriasta ja Suomen vienti Algeriaan tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/6 -2023/10


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/62023/72023/82023/92023/10
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET20,0 384,8
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut20,0 384,8
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA27.78195,2 10,0 80,1
B 06 Raakaöljy ja maakaasu27.78195,2
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet18
C TEOLLISUUSTUOTTEET1.4034,8 14.859100,0 2.413100,0 7.992100,0 199,5 11.793100,0 8.173100,0 180,3 8.44899,9
C 13 Tekstiilit6232
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet10.3405.2515.7093.1735.926
C 17 Paperi ja paperituotteet1.8601.7834.5132.9871.855
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet1.3994,8 2422.412100,0 466287247135,6 223
C 22 Kumi- ja muovituotteet94814178
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet3
C 24 Perusmetallit711
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet40,0 15
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet6334133513
C 27 Sähkölaitteet26210429431666
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat1.997302963884341
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut28
C 31 Huonekalut1
C 32 Muut tehdasvalmisteet161
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ29.18610014.8591002.4131007.992100110011.79310031008.17410011008.456100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Algeriasta Suomeen ja Suomen vientiä Algeriaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot