Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bosnia ja Hertsegovinasta ja Suomen vienti Bosnia ja Hertsegovinaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2020 - 2022


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202020212022
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET10,0 700,6 320,2
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut10,0 700,6 320,2
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA390,4 721,4 680,6
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet397268
C TEOLLISUUSTUOTTEET10.12099,8 9.27499,5 11.03895,8 4.87198,1 12.87298,7 10.43498,6
C 10 Elintarvikkeet3823,8 6135,3 4853,7
C 11 Juomat60,1
C 13 Tekstiilit70,1 6610,0 12250,0 61
C 14 Vaatteet3.07530,3 293.15427,4 792.55719,6 33
C 15 Nahka ja nahkatuotteet3383,3 422842,5 2702,1
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet920,9 61161,0 331020,8 20
C 17 Paperi ja paperituotteet189584750
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet230,2 4041451,3 8373032,3 919
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet72
C 22 Kumi- ja muovituotteet250,2 908160,1 564580,4 341
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet20,0 13230,0 15490,1 382
C 24 Perusmetallit427521591
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet3563,5 2674133,6 1247555,8 98
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet790,8 621290,2 414100,1 527
C 27 Sähkölaitteet3.36633,2 7863.65731,7 5625.51942,3 902
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat2802,8 5.2013923,4 6553632,8 5.390
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1231,2 18760,7 5780,6 11
C 30 Muut kulkuneuvot1110,0 10,0 3
C 31 Huonekalut1.46814,5 91.53113,3 231.61412,4 20
C 32 Muut tehdasvalmisteet5055,0 1516025,2 1927425,7 388
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 100,1 230,5 120,1 830,8
J 58 Kustannuspalvelut10,0 2310,0 78
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut10110,1 5
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ10.1381009.32310011.5271004.96610013.03810010.585100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bosnia ja Hertsegovinasta Suomeen ja Suomen vientiä Bosnia ja Hertsegovinaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot