Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Sloveniasta ja Suomen vienti Sloveniaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS110,0 40,0 10,0 10,0 120,0 260,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut30,0 40,0 50,0 20,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu120,0 110,0 1
A 03 Kalastus ja vesiviljely30,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA20,0 10,0 140,0 10,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta10,0
C TEOLLISUUS5.82915,7 18.69467,8 8.03520,4 23.46869,9 5.61718,2 31.57781,5 8.95222,4 13.66260,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus310,1 2530,0 29340,1 271.8054,5 42
C 11 Juomien valmistus520,1 11730,2 291040,3 8400,1
C 13 Tekstiilien valmistus2127810759
C 14 Vaatteiden valmistus690,2 740460,1 472300,1 1.15320,0 1.249
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus80,0 82667080
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)6931,9 2504751,2 1284371,4 734061,0 45
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1550,4 4471450,4 345890,3 4201120,3 233
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen10,0 230,0 30,0 20,0
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1400,4 5011690,4 6171500,5 2812560,6 208
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus3931,1 2967291,8 3712420,8 3255901,5 440
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus4791,3 1.0057551,9 1.0665991,9 1.1645751,4 624
C 24 Metallien jalostus4551,2 6.3638832,2 5.1272420,8 3.3467661,9 2.055
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)9052,4 3161.0022,5 3167662,5 2855091,3 470
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus3971,1 2.0565081,3 1.0591300,4 8141430,4 1.084
C 27 Sähkölaitteiden valmistus2200,6 1.1493320,8 8482440,8 1.0543861,0 925
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1.1993,2 3.6831.9434,9 10.5591.6965,5 21.2392.3775,9 3.830
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus2480,7 3050,8 262760,9 564111,0 1
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1890,5 1543951,0 5353551,2 331280,3 295
C 31 Huonekalujen valmistus40,0 2070,0 62110,0 7150,0 144
C 32 Muu valmistus450,1 321810,2 272770,2 2332830,7 766
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1430,4 1601870,5 4151260,4 791550,4 156
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO50,0 3.5839,1 70,0 3.5999,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto50,0 3.5839,1 70,0 3.5999,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
F RAKENTAMINEN3010,8 2130,8 5101,3 670,2 4741,5 2290,6 4321,1 890,4
F 41 Talonrakentaminen511324
F 42 Maa- ja vesirakentaminen2096621664
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta630,2 3030,8 2600,8 1220,3 2
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS30.41281,9 6.64024,1 26.75067,8 9.49128,3 23.87577,4 4.37811,3 26.01565,0 6.91230,3
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus8.40922,6 4804.24510,8 404.67215,2 8064.56111,4 3.086
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)19.69553,0 6.07720.12451,0 9.37816.48153,4 3.48518.49146,2 3.697
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2.3086,2 832.3816,0 732.7228,8 872.9627,4 130
H KULJETUS JA VARASTOINTI120,0 40,0 30,0 2260,7 50,0 3670,9 150,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus1140,0 310,0 20,0
H 51 Ilmaliikenne140,0 150,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta30,0 10,0 2250,7 13590,9 10
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA60,0 30,0 90,0 160,0 20,0 60,0
I 55 Majoitus40,0 164
I 56 Ravitsemistoiminta50,0 190,0 920,0 2
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ30,0 600,2 50,0 160,0 60,0 590,2 80,0 360,2
J 58 Kustannustoiminta521417
J 61 Televiestintä110,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta30,0 5240,0 1460,0 2780,0 13
J 63 Tietopalvelutoiminta10,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA30,0 20,0 210,1 150,1
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)10,0 30,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA50,0 40,0 20,0 10,0 50,0 140,1
L 68 Kiinteistöalan toiminta50,0 420,0 1514
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1110,3 1530,6 2210,6 880,3 2520,8 1080,3 2100,5 1220,5
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut30,0 11
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi130,0 5790,2 1580,2 16470,1 14
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi190,0 69560,1 4960,3 980,2 4
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen650,2 77580,1 82950,3 73470,1 76
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus20,0 140,0 47
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle140,0 1280,1 130,0 15180,0 20
M 75 Eläinlääkintäpalvelut20,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA2730,7 1.5955,8 710,2 2360,7 1580,5 2.1655,6 970,2 1.6137,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta2710,7 700,2 1570,5 970,2
N 78 Työllistämistoiminta30,0 23
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut20,0 1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut20,0 10,0 10,0 47
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito30,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0
P KOULUTUS50,0 10,0 80,0 560,1 80,0
P 85 Koulutus50,0 180,0 560,1 8
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT110,0 10,0 130,0 140,0 40,0 140,0 90,0
Q 86 Terveyspalvelut110,0 130,0 140,0 3140,0 9
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut10,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut1
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS540,1 10,0 120,0 10,0 10,0 100,0 80,0 250,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta40,0 46
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut540,1 120,0 10,0 50,0
S MUU PALVELUTOIMINTA60,0 10,0 20,0 10,0
S 94 Järjestöjen toiminta10,0 11
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus50,0 68
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut30,0 10,0 20,0 10,0
X Toimiala tuntematon1450,4 1010,4 2640,7 860,3 2080,7 740,2 3000,7 1450,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 37.149100,0 27.582 39.475100,0 33.568 30.840100,0 38.735 40.044100,0 22.784

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Sloveniasta Suomeen ja Suomen vientiä Sloveniaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot