Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Singaporesta ja Suomen vienti Singaporeen toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS510,1 170,0 350,1 100,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu51173210
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA20,0
C TEOLLISUUS55.46677,8 50.88285,4 87.89085,1 46.02984,6 29.11068,0 42.86979,9 16.6266,8 51.91390,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2.1063.15510,0 2.239140,0 2.164
C 11 Juomien valmistus471136180,0 2
C 13 Tekstiilien valmistus20,0 9410,0 3
C 14 Vaatteiden valmistus22193153
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus11
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)235241.01168
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1.3501.3941.2981340,1 771
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen3550,5 3.3031900,2 1.1678722,0 4.2631.0870,4 4.484
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1840,3 7.2531940,2 6.468920,2 5.5551.2570,5 9.552
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus9761,4 2141.3921,3 1482.0614,8 1375580,2 210
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus76986010,0 80240,0 964
C 24 Metallien jalostus6464931.06810,0 159
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)80,0 1.31810,0 1.60110,0 88710,0 913
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus4.0975,7 4.0169.4999,2 3.0211.3113,1 3.4629320,4 3.630
C 27 Sähkölaitteiden valmistus2550,4 8.4391490,1 7.6361700,4 8.860830,0 6.592
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1.3301,9 18.1753.2713,2 17.0146001,4 8.8331.8970,8 18.168
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus60,0 4960,0 3211290,3 13210,0 9
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus30,0 115470,0 32440,6 20330,0 24
C 31 Huonekalujen valmistus2.0941.4262.5831.438
C 32 Muu valmistus50,0 27520,0 50430,0 327710,0 622
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.4092,0 4536810,7 1566991,6 9755710,2 1.826
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO2110,3
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto2110,3
F RAKENTAMINEN30,0 60,0 30,0 60,0 20,0 70,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta30,0 630,0 60,0 270,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS14.20519,9 1.2522,1 13.72113,3 1.9703,6 11.94727,9 1.9303,6 15.1846,2 2.6734,7
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus890,1 151100,1 351170,3 38780,0 111
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)13.93919,5 1.04213.44013,0 1.75711.57827,0 1.64714.8636,1 2.220
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1770,2 1951700,2 1772510,6 2452420,1 342
H KULJETUS JA VARASTOINTI270,0 280,0 50,0 500,1 400,1 210,0 208.37285,3 190,0
H 51 Ilmaliikenne262150,0 19208.35785,3 19
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta70,0 230,0 2890,0 260,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA30,0 10,0 20,0 30,0
I 55 Majoitus20,0
I 56 Ravitsemistoiminta30,0 10,0 20,0 10,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1250,2 2.2443,8 1320,1 2.4864,6 2260,5 2.7565,1 2.3090,9 1.0541,8
J 58 Kustannustoiminta300,0 1127530,0 14950,0 92
J 61 Televiestintä420,0 11830,2 1380,0 41
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta40,0 2.061600,1 2.400170,0 2.606600,0 873
J 63 Tietopalvelutoiminta910,1 700,1 1230,3 2.2050,9
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA10,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta1
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA6610,9 1700,3 9070,9 310,1 6191,4 3530,7 8180,3 1960,3
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi50,0 140,0 20,0 1450,0 108
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1060,1 75120,0 25480,1 3361060,0 63
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen5500,8 838910,9 45661,3 27070,3
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle11230,0 124
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA350,0 600,1 120,0 60,0 2740,5 30,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut260,0 11
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle90,0 120,0 60,0 30,0
P KOULUTUS90,0 120,0 20,0 1020,0
P 85 Koulutus90,0 120,0 20,0 1020,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT3880,5 3830,4 3220,8 4850,2
Q 86 Terveyspalvelut3880,5 3830,4 3220,8 4850,2
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS230,0 20,0 60,0 40,0 60,0 120,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut20,0 20,0
S MUU PALVELUTOIMINTA30,0 10,0 10,0 100,0
S 94 Järjestöjen toiminta10,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus2
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut20,0 10,0 10,0 100,0
X Toimiala tuntematon1710,2 4.8438,1 2340,2 3.8277,0 5361,3 5.39010,0 2240,1 1.5802,8
A-X KAIKKI RYHMÄT 71.335100,0 59.563 103.306100,0 54.417 42.825100,0 53.637 244.141100,0 57.459

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Singaporesta Suomeen ja Suomen vientiä Singaporeen
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot