Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Ruotsin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Ruotsi

Ruotsi

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Ruotsiin (SE) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 35.5205,4 35.691-0,5
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 7.8291,2 7.6612,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 1350,0 496-72,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 7.6941,2 7.1657,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 27.6904,2 28.030-1,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 3.7540,6 3.776-0,6
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 23.9373,6 24.254-1,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 334.70850,8 284.21217,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 89.52313,6 34.564159,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 245.18537,2 249.649-1,8
3. Poltto- ja voiteluaineet 92.68014,1 159.170-41,8
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 2100,0 16.050-98,7
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 92.46914,0 143.120-35,4
321. Moottoripolttoaineet 20.8983,2 17.55919,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 71.57210,9 125.562-43,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 98.15314,9 105.371-6,9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 71.08110,8 75.806-6,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 27.0724,1 29.566-8,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 61.7029,4 64.069-3,7
51. Henkilöautot 1.0840,2 77440,1
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 36.7635,6 45.125-18,5
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 22.5763,4 20.12712,2
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 14.1872,2 24.997-43,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 23.8543,6 18.17031,3
6. Kulutustavarat 33.6105,1 37.582-10,6
61. Kestokulutustavarat 3.4450,5 4.665-26,1
62. Puolikestokulutustavarat 15.8912,4 16.867-5,8
63. Kertakulutustavarat 14.2742,2 16.051-11,1
7. Muut tavarat 2.9530,4 4.791-38,4
Kaikki ryhmät 659.325100,0 690.887-4,6

Lähde: Tulli

Ruotsi

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Ruotsista (SE) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 51.9407,0 51.7080,4
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 5.0730,7 4.9442,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 7060,1 6784,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4.3670,6 4.2672,4
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 46.8676,3 46.7640,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 1.6390,2 85691,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 45.2286,1 45.908-1,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 235.95031,9 223.0845,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 67.6969,1 85.505-20,8
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 168.25422,7 137.57922,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 175.00023,6 265.490-34,1
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 2.4640,3 2.723-9,5
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 172.53623,3 262.766-34,3
321. Moottoripolttoaineet 32.4834,4 50.907-36,2
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 140.05318,9 211.860-33,9
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 129.12517,4 118.0109,4
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 86.20411,6 70.26322,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 42.9215,8 47.747-10,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 97.24513,1 90.9396,9
51. Henkilöautot 43.3915,9 34.59425,4
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 31.4214,2 39.090-19,6
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 29.6624,0 36.590-18,9
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1.7590,2 2.499-29,6
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 22.4323,0 17.25630,0
6. Kulutustavarat 48.7026,6 56.278-13,5
61. Kestokulutustavarat 9.2591,3 11.430-19,0
62. Puolikestokulutustavarat 16.6172,2 17.004-2,3
63. Kertakulutustavarat 22.8263,1 27.844-18,0
7. Muut tavarat 2.6520,4 648309,1
Kaikki ryhmät 740.615100,0 806.158-8,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ruotsista Suomeen ja Suomen vientiä Ruotsiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot