Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Namibian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Namibia

Namibia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Namibiaan (NA) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat20,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 20,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön20,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty5466,5 8543,7 5741,4 1.5282,9 4922,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty20,0 20,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty5466,5 8533,7 5741,4 1.5262,9 4922,8
3. Poltto- ja voiteluaineet20,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 20,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet20,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet5.09860,9 13.25357,4 21.88551,9 29.51255,3 11.93467,9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)3.67543,9 12.98056,3 21.57951,2 28.85054,0 11.50665,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)1.42317,0 2731,2 3060,7 6611,2 4292,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet2.53330,3 8.72937,8 19.39946,0 22.10241,4 5.00928,5
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot2.53330,3 8.72637,8 19.39946,0 22.10241,4 5.00728,5
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö2.53330,3 8.72637,8 19.39946,0 22.10241,4 5.00728,5
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö10,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet20,0 20,0
6. Kulutustavarat1802,1 2331,0 2650,6 2040,4 1120,6
61. Kestokulutustavarat1621,9 800,3 1440,3 1340,3 930,5
62. Puolikestokulutustavarat170,2 610,1 660,1 70,0
63. Kertakulutustavarat10,0 1520,7 610,1 40,0 120,1
7. Muut tavarat120,1 150,0 550,1 260,1
Kaikki ryhmät8.372100,0 23.069100,0 42.138100,0 53.401100,0 17.576100,0

Lähde: Tulli

Namibia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Namibiasta (NA) vuosina 2019 - 2023

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.06362,4 65572,6 41891,7 84489,6 40354,6
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.06362,3 65472,6 41691,3 82087,0 39353,2
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.06362,3 65472,6 41691,3 82087,0 39353,2
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 10,1 20,4 242,5 111,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 101,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 10,1 20,4 141,5 111,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 27916,4 728,0 204,5 181,9 13217,9
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 566,2 13017,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 27916,4 161,8 204,5 181,9 20,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 25414,9 13515,0 8611,7
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 25414,9 13515,0 8611,7
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 25414,9 13515,0 8611,7
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 603,5 374,1 20,5 212,2 10814,6
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 412,4 323,5 10,3 212,2 10814,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 181,1 50,6 10,2
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 10,1 495,2 50,7
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 373,9 50,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 373,9 50,7
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 10,1 121,3
6. Kulutustavarat 181,1 20,2 153,3 20,2 81,1
61. Kestokulutustavarat 90,5 10,1 122,7 50,7
62. Puolikestokulutustavarat 70,4 10,1 20,5 10,1 10,2
63. Kertakulutustavarat 20,1 20,2
7. Muut tavarat 311,8 20,2 10,3 111,1 10,1
Kaikki ryhmät 1.705100,0 901100,0 456100,0 943100,0 739100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Namibiasta Suomeen ja Suomen vientiä Namibiaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot