Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Tanskasta ja Suomen vienti Tanskaan tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET1.9651,5 6500,6 1.9471,4 1.1661,1 2.2341,7 2.1212,0 2.9142,3 6960,7 2.8151,7 1.4691,4
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut1.8801,4 4141.8041,3 3722.0221,6 7082.8622,3 5372.7651,6 1.279
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet10,0 750,1 510,0 90,0 10,0
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut840,1 237680,0 7941610,1 1.413430,0 160480,0 190
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA7260,5 2130,2 6570,5 2190,2 9520,7 1990,2 8950,7 1270,1 6600,4 1500,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet7260,5 2136570,5 2199510,7 1998950,7 1276600,4 150
C TEOLLISUUSTUOTTEET129.76596,3 98.98898,8 132.59997,8 108.01198,5 124.35297,3 102.09997,5 122.93196,7 104.01298,8 165.86697,6 103.22896,9
C 10 Elintarvikkeet26.22219,5 5.46924.81218,3 6.09422.52317,6 5.58920.47416,1 4.99028.42716,7 6.934
C 11 Juomat7790,6 2.4157570,6 3.5347310,6 2.8246210,5 2.1846980,4 2.056
C 12 Tupakkatuotteet160,0 1.4321,1 1.3211,0 3.4492,7 230,0
C 13 Tekstiilit1.4511,1 2372.0071,5 2422.3791,9 2493.0242,4 1112.3781,4 215
C 14 Vaatteet2.2911,7 3162.2901,7 2501.9721,5 2931.3171,0 2021.1630,7 182
C 15 Nahka ja nahkatuotteet7780,6 3988640,6 3237240,6 2926320,5 2489010,5 289
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet4560,3 5.3521.8731,4 5.7123580,3 5.1594060,3 3.5001.9861,2 5.539
C 17 Paperi ja paperituotteet3.0392,3 4.6793.6132,7 5.2152.9852,3 6.1122.8472,2 3.8512.8351,7 5.012
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut130,0 60,0 90,0 170,0 50,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus180,0 1.841230,0 1.514640,1 4.570460,0 9.94339.63723,3 1.712
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet13.42610,0 8.60512.3249,1 9.64612.4019,7 10.56114.43411,3 6.91611.1336,6 8.822
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet21.48715,9 2.06322.59016,7 4.09520.51716,1 2.09622.87618,0 2.22219.59111,5 2.395
C 22 Kumi- ja muovituotteet3.8052,8 3.6723.5692,6 3.6644.0173,1 3.2743.5912,8 3.1203.9662,3 3.429
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet2.1871,6 2.8082.2641,7 4.6292.4881,9 3.9632.3461,8 2.4422.0451,2 3.606
C 24 Perusmetallit6.2414,6 15.8975.3924,0 19.9755.2554,1 13.9323.7903,0 11.7526.6923,9 18.733
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet3.8442,9 3.8843.6012,7 4.1514.2343,3 4.6152.5072,0 6.4782.6731,6 3.422
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet10.0437,5 5.6888.9476,6 5.0679.0107,0 5.0788.1556,4 5.8987.4714,4 3.733
C 27 Sähkölaitteet5.1433,8 14.5165.4234,0 17.0954.6413,6 15.0374.0463,2 11.2924.6512,7 15.023
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat15.70911,7 14.72615.50611,4 9.58415.38512,0 10.98816.26012,8 20.95618.32310,8 13.723
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut3.4152,5 4.0803.6582,7 4.6553.5862,8 3.7373.0952,4 4.2023.0411,8 5.081
C 30 Muut kulkuneuvot1.1180,8 1561.4281,1 938830,7 508060,6 4266570,4 1.175
C 31 Huonekalut3.5202,6 1.0893.8562,8 9453.1722,5 2.1463.2282,5 1.6012.3121,4 980
C 32 Muut tehdasvalmisteet4.7643,5 1.0986.3634,7 1.5305.6964,5 1.5344.9673,9 1.6785.2573,1 1.167
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT2.0121,5 540,0 290,0 2000,2 950,1 190,0 1.3671,3
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut2.0121,5 540,0 290,0 2000,2 95190,0 1.367
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT2260,2 800,1 2710,2 790,1 2090,2 690,1 1980,2 640,1 1300,1 530,0
J 58 Kustannuspalvelut2030,2 542600,2 142010,2 271880,1 141240,1 23
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut230,0 26120,0 6490,0 42100,0 5060,0 30
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT170,0 30,0 10,0 20,0 20,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut30,0 10,0 20,0 20,0
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut170,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT110,0 20,0 160,0 10,0 140,0 70,0 190,0 30,0 170,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut20,0 10,0 70,0 30,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut1116141917
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ134.737100100.168100135.555100109.701100127.808100104.713100127.178100105.226100169.922100106.501100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Tanskasta Suomeen ja Suomen vientiä Tanskaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot