Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Vietnam (VN) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Vietnam

Vietnam

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Vietnamiin (VN)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1690,3 247
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1690,3 247-31,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 40,0 82-95,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1660,3 1650,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10.10318,3 10.420
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 7131,3 228213,3
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 9.38917,0 10.193-7,9
3. Poltto- ja voiteluaineet 10,0 0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0 0449,6
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 10,0 0449,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 44.54680,9 89.836
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 33.35160,5 81.175-58,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 11.19520,3 8.66229,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 60,0 60
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 60,0 60-90,4
6. Kulutustavarat 2700,5 73
61. Kestokulutustavarat 540,1 3743,5
62. Puolikestokulutustavarat 1610,3 20703,9
63. Kertakulutustavarat 560,1 15263,5
Kaikki ryhmät 55.095100,0 100.637-45,3

Lähde: Tulli

Vietnam

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Vietnamista (VN)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 5.1764,5 5.030
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.9611,7 1.9391,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 560,0 130-57,0
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.9051,6 1.8095,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 3.2162,8 3.0904,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 30,0 5-43,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 3.2132,8 3.0854,1
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 8.8717,7 25.815
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 6090,5 2.277-73,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 8.2627,1 23.538-64,9
3. Poltto- ja voiteluaineet 00 19
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00 19..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00 19..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 57.93950,1 80.061
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 56.72149,1 78.814-28,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.2181,1 1.247-2,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 8.4157,3 4.926
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 3120,3 19361,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 250,0 1934,9
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2870,2 17464,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 8.1037,0 4.73371,2
6. Kulutustavarat 35.14330,4 50.481
61. Kestokulutustavarat 3.0752,7 3.184-3,4
62. Puolikestokulutustavarat 29.76125,7 43.796-32,0
63. Kertakulutustavarat 2.3072,0 3.501-34,1
7. Muut tavarat 620,1 56
Kaikki ryhmät 115.606100,0 166.388-30,5

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Vietnamista Suomeen ja Suomen vientiä Vietnamiin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot