Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Slovenian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Slovenia

Slovenia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Sloveniaan (SI) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 700,9 100-30,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 700,9 100-30,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 700,9 100-30,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.79837,8 3.624-22,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 100,1 1..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.78837,7 3.623-23,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 20,0 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 20,0 0..
321. Moottoripolttoaineet 00,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 20,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 2.91439,4 2.46118,4
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 2.26230,6 2.0828,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 6538,8 37972,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1602,2 1.630-90,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 1301,8 1.606-91,9
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 300,4 1.236-97,6
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1001,4 370-72,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 300,4 2521,4
6. Kulutustavarat 1.13815,4 1.442-21,1
61. Kestokulutustavarat 921,2 7817,1
62. Puolikestokulutustavarat 3624,9 161125,7
63. Kertakulutustavarat 6849,3 1.203-43,1
7. Muut tavarat 3154,3 26..
Kaikki ryhmät 7.398100,0 9.284-20,3

Lähde: Tulli

Slovenia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Sloveniasta (SI) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 4453,7 37119,7
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 2412,0 342-29,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2412,0 342-29,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 2031,7 30585,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 40,0 1482,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1991,7 29587,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.55213,0 1.800-13,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.55213,0 1.800-13,8
3. Poltto- ja voiteluaineet 00 1..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00 1..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00 1..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 2.82123,6 1.83054,1
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.1559,7 1.0579,4
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1.66514,0 774115,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 2.15618,1 2.832-23,9
51. Henkilöautot 9728,1 1.641-40,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 1100,9 428-74,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 350,3 2446,0
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 750,6 404-81,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1.0749,0 76340,7
6. Kulutustavarat 4.95541,5 3.96325,1
61. Kestokulutustavarat 1.27010,6 75767,8
62. Puolikestokulutustavarat 2742,3 19044,2
63. Kertakulutustavarat 3.41228,6 3.01613,1
7. Muut tavarat 40,0 0959,4
Kaikki ryhmät 11.932100,0 10.79810,5

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Sloveniasta Suomeen ja Suomen vientiä Sloveniaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot