Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Taiwanista ja Suomen vienti Taiwaniin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS330,0 200,0 30,0 90,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut290,0 120,0 30,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu70,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA70,0 3950,2 40,0 3540,1 1.3180,1 3910,1 580,0 4640,3
B 07 Metallimalmien louhinta50,0 1.3160,1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta39510,0 35410,0 391
C TEOLLISUUS115.36633,1 235.47094,2 215.18143,9 287.81894,8 577.58563,6 248.28895,1 792.07275,1 163.77290,6
C 10 Elintarvikkeiden valmistus510,0 1.962590,0 2.506240,0 3.060240,0 1.907
C 11 Juomien valmistus20,0 1650,0 8150,0 187240,0 117
C 13 Tekstiilien valmistus1550,0 2562830,1 4463040,0 2891590,0 120
C 14 Vaatteiden valmistus1520,0 4941770,0 7213360,0 8762030,0 612
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus1730,0 11060,0 500,0 490,0 12
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)60,0 3.830140,0 4.215450,0 4.146160,0 4.305
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus2.5930,7 61.6703.6850,8 62.6572.3420,3 67.3612.6700,3 43.285
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen640,0 1590,0 3160,0 170,0
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus8.3792,4 17.5515.7671,2 17.88616.7291,8 19.2343.7240,4 16.158
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus2.8800,8 5254.7231,0 6126.7190,7 9316.9080,7 2.498
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus2.5860,7 4113.1650,6 2953.6570,4 4282.1500,2 442
C 24 Metallien jalostus5430,2 65.9941670,0 120.2182230,0 58.6011390,0 10.844
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)8.0952,3 7.47013.6592,8 62218.8852,1 1.52510.0701,0 1.475
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus55.81416,0 15.817136.03227,7 16.721459.36150,6 18.948717.26068,0 17.251
C 27 Sähkölaitteiden valmistus8.8712,5 19.63813.9922,9 18.87022.6822,5 37.04117.4941,7 29.181
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus7.2232,1 35.6688.0931,7 36.3219.0811,0 25.8476.5830,6 30.355
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus23.4352,6 13815.6991,5 143
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus6.3390,7 2193.2140,3 554
C 31 Huonekalujen valmistus4700,1 1211.2420,3 1656500,1 3416980,1 301
C 32 Muu valmistus3.1980,9 6793.7440,8 9234.8920,5 2.8853.5190,3 878
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus3270,1 1.5886290,1 3751.3150,1 1.4151.2700,1 435
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO1660,0 1290,0 6640,1 220,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto1660,0 1290,0 6640,1 220,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO290,0 2230,1 5590,2 40,0 6430,2 70,0 1070,1
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto30,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys290,0 21955910,0 64340,0 107
F RAKENTAMINEN6200,2 270,0 1.0230,2 2220,1 5790,1 2890,1 4880,0
F 41 Talonrakentaminen1540,0 1180,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen30,0 1540,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta4630,1 277500,2 2225230,1 2894040,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS207.59859,5 4.0451,6 243.15449,6 5.0721,7 292.86332,3 2.8681,1 230.68621,9 3.0201,7
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus23.1066,6 3633.9996,9 4037.9164,2 3524.2172,3 19
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)155.78144,7 3.655179.50636,6 4.641221.26124,4 2.052164.16315,6 2.474
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)28.7118,2 35529.6576,0 39133.6863,7 78142.3064,0 527
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.9600,6 920,0 8380,2 3030,0 2670,0 140,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus80,0 20,0 220,0 1740,0
H 50 Vesiliikenne40,0 50,0
H 51 Ilmaliikenne340,0 280,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.9470,6 908120,2 2.8002460,0 232590,0 14
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA250,0 570,0 4440,0 60,0 4480,0
I 55 Majoitus70,0 20,0 40,0 60,0
I 56 Ravitsemistoiminta180,0 550,0 4400,0 64420,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ6.2781,8 3030,1 15.5173,2 6550,2 18.7862,1 1.4210,5 18.9921,8 9210,5
J 58 Kustannustoiminta4070,1 733870,1 9190,1 5222.0190,2 212
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen1
J 60 Radio- ja televisiotoiminta80,0
J 61 Televiestintä3430,1 4180,1 34540,1 12.8320,3 1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta2.9940,9 2305.4841,1 3764.6710,5 8953.2730,3 703
J 63 Tietopalvelutoiminta9.2161,9 12.7301,4 10.8641,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA130,0 2890,1 320,0 1070,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)130,0 2870,1 1030,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA540,0 140,0 460,0 1520,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta540,0 140,0 460,0 1520,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA3.2320,9 1.3390,5 4.6691,0 1.8170,6 8.2430,9 1.9730,8 4.5580,4 1.8241,0
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut260,0 10,0 130,0 30,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2850,1 41000,0 462070,0 82040,0 11
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1.6390,5 9002.6350,5 1.0343.9940,4 8932.8770,3 701
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen4400,1 3851.1540,2 7232.3860,3 1.0457070,1 1.097
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus80,0 30,0 110,0 170,0 2
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle7850,2 176760,1 141.5350,2 265960,1 14
M 75 Eläinlääkintäpalvelut490,0 1010,0 970,0 1530,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA6.8262,0 50,0 1.3360,3 7760,3 1.0420,1 1.0060,4 1.6140,2 1.5260,8
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta7360,2 2450,1 2440,0 4600,0
N 78 Työllistämistoiminta
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut60,0 10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut5.9051,7 8400,2 5990,1 1.0720,1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito10,0 80,0 230,0 9170,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1250,0 2410,0 7762490,0 840,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS70,0 120,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus70,0 120,0
P KOULUTUS870,0 260,0 700,0 800,0 2190,0
P 85 Koulutus870,0 26700,0 800,0 2190,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT900,0 1060,0 560,0 220,0
Q 86 Terveyspalvelut400,0 1060,0 560,0 190,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut500,0 20,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS480,0 1260,0 2030,0 680,0 920,0 40,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta40,0 160,0 790,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut370,0 1110,0 1950,0 820,0
S MUU PALVELUTOIMINTA2920,1 20,0 720,0 2480,0 20,0 7230,1
S 94 Järjestöjen toiminta20,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus2390,1 22410,0 7070,1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut60,0 50,0 160,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA30,0 50,0
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta30,0 50,0
X Toimiala tuntematon6.1411,8 8.1023,2 7.7491,6 3.3531,1 5.2680,6 3.8401,5 3.7100,4 9.1135,0
A-X KAIKKI RYHMÄT 348.877100,0 250.097 490.435100,0 303.478 907.783100,0 261.028 1.054.257100,0 180.766

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Taiwanista Suomeen ja Suomen vientiä Taiwaniin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot