Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Algerian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Algeria

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Algeriaan (DZ) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat1971-73,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 052..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön052..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1919-2,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön1919-1,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön00-83,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty119.152100.50218,6
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty72178-59,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty119.080100.32418,7
3. Poltto- ja voiteluaineet350..
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 350..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet14.90413.41111,1
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)2.9682.9022,3
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)11.93610.50813,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet292230,5
51. Henkilöautot281948,3
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet13-68,6
6. Kulutustavarat98579923,4
61. Kestokulutustavarat1242-71,4
62. Puolikestokulutustavarat421..
63. Kertakulutustavarat93175723,0
Kaikki ryhmät135.123114.80517,7

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Algeriasta (DZ) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat719-65,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 614-54,6
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön614-54,6
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 05-97,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön04..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön01-87,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty50.7262.407..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty50.7262.407..
3. Poltto- ja voiteluaineet27.7810..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 27.7810..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet27.7810..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet34-26,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)12-59,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)2128,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet10148,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet10148,2
6. Kulutustavarat77-5,4
61. Kestokulutustavarat00..
62. Puolikestokulutustavarat40672,2
63. Kertakulutustavarat37-54,7
7. Muut tavarat10613725,5
Kaikki ryhmät78.5252.449..

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Algeriasta Suomeen ja Suomen vientiä Algeriaan




Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot