Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Algerian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2018 - 2022

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Algeria

Algeria

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Algeriaan (DZ) vuosina 2018 - 2022

20182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat10,0 70,0 710,1
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 520,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön520,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 10,0 70,0 190,0
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön70,0 190,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön10,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty165.37694,2 117.37090,8 78.64072,6 102.67384,7 116.70587,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty20,0 70,0 370,0 10,0 2300,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty165.37594,2 117.36390,8 78.60472,6 102.67284,7 116.47587,1
3. Poltto- ja voiteluaineet10,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet10,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet8.0984,6 11.6999,1 29.43627,2 17.78214,7 16.05812,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)4.7432,7 1.5701,2 13.97412,9 1.7571,4 3.4292,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)3.3541,9 10.1307,8 15.46114,3 16.02413,2 12.6299,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet1.3250,8 40,0 30,0 950,1 220,0
51. Henkilöautot320,0 670,1 190,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot1.2630,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö1.2630,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet310,0 40,0 30,0 280,0 30,0
6. Kulutustavarat7060,4 1940,2 2530,2 6860,6 8000,6
61. Kestokulutustavarat560,0 330,0 150,0 360,0 420,0
62. Puolikestokulutustavarat950,1 50,0 40,0 10,0
63. Kertakulutustavarat5580,3 1610,1 2330,2 6460,5 7570,6
Kaikki ryhmät175.505100,0 129.267100,0 108.333100,0 121.242100,0 133.656100,0

Lähde: Tulli

Algeria

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Algeriasta (DZ) vuosina 2018 - 2022

20182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 22980,2 31892,7 37487,9 70,1 251,0
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 22980,2 31892,7 37487,9 70,1 200,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 22980,2 31892,7 37487,9 70,1 200,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 50,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 40,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 10,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 30,9 102,8 358,3 70,1 2.42997,9
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 41,3 317,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 30,9 51,5 41,0 70,1 2.42997,9
3. Poltto- ja voiteluaineet 5.31099,4
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 5.31099,4
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 5.31099,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 41,3 133,9 153,5 50,1 40,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 31,1 30,9 20,5 20,0 30,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 103,0 133,0 20,0 10,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 4917,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 4917,3
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 4917,3
6. Kulutustavarat 10,2 40,1 100,4
62. Puolikestokulutustavarat 20,0 10,0
63. Kertakulutustavarat 10,1 20,0 90,4
7. Muut tavarat 31,1 30,8 81,9 180,3 130,5
Kaikki ryhmät 286100,0 343100,0 425100,0 5.344100,0 2.481100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Algeriasta Suomeen ja Suomen vientiä Algeriaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot