Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Vietnamin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Vietnam

Vietnam

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Vietnamiin (VN) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat8430,8 8140,8 7710,3 1.2410,3 3560,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 8430,8 8130,8 7710,3 1.2410,3 3550,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön6720,6 6250,6 6360,3 7080,2 120,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön1710,2 1890,2 1350,1 5330,1 3430,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty60.89256,1 58.83055,2 206.69585,5 64.18814,9 57.27224,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty5.2994,9 6.2505,9 31.02412,8 13.4783,1 7.4543,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty55.59351,2 52.58049,3 175.67172,7 50.71111,8 49.81821,1
3. Poltto- ja voiteluaineet1580,1 120,0 110,0 70,0 40,0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 1320,1
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 260,0 120,0 110,0 70,0 40,0
321. Moottoripolttoaineet110,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet150,0 120,0 110,0 70,0 40,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet45.20541,6 46.20243,4 32.58313,5 363.31784,6 177.50175,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)32.06729,5 33.14231,1 23.6699,8 343.23679,9 150.65963,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)13.13812,1 13.06012,3 8.9133,7 20.0814,7 26.84311,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet8940,8 60,0 8770,4 770,0 140,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot8650,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö8650,4
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet8940,8 60,0 120,0 770,0 140,0
6. Kulutustavarat6270,6 6880,6 7540,3 5680,1 9070,4
61. Kestokulutustavarat1710,2 1450,1 890,0 2210,1 2280,1
62. Puolikestokulutustavarat3200,3 4750,4 3330,1 2350,1 5110,2
63. Kertakulutustavarat1360,1 680,1 3310,1 1130,0 1680,1
Kaikki ryhmät108.618100,0 106.552100,0 241.690100,0 429.398100,0 236.054100,0

Lähde: Tulli

Vietnam

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Vietnamista (VN) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 17.0535,3 14.9934,0 14.4592,7 21.0453,2 20.7753,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 7.6922,4 6.1621,7 5.1961,0 10.0461,5 9.0011,7
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 8740,3 7290,2 4900,1 1.5850,2 1.3760,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 6.8182,1 5.4331,5 4.7060,9 8.4611,3 7.6251,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 9.3612,9 8.8312,4 9.2631,7 10.9991,7 11.7742,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 140,0 200,0 1300,0 970,0 180,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 9.3472,9 8.8112,4 9.1341,7 10.9021,7 11.7562,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 23.3567,3 57.38215,4 140.07025,8 152.92823,2 117.30021,6
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.1870,4 8600,2 2.0080,4 5.0440,8 6560,1
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 22.1696,9 56.52115,1 138.06125,5 147.88422,5 116.64521,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 70,0 190,0 310,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 70,0 190,0 310,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 70,0 190,0 310,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 109.07234,2 143.58738,5 202.82737,4 247.51137,6 207.73738,3
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 103.82332,5 131.64135,3 186.72534,4 242.57336,8 203.37137,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 5.2481,6 11.9463,2 16.1013,0 4.9390,7 4.3650,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 9.6003,0 9.5032,5 12.4742,3 23.8313,6 22.7984,2
51. Henkilöautot 3330,1 5330,1 1030,0 760,0 400,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 1720,1 3470,1 1.1270,2 7760,1 1.2610,2
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1530,0 870,0 2160,0 1780,0 800,0
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 200,0 2600,1 9110,2 5980,1 1.1810,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 9.0952,8 8.6232,3 11.2432,1 22.9793,5 21.4974,0
6. Kulutustavarat 159.18249,8 145.85939,1 158.90629,3 206.57431,4 172.77631,9
61. Kestokulutustavarat 14.8614,7 16.7304,5 18.2413,4 19.7633,0 13.1752,4
62. Puolikestokulutustavarat 133.87841,9 119.66732,0 127.95723,6 174.88826,6 149.45027,6
63. Kertakulutustavarat 10.4433,3 9.4612,5 12.7082,3 11.9231,8 10.1501,9
7. Muut tavarat 1.0880,3 2.0530,5 13.3492,5 6.6741,0 4800,1
Kaikki ryhmät 319.351100,0 373.383100,0 542.084100,0 658.583100,0 541.898100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Vietnamista Suomeen ja Suomen vientiä Vietnamiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot