Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ruotsista ja Suomen vienti Ruotsiin tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET6.2870,8 7.5211,0 10.1661,4 12.3341,6 6.8180,9 11.4561,7 6.2690,9 11.5051,7 10.8151,5 7.3931,1
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut2.5170,3 7674.3850,6 1.0712.2070,3 9412.1150,3 9574.4980,6 1.648
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet2.2980,3 6.1894.9780,7 9.4823.7320,5 8.3034.0750,6 9.6814.3890,6 5.229
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut1.4720,2 5668020,1 1.7818790,1 2.211790,0 8671.9290,3 516
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA47.8726,4 9.5501,2 46.0586,1 10.5841,4 41.1115,4 7.8751,1 31.5124,4 8.3151,3 58.5347,9 7.9741,2
B 06 Raakaöljy ja maakaasu1.287156668774
B 07 Metallimalmit46.2536,2 6.82144.6125,9 8.90939.7815,2 5.87230.9054,3 6.27657.4177,8 6.342
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1.6190,2 1.4421.4460,2 1.5181.3300,2 1.3356070,1 1.2651.1170,2 1.632
C TEOLLISUUSTUOTTEET665.57489,0 746.60895,5 659.19787,9 709.01194,5 629.18782,3 632.05092,0 576.56280,9 621.91794,5 595.03180,3 560.66285,0
C 10 Elintarvikkeet57.3957,7 34.52362.1718,3 38.69353.6527,0 37.12446.7656,6 36.19246.2706,2 35.140
C 11 Juomat4.3040,6 5.6753.7670,5 4.9664.0910,5 5.6772.7800,4 3.5363.4910,5 3.429
C 12 Tupakkatuotteet1.3840,2 7910,1 6900,1 2.0710,3 5520,1
C 13 Tekstiilit3.3440,4 3.1083.0140,4 3.0742.9760,4 2.7252.5250,4 2.1553.3440,5 2.581
C 14 Vaatteet6.9600,9 2.5147.7971,0 2.9716.5940,9 2.6365.5100,8 1.7314.5190,6 2.124
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2.7640,4 6.6822.6120,3 6.6002.5660,3 6.4912.2130,3 4.6691.8320,2 5.719
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet4.7280,6 10.5624.0380,5 10.3223.7330,5 9.2043.9660,6 6.7334.7550,6 9.633
C 17 Paperi ja paperituotteet20.4882,7 24.62420.1162,7 21.82317.4542,3 25.48617.0252,4 25.34718.1372,4 30.271
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut10,0 20,0 60,0 20,0 20,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus144.99619,4 178.053141.32718,8 166.324122.53416,0 114.805120.08416,8 112.392103.27613,9 87.340
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet46.3286,2 48.97739.3825,3 49.17137.3654,9 46.25042.1865,9 39.63864.5718,7 50.808
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet8.5301,1 3.8509.5171,3 3.92710.2171,3 2.5598.8631,2 4.1819.8351,3 3.600
C 22 Kumi- ja muovituotteet22.7583,0 32.67123.1553,1 31.01922.4602,9 28.19114.9062,1 24.96027.2363,7 26.526
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet4.2220,6 10.5634.0200,5 9.8924.0440,5 8.5353.6020,5 6.7233.7000,5 6.629
C 24 Perusmetallit82.10611,0 160.14892.81612,4 133.01184.73811,1 117.27065.0449,1 158.28872.2389,8 106.053
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet22.2263,0 33.00620.3602,7 34.95820.1142,6 29.23518.7332,6 23.23321.8983,0 25.414
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet24.2063,2 18.15722.8483,0 19.40430.4884,0 24.66646.5396,5 18.19619.8682,7 13.833
C 27 Sähkölaitteet29.1403,9 31.76525.3443,4 35.80128.1713,7 38.15422.0543,1 31.74524.8933,4 35.287
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat69.5379,3 76.25369.3779,2 68.38765.1528,5 61.68858.7468,2 61.49559.2508,0 52.735
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut85.55911,4 46.43983.29811,1 48.08385.16611,1 47.75170.9199,9 47.85084.04811,3 47.291
C 30 Muut kulkuneuvot3.1300,4 7.6674.0600,5 5.9634.1980,5 11.7083.5470,5 2.7813.4150,5 4.790
C 31 Huonekalut7.9101,1 3.5726.9590,9 4.0476.8620,9 3.4976.3330,9 2.6645.3430,7 2.467
C 32 Muut tehdasvalmisteet13.5581,8 7.79812.4271,7 10.57415.9172,1 8.39712.1491,7 7.40712.5591,7 8.992
D SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA ILMASTOINTI14.3281,9 7670,1 24.6563,3 3890,1 75.6349,9 2.1360,3 90.58512,7 1.3240,2 68.8329,3 4.5890,7
D 35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi14.3281,9 76724.6563,3 38975.6349,9 2.13690.58512,7 1.32468.8329,3 4.589
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT10.2001,4 14.7841,9 6.6050,9 16.0392,1 8.9771,2 30.9784,5 2.0760,3 12.2061,9 3.7170,5 75.88811,5
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut10.2001,4 14.7846.6050,9 16.0398.9771,2 30.9782.0760,3 12.2063.7170,5 75.888
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT2.7270,4 4940,1 2.8700,4 5850,1 2.4050,3 8210,1 2.6300,4 4510,1 2.5940,4 6490,1
J 58 Kustannuspalvelut2.5640,3 4072.7550,4 5532.2840,3 8042.4550,3 4282.4290,3 627
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1630,0 871140,0 321210,0 171750,0 231640,0 23
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT30,0 10,0 30,0 20,0 60,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut30,0
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut13260,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT380,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut380,0 1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ747.856100781.393100750.062100750.277100764.716100687.097100713.037100657.788100740.615100659.325100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ruotsista Suomeen ja Suomen vientiä Ruotsiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot