Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Tanskasta ja Suomen vienti Tanskaan toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/8 - 2023/12


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2.2261,6 1172.0161,5 1291.5871,2 4591.2491,0 3457360,6 63
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1.0870,8 9410,7 9300,7 9900,8 6770,6
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 1410,1 850,1 1280,1 760,1 170,0 11
A 03 Kalastus ja vesiviljely 9980,7 9900,7 5290,4 1830,1 420,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA960,1 234670,0 206420,0 209440,0 190840,1 127
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 770,1 340,0 200,0 310,0 570,0
C TEOLLISUUS34.82825,7 80.84836.60227,2 82.14033.09324,5 88.27435.03527,5 87.09835.01628,9 85.515
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 14.31910,6 7.717 15.23611,3 5.016 13.0829,7 5.339 13.31010,4 5.282 14.70312,1 4.439
C 11 Juomien valmistus 3240,2 1.800 3800,3 1.579 3450,3 2.530 3250,3 1.654 4660,4 1.320
C 13 Tekstiilien valmistus 480,0 150 620,0 66 1220,1 154 990,1 68 870,1 21
C 14 Vaatteiden valmistus 1080,1 379 550,0 292 660,0 132 1300,1 186 520,0 141
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 240,0 223 220,0 195 510,0 185 230,0 170 50,0 117
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 1890,1 3.373 2510,2 3.737 2820,2 3.280 1020,1 2.864 4490,4 2.083
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 8160,6 4.675 8570,6 4.431 8530,6 4.851 5780,5 6.338 6610,5 3.696
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 430,0 14 500,0 14 660,0 4 460,0 3 630,1 9
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 2.1071,6 3.428 1.4521,1 6.965 1.2180,9 7.278 1.5331,2 8.479 2.3752,0 4.756
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1.5431,1 3.933 1.7711,3 3.644 1.9021,4 3.572 1.9301,5 3.384 1.8061,5 2.910
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3110,2 2.992 7250,5 2.715 6110,5 4.556 5530,4 3.906 1.3311,1 2.387
C 24 Metallien jalostus 9570,7 18.503 2.1891,6 18.188 4450,3 21.249 3300,3 14.487 3320,3 11.135
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 3.1112,3 3.453 3.1402,3 2.896 2.4981,8 3.875 4.2023,3 3.592 1.9191,6 4.646
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 3910,3 1.732 4130,3 3.099 5740,4 2.485 2900,2 2.740 4370,4 2.509
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 1.1410,8 14.564 1.0480,8 14.154 1.1860,9 14.973 1.7751,4 13.499 1.1150,9 13.358
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 4.6283,4 8.395 5.2093,9 8.152 5.1843,8 6.172 4.7743,7 8.016 4.6103,8 14.810
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 3140,2 1.787 4390,3 2.798 3580,3 2.559 3660,3 2.872 3560,3 2.524
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 2.1751,6 477 1.1070,8 103 9450,7 81 1.5061,2 80 1.7661,5 6
C 31 Huonekalujen valmistus 6480,5 930 6970,5 1.187 6590,5 1.101 7110,6 2.290 5600,5 1.703
C 32 Muu valmistus 3870,3 437 4700,3 939 3580,3 817 3780,3 688 3390,3 659
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 6510,5 96 6530,5 74 1.2560,9 121 1.0760,8 70 4640,4 174
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1110,1 1330,1 1.4481,1 3350,3 5910,5
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 1110,1 1330,1 1.4481,1 3350,3 5910,5
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO840,1 118990,1 131640,0 1181870,1 108430,0 170
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 20,0 80,0 40,0 40,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 680,1 118 810,1 131 490,0 117 1610,1 108 110,0 170
F RAKENTAMINEN2.6762,0 1952.0761,5 1551.7581,3 2481.2251,0 1259450,8 446
F 41 Talonrakentaminen 14 15 34 16 10
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 91 51 68 24 20
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 8440,6 91 1.1140,8 88 1.1910,9 145 9660,8 85 6140,5 416
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS78.60258,0 13.25074.31555,2 15.27977.16457,1 15.87372.12956,6 14.80467.39555,7 13.007
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 2.9902,2 606 2.8682,1 576 3.4622,6 906 2.7082,1 598 2.4732,0 661
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 62.90146,4 10.065 58.65643,6 12.305 58.84143,5 12.938 56.22044,1 10.724 56.06546,3 10.306
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 12.7119,4 2.580 12.7919,5 2.397 14.86111,0 2.029 13.20010,4 3.482 8.8587,3 2.039
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.3381,0 1711.6521,2 3022.7522,0 1941.2691,0 1621.6031,3 1.875
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 180,0 220,0 200,0 160,0 840,1 13
H 51 Ilmaliikenne 660,0 80,0 10,0 130,0 2080,2
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 1.2270,9 168 1.5641,2 294 1.0700,8 189 1.1830,9 160 1.3071,1 1.829
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA4420,3 204180,3 154440,3 173740,3 21930,2 2
I 55 Majoitus 1730,1 17 970,1 1020,1 12 1140,1 1 480,0 1
I 56 Ravitsemistoiminta 2690,2 3 3210,2 15 3420,3 4 2600,2 1450,1 1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ5010,4 6384640,3 4506070,4 2524650,4 3461980,2 567
J 58 Kustannustoiminta 7 530,0 15 550,0 40 350,0 28 50,0 10
J 61 Televiestintä 590,0 520,0 640,0 28 33 40,0 58
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2460,2 597 2470,2 412 2960,2 168 2370,2 266 1530,1 496
J 63 Tietopalvelutoiminta 1300,1 260,0 1080,1 1070,1 220,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA1040,1 442250,2 601170,1 473430,3 152260,0 11
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 900,1 2010,1 570,0 3200,3 120,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA580,0 671770,1 441390,1 381140,1 23300,0 11
L 68 Kiinteistöalan toiminta 580,0 67 1770,1 44 1390,1 38 1140,1 23 300,0 11
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.3141,0 4457670,6 3067410,5 3016620,5 2895260,4 333
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 50,0 1 90,0 120,0 1 210,0 30,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 1390,1 12 990,1 21 660,0 19 400,0 9 580,0 6
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 4740,3 271 3740,3 163 2760,2 170 4600,4 96 3700,3 152
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 3230,2 9 1160,1 8 3150,2 7 540,0 20 440,0 33
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 10,0 3 10,0 5 10,0 10 10,0 5 160,0 3
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 3650,3 149 1520,1 109 530,0 94 610,0 158 320,0 139
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 80,0 160,0 190,0 250,0 20,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA10.2047,5 12412.0018,9 35511.7188,7 2.50610.1838,0 1988.6937,2 137
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 2990,2 104 1.6691,2 30 3590,3 712 2460,2 124 3820,3 97
N 78 Työllistämistoiminta 200,0 930,1 2 580,0 3 240,0 70,0 3
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 260,0 460,0 560,0 2 260,0 20,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 1130,1 5 880,1 3 90,0 11 110,0 2 170,0 4
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 1270,1 1350,1 2080,2 3500,3 350,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 9.6197,1 9.9707,4 11.0298,2 9.5267,5 8.2506,8
P KOULUTUS1540,1 12350,2 1320,1 11110,1 93980,3 5
P 85 Koulutus 1540,1 1 2350,2 1320,1 1 1110,1 9 3980,3 5
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT4190,3 45440,4 75730,4 115980,5 84640,4 4
Q 86 Terveyspalvelut 4100,3 3 5220,4 7 5470,4 10 5740,5 8 4560,4 4
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 50,0 120,0 100,0 140,0 70,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 40,0 1 110,0 1 160,0 1 100,0 10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS840,1 171330,1 301010,1 1231210,1 82330,0 26
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 620,0 4 660,0 3 560,0 8 720,1 4 110,0 2
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 50,0 60,0 50,0 220,0 200,0
S MUU PALVELUTOIMINTA3270,2 6260,5 5050,4 3910,3 830,1
S 94 Järjestöjen toiminta 110,0 2 970,1 270,0 2 470,0 30,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 620,0 9 890,1 2 870,1 10 580,0 5 70,0 4
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 2540,2 4400,3 3910,3 2860,2 730,1
X Toimiala tuntematon1.8001,3 7081.9101,4 4832.0841,5 1.1322.4161,9 6283.8763,2 1.070
A-X KAIKKI RYHMÄT 135.503100,0 97.015100,0 134.613100,0 100.116100,0 135.205100,0 109.870100,0 127.448100,0 104.585100,0 121.044100,0 103.380100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Tanskasta Suomeen ja Suomen vientiä Tanskaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot