Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bosnia ja Hertsegovinasta ja Suomen vienti Bosnia ja Hertsegovinaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1000,9 20,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut20,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA390,4 721,4 680,6 500,4
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta397268
C TEOLLISUUS4003,9 3.28035,2 6615,5 3.97280,0 8076,2 9.27087,6 2.60516,3 12.62690,6
C 10 Elintarvikkeiden valmistus20,0 30,0
C 11 Juomien valmistus670,6 310,2
C 13 Tekstiilien valmistus8119560,4 57110,1
C 14 Vaatteiden valmistus10,0 5959260,2 2417
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus616
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)270,3 5380,3 322089
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus185556745598
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen21
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus2162,1 773993,3 775484,2 744492,8 33
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus32820,0 549307247
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus20,0 18921847510,0 713
C 24 Metallien jalostus3435206159806,1 646
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)440,4 370650,5 112190,1 543512,2 182
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus550,5 466170,1 57930,0 74110,0 607
C 27 Sähkölaitteiden valmistus180,2 60350,0 50050,0 890220,1 612
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus380,4 622660,5 5841120,9 5.1762981,9 8.623
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus40,0
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus4372,7 17
C 31 Huonekalujen valmistus7830,5 33
C 32 Muu valmistus1185910,0 151
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus720,0 1540,0 4410,0 58
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys10,0
F RAKENTAMINEN10,0 1701,4 100,1 20,0 30,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen1671,4
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta10,0 30,0 3
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS9.66895,4 860,9 10.16284,8 260,5 11.84190,8 570,5 13.10582,0 2732,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus3443,4 62522,1 3953,0 2241,4 93
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)6.49264,1 777.16459,8 218.78467,4 549.96962,3 164
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2.83227,9 32.74522,9 52.66220,4 32.91218,2 16
H KULJETUS JA VARASTOINTI
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA50,0 30,0
I 56 Ravitsemistoiminta50,0 30,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 60,1 30,0 90,1
J 58 Kustannustoiminta
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
J 61 Televiestintä5
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta29
J 63 Tietopalvelutoiminta
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA150,2 880,7
L 68 Kiinteistöalan toiminta150,2 880,7
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA170,2 5.52259,2 140,1 3446,9 20,0 1101,0 20,0 260,2
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi11
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi5.52110,0 1122026
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen180,2 180,1 23120,0 906
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus20,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA30,0 370,2 400,3
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut370,2
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle30,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS10,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus10,0
P KOULUTUS
P 85 Koulutus
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT
Q 86 Terveyspalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS170,2 120,1 100,1 90,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut170,2 120,1 100,1 90,1
S MUU PALVELUTOIMINTA
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut
X Toimiala tuntematon90,1 3944,2 9668,1 54611,0 2842,2 9679,1 2281,4 9016,5
A-X KAIKKI RYHMÄT 10.133100,0 9.323 11.988100,0 4.966 13.037100,0 10.585 15.991100,0 13.929

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bosnia ja Hertsegovinasta Suomeen ja Suomen vientiä Bosnia ja Hertsegovinaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot