Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Norjasta ja Suomen vienti Norjaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS54.7303,8 2.9470,2 38.1892,3 2.4800,1 43.0750,7 2.4190,1 4.6960,1 3.2920,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut1.8160,1 1.1010,1 6740,0 2.2352.0200,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu4381026270,0 109
A 03 Kalastus ja vesiviljely2.0490,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA4.3560,3 4.9800,3 1.7360,1 5.4250,3 4.1780,1 6.1350,3 13.8300,2 7.0420,3
B 07 Metallimalmien louhinta2.2440,0 615
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta4.8511.0610,1 5.2531.4700,0 6.09310.4750,2
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta1291724640,0 42
C TEOLLISUUS1.075.40475,1 1.128.53173,0 1.290.45576,2 1.396.50380,0 5.742.04089,7 1.720.48175,3 5.272.94888,9 1.652.72273,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus149.85010,5 23.358152.1969,0 30.885173.5212,7 42.770140.3802,4 21.754
C 11 Juomien valmistus960,0 6.529690,0 10.6082360,0 15.1689020,0 18.916
C 13 Tekstiilien valmistus2730,0 1.4131820,0 1.7921830,0 2.2601520,0 1.388
C 14 Vaatteiden valmistus550,0 3.977640,0 4.255590,0 3.891950,0 3.746
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus1320,0 10.6451190,0 14.2681160,0 14.3381030,0 12.602
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)3.9130,3 48.5774.2490,3 74.7754.4350,1 88.1204.2250,1 51.845
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus7.3120,5 28.3316.6930,4 36.06710.3170,2 39.35814.9780,3 33.067
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen2090,0 3.613670,0 4.1213160,0 5.9431.1950,0 4.540
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus104.5307,3 120.052128.2737,6 173.762124.0511,9 224.876114.7461,9 182.740
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus2.3270,2 89.8065.6000,3 114.94711.8530,2 166.4106.1700,1 142.409
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus17.0401,2 20.09319.2391,1 14.00523.1560,4 13.43213.7010,2 12.649
C 24 Metallien jalostus96.1506,7 92.738127.6257,5 150.642214.0813,3 188.843137.4232,3 155.158
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)55.5943,9 83.55478.9164,7 90.524116.7681,8 123.38075.4791,3 110.691
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus3.3610,2 32.3203.4320,2 41.2253.7000,1 40.9553.9840,1 37.040
C 27 Sähkölaitteiden valmistus21.7281,5 115.18130.5421,8 122.13947.9840,7 135.72951.0430,9 197.864
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus21.8461,5 235.07820.5661,2 261.55516.4540,3 309.51016.3400,3 378.232
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus2.6880,0 169.7652.6200,0 186.239
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus11.3970,2 55.9499.5150,2 55.989
C 31 Huonekalujen valmistus2.1950,2 10.0652.3500,1 13.1592.6140,0 17.6032.3310,0 14.741
C 32 Muu valmistus1680,0 7.5349710,1 11.1001.7110,0 15.1302.0420,0 12.629
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.3950,1 5.5091.7270,1 9.2062.2670,0 5.8592.1140,0 6.362
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO9.4280,7 23.7311,4 74.2651,2 20.9710,4
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto9.4280,7 23.7311,4 74.2651,2 20.9710,4
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO4190,0 9.2010,6 2930,0 11.5520,7 1.2660,0 14.4930,6 9970,0 13.3160,6
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu160,0 540,0 10,0 10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys2730,0 9.1631730,0 11.5511.2650,0 14.4938800,0 13.316
F RAKENTAMINEN7.8650,5 6.2970,4 5.7490,3 5.9000,3 8.2680,1 9.7770,4 8.1740,1 7.7110,3
F 41 Talonrakentaminen8950,1 6581530,0 381353
F 42 Maa- ja vesirakentaminen2.2830,2 4891.2760,1 211457
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta4.6870,3 5.1494.3200,3 5.3084.9750,1 8.3086.7460,1 6.901
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS252.21017,6 305.03119,7 305.75818,1 218.18412,5 482.9997,5 437.97219,2 505.9148,5 486.24221,5
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus14.7031,0 7.46214.8620,9 8.87516.6890,3 11.05721.4010,4 10.458
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)224.54815,7 289.328275.76216,3 194.697370.5065,8 413.203428.0907,2 467.836
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)12.9590,9 8.24115.1340,9 14.61595.8041,5 13.71156.4231,0 7.949
H KULJETUS JA VARASTOINTI7.2330,5 2.3490,2 10.5310,6 21.2350,3 19.3820,3 6.2260,3
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus4.9060,3 5705.0540,3 2862.5920,0 1794.1650,1 58
H 50 Vesiliikenne5900,0 9300,1 2.730105
H 51 Ilmaliikenne3132960,0 200,0 82
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.6800,1 1.3984.4190,3 5.11317.3050,3 1.50214.0000,2 1.401
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta6225
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA2070,0 2800,0 3600,0 2300,0 8270,0 3120,0 7130,0 950,0
I 55 Majoitus390,0 2511490,0 221420,0 3001110,0 69
I 56 Ravitsemistoiminta1670,0 292110,0 97850,0 126020,0 26
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ3.7310,3 5.7300,4 2.3800,1 8.4340,5 4.3260,1 9.2410,4 2.4150,0 6.3940,3
J 58 Kustannustoiminta2250,0 991.5020,1 2.5470,0 2578290,0 153
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen37
J 60 Radio- ja televisiotoiminta330,0 59
J 61 Televiestintä1.8340,1 4941810,0 3.8467150,0 3.3161.0990,0 1.370
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1.6240,1 4.9925940,0 4.2899860,0 5.4853830,0 4.432
J 63 Tietopalvelutoiminta20,0 60,0 120,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA3010,0 1.8920,1 390,0 5420,0 2350,0 1880,0 1440,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)2710,0 512270,0 1450,0 1751540,0
K 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta19
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA840,0 2.1470,1 590,0 8320,0 5850,0 1.4640,1 1820,0 750,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta840,0 2.147590,0 8325850,0 1.4641820,0 75
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA5.4610,4 10.7150,7 4.4190,3 11.8450,7 6.0080,1 16.8910,7 3.2070,1 18.0100,8
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut10,0 40,0 30,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi1.8410,1 1131.6660,1 3891.3730,0 9582870,0 514
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2.5770,2 7.7341.6420,1 8.1533.0450,0 12.2692.0790,0 14.189
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen4140,0 1.4666140,0 1.7941.2780,0 1.0516490,0 1.502
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1030,0 1010,0 57910,0 43460,0 46
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle5240,0 1.2833810,0 1.4442190,0 2.5631430,0 1.758
M 75 Eläinlääkintäpalvelut10,0 100,0 20,0 10,0 1
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA2.0530,1 7.2110,5 2.0190,1 4.0970,2 1.2280,0 1.3210,1 1.8680,0 2.1520,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta4570,0 3776080,0 1.1242560,0 9826080,0 1.906
N 78 Työllistämistoiminta800,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut4131530,0 51010,0 16
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut7040,0 5880,0 5300,0 786040,0 27
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito1310,0 2010,0 940,0 471960,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle6700,0 4.6815260,0 2.9461210,0 3600,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS930,0 9040,1 5.0080,1 180,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus939040,1 5.0080,1 18
P KOULUTUS960,0 320,0 1370,0 1070,0 2200,0 680,0 1.3470,0 540,0
P 85 Koulutus960,0 321370,0 1072200,0 681.3470,0 54
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT6400,0 1840,0 4630,0 3560,0 6030,0 1730,0 5680,0
Q 86 Terveyspalvelut6390,0 1844510,0 3370,0 6021720,0 568
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut30,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut10,0 120,0 2150,0 10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS3670,0 2090,0 2650,0 2.8830,1 3920,0 1.1730,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta340,0 73800,0 1.9561.977820,0 263
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta110,0
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut3271
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut2720,0 1200,0 1510,0 1220,0
S MUU PALVELUTOIMINTA6250,0 4280,0 6930,0 6190,0 6760,0 3590,0 2840,0
S 94 Järjestöjen toiminta3110,0 130,0 6
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus4850,0 3145890,0 350,0 85
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut370,0 750,0 2470,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA20,0
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta2
X Toimiala tuntematon4.5880,3 56.3483,6 5.2520,3 62.1193,6 5.4240,1 54.5732,4 72.0851,2 58.2702,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 1.431.263100,0 1.545.885 1.693.316100,0 1.745.178 6.402.482100,0 2.285.813 5.933.333100,0 2.264.345

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Norjasta Suomeen ja Suomen vientiä Norjaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot